Bog je moćniji od vašeg neprijatelja

Bog sve drži pod kontrolom te je moćniji od vašeg neprijatelja. Počnite se moliti i koristiti duhovna oružja koja vam je Bog dao jer je On veći od vašeg diva. 

Kada smo suočeni s krizom, što većinom činimo? Brinemo se. No, briga nije jako produktivna. Zapravo, ona je kontraproduktivna. Po načinu na koji se neki kršćani ponašaju, pomislili biste da Biblija kaže: „Brinite se u vezi svega i nikada se ne molite ni za što.“ 

No, Biblija zapravo kaže nešto posve suprotno: „Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu“ (Filipljanima 4,6-7). 

Kada se David spremao suočiti s Golijatom, rekao je: „»…I sav će ovaj zbor znati da Jahve ne daje pobjedu mačem ni kopljem, jer je Jahve gospodar bitke i on vas predaje u naše ruke.« Kad se Filistejac približio i pošao prema Davidu, izađe David iz bojnih redova i krenu pred Filistejca.“ (1 Samuel 17,47-48). 

VIDI OVO: Ako bježite od Gospodina, znajte da od ovoga nikada ne možete pobjeći!

David je potrčao prema tom divu da ga napadne. Ranije u priči čitamo da je Golijat napustio Filistejske redove da bi izazivao Izrael. Takav je grijeh. On će vam se približiti te će se nabiti na vas. Ako tolerirate divove, oni će osvojiti vaš teritorij. Doći će vam do kućnog praga. 

Zbog toga ne bježite od divova. Na primjer, recimo da imate problem s nekom supstancom. Možda je riječ o drogi. Možda je riječ o alkoholu. Možda je riječ o čemu drugome. Trebate to iznijeti na svijetlo dana i reći: „Imam problem i trebam se suočiti s ovim divom. Trebam se nositi s tim.“ 

Prestanite to pokrivati. Prestanite racionalizirati ili opravdavati. Izađite iz sijena gdje vas je ta ovisnost uvukla i izvucite ju na otvoreno. Počnite se moliti i koristiti duhovna oružja koja vam je Bog dao jer je On veći od vašeg diva. 

Bog sve drži pod kontrolom te je moćniji od vašeg neprijatelja. 

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ida U.; Izvor: Harvest.org

NAJNOVIJE!