Kako vas Bog opominje: Neke stvari morate sami učiniti!

Bog nas opominje kroz različite stvari, događaje, snove i okolnosti. Mudra priča u nastavku vam može otvoriti oči!

Neki je čovjek imao običaj svake nedjelje reći svojoj ženi:

– Ti idi u crkvu pa moli i za sebe i za mene.

A prijateljima je znao reći:

– Ja ne trebam ići u crkvu. Moja žena ide i moli za nas oboje.

Jedne je noći taj čovjek usnuo san. Sa svojom ženom našao se pred rajskim vratima očekujući da se otvore. Vrata su se počela polako otvarati i on je začuo tajanstveni glas koji je govorio njegovoj ženi:

– Ti možeš ući za vas oboje!

VIDI OVO: Zašto bismo trebali voljeti ići u crkvu?

Žena je ušla i vrata su se zatvorila. Od neugodna osjećaja i potresenosti čovjek se probudio. Njegova se žena iznenadila i začudila kada joj je sljedeće nedjelje, u vrijeme polaska u crkvu, muž rekao:

– Danas idem i ja s tobom u crkvu.

Ja te trebam, ja te trebam, o Gospodine,
ja sam onaj koji ti se moli.
Ja te trebam, ja te trebam, o Gospodine, 
ja te trebam i zato se molim.
Ne moj otac i ne moja majka, o Gospodine,
ja sam onaj koji ti se moli.
Ne moj otac i ne moja majka, o Gospodine,
ja te trebam i ja ti se molim.
Niti đakon niti moj gospodar, o Gospodine,
nego ja, ja te trebam i ja ti se molim.
Niti đakon niti gospodari, o Gospodine,
ja sam onaj koji ti se moli.
Ja te trebam, ja te trebam, o Gospodine,
ja sam onaj koji ti se moli.
Ja te trebam, ja te trebam, o Gospodine,
ja te trebam i zato se molim.
(Crnačka duhovna pjesma)

Bruno Ferrero