Mnogi teolozi priznaju da Knjiga Postanka izgleda kao jasna povijest, ali ne vjeruju u to. Zašto? Sljedeći primjer tipičan je za ovakav način razmišljanja:

”Očito je da najizravnije razumijevanje Knjige Postanka, bez uzimanja u obzir hermeneutičkih rezervacija koje sugerira znanost, podrazumijeva da je Bog stvorio nebo i zemlju u šest solarnih dana, da je čovjek stvoren šestog dana, da su smrt i kaos ušli u svijet nakon pada Adama i Eve u grijeh te da su svi fosili posljedica katastrofalnog globalnog Potopa u kojem su pošteđeni samo Noina obitelj i životinje s njima.” (J. Amer, Scientific Affiliaton)

Primijetite da pisac kaže da bi ”bez uzimanja u obzir hermeneutičkih rezervacija koje sugerira znanost” vjerovao da je Knjiga Postanka pravi povijesni opis stvarnih događaja. Drugim riječima, za mnoge teologe ”znanost” je autoritet, a ne Božja riječ.

Smatramo da je ov oslanjanje na ”znanost” u svrhu ”tumačenja” Knjige Postanka pogrešno. Pretpostavke ”povijesne znanosti” (ili znanosti o postanku) nisu čvrst temelj za bilo što, a kamoli miješanje s Riječju vječnog Boga koji sve zna.

Nadaleko cijenjeni sustavni teolog Louis Berkhof prepoznao je da trebamo Bibliju za razumijevanje prirode, a ne povijesnu znanost za tumačenje Knjige Postanka:

”Bog se prvotno objavio u stvorenju, ali razarajuća narav grijeha prikrila je tu prvotnu objavu. Osim toga, ta objava je krajnje nepotpuna u uvjetima nastalim nakon pada u grijeh. Samo Božju objavu samoga sebe kroz Bibliju sada možemo smatrati prikladnom. Jedino ona prenosi znanje o Bogu koje je čisto, što znači bez greške i predrasuda, te odgovara na duhovne potrebe palog čovjeka… Neki su skloni govoriti o općoj Božjoj objavi kao sekundarnom izvoru objave, ali to teško može biti ispravno u svjetlu činjenice da prirodu možemo razmatrati samo ako je protumačimo u svjetlu Pisma.” (Louis Berkhof, Introductory Volume to Systematic Theology, str. 96.)

Ovo je prikladan odgovor svima koji tvrde da je priroda 67. knjiga Biblije i koji koriste tu ”knjigu” (protumačenu onako kako to čini većina znanstvenika) da bi dane stvaranja protumačili kao duga vremenska razdoblja.

Autori: Don Batten, David Catchpoole, Jonathan Sarfati i Carl Wieland; iz knjige ”Pitanja o postanku” (Creation Ministries International)