Bog se brine za naše potrebe
Foto: JosephB/Flickr

Sveto pismo je puno stihova koji govore o tome kako će se Bog pobrinuti za svoje sljedbenike.

Bog je u svako vrijeme u potpunosti svjestan svih naših potreba, a Božja Riječ nas poziva da mu ih u molitvi iznesemo, jer Mu time dajemo do znanja da Mu vjerujemo.

Mnogi traže od Boga intervenciju po pitanju tjelesnih potreba, ali zaborave tražiti Njegovu pomoć po pitanju duhovnih i emotivnih potreba.

Trebamo biti svjesni da naš osnovni fokus treba biti Bog. Ovi stihovi govore o tome kako Bog proviđa za nas:

”Promotrite gavrane! Ne siju niti žanju, nemaju spremišta ni žitnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica!” (Luka 12,24)

”I načini Jahve, Bog, čovjeku i njegovoj ženi odjeću od krzna pa ih odjenu.” (Postanak 3,21)

”Izraelci siđoše u more na osušeno dno, a vode stajahu kao bedem njima nadesno i nalijevo.” (Izlazak 14,22)

”Tko hranu gavranovima pribavlja kad Bogu ptići njegovi cijuču i naokolo oblijeću bez hrane?” (Job 38,41)

”Bojte se Jahve, vi sveti njegovi: ne trpe oskudice koji ga se boje.” (Psalam 34,10)

”Sve što se kreće i živi neka vam bude za hranu: sve vam dajem, kao što vam dadoh zeleno bilje.” (Postanak 9,3)

”Nemojte dakle zabrinuto govoriti: ‘Što ćemo jesti?’ ili: ‘Što ćemo piti?’ ili: ‘U što ćemo se obući?’ Ta sve to pogani ištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno.” (Matej 6,31-32)