Bog je na djelu i onda kada to ne vidimo
Snimka zaslona: YouTube

Bog je na djelu i kada život nije pravedan. Želi nas podići, utješiti, ojačati i podržati.

Život može biti težak, izazovan i izgledati nepošteno. Kada stvari ne idu prema našim planovima, postajemo nezadovoljni, bijesni, ali Bog ostaje vjeran.

Božju vjernost vidimo u Bibliji u životima mnogih muškaraca i žena. Kroz osobne poteškoće, Bog je neprestano pomagao, jačao, tješio i podržavao svoju djecu. Hana je bila bez djece, ali Bog ju je blagoslovio sa sinom Samuelom. Bog je pružio hranu i vodu Izraelcima kada su bili u pustinji 40 godina.

Događat će se stvari koje su izvan našeg nadzora, ali moramo i dalje zahvaljivati na ​​Božjoj vjernosti u našim životima. Unatoč tome kako se osjećate ili okolnostima u kojima se nalazite, razmislite o tome kako vam je Bog uvijek bio vjeran.

Bog ispunjava naše potrebe

Kada osjetite da je život nepravedan, podsjetite se da je Bog davatelj. Možda nemate sve što želite, ali imate sve što trebate. Vjera u Boga da će zadovoljiti vaše potrebe kada ne vidite način, razvija jaču ovisnost o Njemu i duhovnu zrelost. Predajte Njemu sve svoje strepnje. Predaja je proces koji priznaje Božju suverenost i kontrolu.

“A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu Isusu.” (Filipljanima 4, 19)

Bog je naša snaga

Svi smo iskusili trenutke kada smo se osjećali potrošeno i slabo. Pavao podsjeća Korinćane da su im na raspolaganju Božja milost i snaga da ih ojačaju tijekom njihovih razdoblja slabosti.

A on mi reče: “Dosta ti je moja milost jer snaga se u slabosti usavršuje.” Najradije ću se dakle još više hvaliti svojim slabostima da se nastani u meni snaga Kristova. (2. Korinćanima 12, 9)

Biti ranjiv suprotno je društvu koje uči da uvijek moraš biti jak. Ovaj stih ponovno potvrđuje da se ne trebate stidjeti svojih slabosti, jer će vas Božja milost obuhvatiti i ojačati. To će biti izvrsna prilika da posvjedočite drugima kako vas je Bog ojačao.

Bog nas podiže i hrabri

Kada ste opterećeni životnim brigama, Bog će vas podići i ohrabriti. Kada se osjećate kao da odustajete ili vam treba dodatni poticaj, tražite Božju Riječ za obnovu. Osjećate li se preplavljeno? Sjetite se što Biblija kaže:

Sve mogu u Onome koji me jača! (Filipljanima 4, 13)

Svaki novi dan je još jedna prilika da se iznova pouzdajemo u Njega i predamo Mu naše okolnosti. Nemojte se lako predati. Niste sami. Bog je cijelo vrijeme uz vas!

Bog je na djelu i kada život nije pravedan. Želi nas podići, utješiti, ojačati i podržati. Vaše se neposredne okolnosti možda neće odmah promijeniti, ali budite sigurni da će vam Bog pružiti sve što vam je potrebno da ustrajete. Budite zahvalni što je Bog vjeran.

PROČITAJTE JOŠ: