Bog ide ispred vas
Foto: Pexels

Svi se suočavamo sa situacijama u kojima ne vidimo izlaz. Prepreke izgledaju prevelike … Ali Bog ide ispred vas i priprema vam put.

Ovo su osjećali i Izraelci. Krenuli su prema Obećanoj zemlji i naišli na mnoge prepreke. Naravno, mislili su da nemaju nikakve šanse, ali Bog je rekao:

“Gospod, vaš Bog, koji ide ispred vas, za vas će se boriti, točno onako kako je učinio u Egiptu za vas vama naočigled.” (Ponovljeni zakon 1, 30)

Bog čini isto za nas. Bez obzira kamo krenuli, Bog je korak ispred. On uvijek ide ispred nas. Bez obzira na koju smo planinu naišli, On se već penje na nju. Bez obzira na nesiguran put na kojem se nađemo, Bog je korak ispred nas. On upravlja naše korake.

Bog ide ispred vas

Možda imate velike prepreke na putu: problemi sa zdravljem, financijama, odnosima … Ne vidite kako će i kada to završiti, ali Bog vam govori ono što je rekao i Izraelcima:

“Ja idem pred tobom i ravnam putove neprohodne. Razbijam vrata mjedena, lomim prijevornice gvozdene.” (Izaija 45, 2)

Sve što vas pokušava zaustaviti, vaše brige i problemi, možda će vam izgledati nepremostivi, ali to nije prepreka za našeg Boga. Samo jedan dodir Njegove moćne ruke pretvorit će tu planinu u ravno tlo.

“Sam Jahve ide pred tobom; on će s tobom biti; neće te zapustiti niti će te ostaviti. Ne boj se i ne dršći!” (Ponovljeni zakon 31, 8)

Jer ne treba da izađete u hitnji, da se odatle uklonite bježeći; jer pred vama ide Gospod, i vaše je zapleće Bog Izraelov. (Izaija 52, 12)

Bog je poznat po tome što se brine i priprema nas za veće stvari. Hoda naprijed kako bi vodio bitke kojih se bojimo i za koje mislimo da ih ne možemo dobiti. Smiruje vode za koje smo uvjereni da ih ne možemo prijeći. Zna naš put. Vidi i svaku nadolazeću nevolju i zna kako će nas kroz to voditi.

Ne morate se brinuti

Baš kao što je uvijek napravio pravi put za Izraelce, Bog stvara pravi put i za nas. To je za naše dobro. Ojačat će nas. Pomoći će nam. Vodit će nas na pravi način.

Bog je uvijek korak ispred, čak i kada sve u životu izgleda kao da stojimo i da nema izlaska. Bilo da se radi o braku, zdravlju, financijama, ovisnosti koju kao da ne možete pobijediti – Bog je korak ispred i radi za vaše dobro.

“Ne boj se jer ja sam s tobom; ne obaziri se plaho jer ja sam Bog tvoj. Ja te krijepim i pomažem ti, podupirem te pobjedničkom desnicom.” (Izaija 41, 10)

Bog ima blagoslove koje nismo zaslužili. Bog ima posljednju riječ: ono što je On odredio za vas nijedna osoba, organizacija, neprijatelj ne može zaustaviti. Zna kada je pravo vrijeme. Ako se to još nije dogodilo, niste propustili priliku – Bog drži ono što vam pripada. U pravo vrijeme Bog će učiniti da se dogode stvari koje nikada ne biste mogli sami postići.

PROČITAJTE JOŠ: