Zbog čega Bog koristi stegu u našem životu?

Riječi stega, kazna i odgajanje sedam se puta pojavljuju u prvih 11 redaka 12. poglavlja poslanice Hebrejima. Zbog toga slučajni čitatelj lako može steći pogrešan dojam.

On može lako stvoriti predodžbu Boga kao ljutitog oca koji uvijek tuče svoju djecu. Ova pogrešna ideja potječe od shvaćanja stege isključivo kao kažnjavanja.

Veliko je olakšanje znati da stega u Novome zavjetu ima mnogo šire značenje od toga. Ona uistinu znači odgajanje djeteta i uključuje sve roditeljske postupke koji imaju za posljedicu podizanje djeteta.

VIDI OVO: Kada stvari krenu po zlu, kako možemo znati disciplinira li nas Bog ili je nešto drugo u pitanju?

Kittel to definira kao “odgajanje i postupanje s djetetom koje raste prema zrelosti i kojemu je potrebno usmjeravanje, poučavanje, upućivanje i određena mjera prisile u obliku discipline ili čak kazne”.

Stega nije uvijek kažnjavanje

Kršćani za koje je bila napisana Poslanica Hebrejima trpjeli su progonstvo. Pisac o tom progonstvu govori kao o djelomičnom Gospodnjem discipliniranju. Znači li to da je Bog poslao progonstvo? Ne, naravno! Nadahnuli su ga neprijatelji evanđelja.

Je li Bog kažnjavao kršćane zbog njihovih grijeha? Ne, progonstvo je vjerojatno došlo zbog njihovog vjernog svjedočenja za Krista. U kojem se onda smislu može reći da je progonstvo kazna od Gospodina?

U smislu da je Bog dozvolio da se dogodi, a zatim ga je upotrijebio kao dio svog odgojnog programa u životu svojega naroda. Drugim riječima, upotrijebio je progonstvo da svoju djecu pročisti, dade im da sazriju i suobliče se slici njegova Sina.

VIDI OVO: 6 razloga zbog kojih se može činiti kao da vas Bog kažnjava

Ne treba reći da ova vrsta stege nije ugodna u svoje vrijeme. Dlijeto grubo djeluje na mramor. U peći se zlato podvrgava visokoj temperaturi. Ali sve to vrijedi činiti dokle god se u mramoru ne pokaže lice čovjeka i dok se zlato ne očistiti od nečistoće.

Samoporažavajuće je prezirati stegu Gospodnju ili pod njom pokleknuti. Jedino je ispravno sjetiti se da je Gospodin koristi kao sredstvo odgajanja i onda iz toga pokušati izvući najveću korist.

To je ono što pisac misli kad kaže da “onima koji su [odgajanjem] uvježbani, poslije donosi mironosni plod pravednosti” (Hebrejima 12,11b).

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com