ČUDO U CRKVI: Bog iscijelio ženu od cerebralne paralize

Biblijski stih iz Mateja 18,20 ”Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima”, je postao stvaran u životu Marlene Klepees koja je iskusila Božje čudo na vlastitoj koži.

Dok su ostala djeca uživala u prekrasnim trenucima djetinjstva, Marlene Klepees se odmah morala suočiti s teškim mukama. Kada je rođena, težila je manje od jednog kilograma te je razvila cerebralnu paralizu, oboljenje koji ju je činilo nepokretnom.

Jednom prilikom je pastor, zajedno s drugim članovima crkve molio za djevojku da je Bog iscijeli od cerebralne paralize. I upravo to se dogodilo! Cerebralna paraliza ju je napustila zbog predivnog Boga koji joj je iskazao milost.

NAJNOVIJE!