Bog vas čuva i kada toga niste svjesni

David je molio: “Čuvaj me, Bože, jer se tebi utječem” (Ps 16,1). Hebrejska riječ koju David koristi za “čuvati” u ovom retku puna je značenja. Ona u biti kaže: “Stavi ogradu oko mene, zid od zaštitnog trnja. Čuvaj me i pazi. Promatraj svaki moj pokret, sve moje odlaske i dolaske.”

On je u potpunosti vjerovao da Bog čuva pravedne. Ovaj blagoslovljeni čovjek je izjavio: “Ne, ne drijema i ne spava on, čuvar Izraelov. Jahve je čuvar tvoj, Jahve je zasjen tvoj s desne tvoje! Neće ti sunce nauditi danju ni mjesec noću. Čuvao te Jahve od zla svakoga, čuvao dušu tvoju” (Ps 121,4-7).

Iste hebrejske riječi korištene u Psalmu 16,1 pojavljuju se i u ovom odlomku. Još jednom David govori o Božjoj božanskog ogradi, nadnaravnom zidu zaštite. On nas uvjerava: “Bog drži svoje oko na vama kamo god idete.”

Ako vam je teško prihvatiti Božju želju da vas čuva, pročitajte gdje David kaže: “Jahve vodi i učvršćuje korake čovjeku … Jahve ga drži za ruku” (Ps 37,23-24).

Čak i Job u svojoj agoniji svjedoči o Božjoj sili očuvanja. Ovaj čovjek izgubio je obitelj, posjede, zdravlje, dobro ime, ali obraća se Bogu kao “nadziratelju (zaštitniku) čovjeka” (Job 7,20).

Iznova i iznova naš se Bog pokazao kao zaštitnik svog naroda. Zašto je Gospodin tako sklon zaštititi nas? Ključ nalazimo u Mojsijevim riječima: “I naredio nam je Jahve da sve ove naredbe vršimo u strahopoštovanju prema Jahvi, Bogu svome, da bismo uvijek bili sretni i da živimo, kao što je to danas” (Pnz 6,24).

Mojsije kaže da im je Bog dao zapovijedi da ih čuva i štiti iz istog razloga iz kojega želi spasiti i zaštititi nas: da se ispuni njegov plan za naše živote!

Autor: David Wilkerson; Izvor: Worldchallenge.org