bog vizije snovi
Foto: Pixabay

“U posljednje dane, govori Bog: Izlit ću Duha svoga na svako tijelo i proricat će vaši sinovi i kćeri, vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.” (Djela 2,17)

Daje li još uvijek Duh Sveti vjernicima vizije i snove?

U Joelu 2,28, Joel je prorokovao da će Sveti Duh dati vjernicima vizije i snove kada Bog izlije svog Svetog Duha na svako tijelo. Na dan Pentekosta (Pedesetnice) Petar je, uvježbavajući dar proricanja, potvrdio Joelovo obećanje: “… vaši će mladići gledati viđenja, a starci vaši sne sanjati.” (Djela 2,17).

Kontekst u Joelu naglašava činjenicu da će Sveti Duh biti izliven na svako tijelo. On će djelovati kroz sinove i kćeri, stare i mlade, kroz Božje sluge – muškarce i žene. “Svako tijelo” označava sve ljude različitog porijekla, svih boja, iz svih nacija. Jasno je da Bog želi da svaki vjernik iz svakog sloja društva bude uključen.

Izlićem Duha praćenog manifestacijom govorenja u drugim jezicima zahvatilo je sve vjernike na dan Pedesetnice, nastavilo se kroz Djela apostolska, kroz stoljeća koji su uslijedila, kao i u probuđenjima u povijesti Crkve.

Na hebrejskom jeziku je reč zichnekhem, “vaši starci”, nastala od riječi zachan, “brada”, a označavala je zrelog muškarca s bradom. Naglasak je više na zrelosti i iskustvu, nego na godinama. Ovi muškarci su bili mudri, i sposobni prosuditi što je dobro, a što loše. Međutim, bilo je potrebno da se Božji Duh izlije na njih kako bi sanjali Božje snove koji će blagosloviti Njegov narod.

Hebrejska reč bachurechem, “vaši mladići”, nastala je od bachar. “birati, izabrati”. Ovo nisu bili obični dječaci. U hebrejskom jeziku za takve postoji druga riječ – na’ar. Ovi mladići su bili potpuno odrasli, oko 20 godina stari, puni vitalnosti i neoženjeni. Izreke 20,29, spominju njihov koach, “snaga, izdržljivost”. Ali čak i oni mogu posrtati i padati od slabosti u utrci života (Izaija 40,30). Njima je potrebna punina Svetog Duha ako žele vidjeti Božje vizije i ispunjenje tih vizija kada dopuste da Duh radi kroz njih.

Neki su pretpostavili da vizije mladića gledaju u budućnost, a snovi starih, zrelih ljudi u prošlost. Ovo nije biblijski. Cijela Biblija gleda naprijed. Riječ “san”, hebrejski chalom, spomenuta je preko 60 puta u Starom zavjetu. Ponekad se odnosi na obične snove (Izaija 29,8, Psalam 73,20), ali češće se odnosi na proročke snove ili snove Božjih otkrivenja, Njegovih planova i ciljeva. Jakovljev san o grandioznim, širokim ljestvama koje se protežu od zemlje do neba (Postanak 28,12-15) i Solomonov san u Gavaonu (1. Kraljevima 3,5-15) su primjeri takvih snova.

Bog je upotrijebio ove i mnoge druge snove kao indirektan način komunikacije sa svojim ljudima. Mojsije je bio jedini čovjek u Starom zavjetu sa kojim je Bog izravno komunicirao (Brojevi 12,6-8). Odgovarajuće grčke riječi u Djelima enupniois enupniasthesontai, “sanjaz će snove”, mogle bi se također prevesti i kao “imat će vizije u snovima”. Ovo opet ukazuje na to da se vizije i snovi koriste u Bibliji kao riječi s istim značenjem.

Ipak, ne može se vjerovati svakome ko tvrdi da je imao snove od Boga. Biblija upozorava na one koji sanjaju snove i koriste ih da nas okrenu drugim bogovima i lažnom obožavanju. Isti stih pokazuje da snovi koje daje Duh Sveti dovode do toga da volimo, slijedimo i slušamo Boga. Usko s ovim povezan je i biblijski tekst o prosuđivanju u zajednici ili opreznom preispitivanju manifestacija proročkog dara. To znači: provjeriti temelji li se proroštvo na Pismu, kao i razmisliti o tome što Bog želi da s njim učinimo.

Ako su to uistinu snovi od Boga, ne smijemo se prema njima odnositi kao da su oblik zabave. Hebrejska reč za viziju, chazon, nastala je od riječi chazah, “osjetiti, predvidjeti”. Ponekad je sinonim za san. Odgovarajuća grčka riječ u Djelima, horaseis, označava nadnaravnu viziju koja se obično koristi za prenošenje poruka u javnost. Ponekad one sadrže simbolične slike budućnosti, kao npr. Danielovi snovi i vizije od 7. do 12. poglavlja i Ezekielova vizija doline suhih kostiju, gdje suhe kosti predstavljaju razasuti izraelski narod koji će Bog sakupiti u njihovoj zemlji, oprostiti im i staviti svoj Duh u njih (Ezekiel 37,1-14). Ovakve vizije trebaju tumačenja od Boga. Josipova tumačenja snova peharnika, pekara i faraona (Postanak 40,9 do 41,30) došla su od Boga (Postanak 40,8; 41,16), kao što i Josip kaže: “Što znače, nije li u Boga?” (Postanak 40.8) tj. “Zar tumačenje ne pripada Bogu?”.

Danielovo tumačenje je također došlo od Boga (Daniel 2,20-23), a ponekad je Bog poslao anđela Gavbriela da mu otkrije značenje (Daniel 8,15-17: 9,21-23). Ista riječ za viziju, chazon, koristi se za Božje otkrivenje u cijeloj Bibliji kao u Izaiji 1,1, Amos 1,1, i Nahumu 1,1. Riječ naglašava da je čitavo proroštvo dano od Boga, otkrivenje nadahnuto Duhom.

Ovo je još jedan pokazatelj da snovi i vizije od Boga uvijek slijede Njegovu svetu Riječ. U Izrekama 29,18 piše da se narod rasipa kada nema vizije. To znači da odbacuju sve zabrane, što je čest slučaj sa čovječanstvom danas – i žive razuzdano. Ostatak stiha nam govori da je vizija u vezi s Božjim zakonom – hebr. torah, “pouka, naredba”, termin koji obuhvaća cijelu Božju Riječ.

Za vrijeme Azusa Street probuđenja u Los Angelesu, u Kaliforniji, zabilježeni su mnogi snovi i vizije. Moja majka je imala tada 11 godina. Jedan dan se prilično razboljela, ali njezini roditelji nisu htjeli da propuste crkveni sastanak. Na svakoj službi su se događale predivne stvari. Tako su se molili za nju dok je ležala umotana u krevetu i onda su je ostavili. Potom je imala viziju u kojoj je vidjela dva vlaka na paralelnim kolosjecima. Na svakoj stanici su mladi ljudi iz njenog vlaka išli preko do drugog vlaka i uvjeravali ljude da dođu pridruže im se u njihovom vlaku. Nakon nekog vremena, drugi vlak je nestao i čula je strašan zvuk lomljave u daljini. Njezin vlak je došao do prelijepe stanice i bila je uvedena u veličanstvenu palaču. Vidjela je Isusa kako razgovara s nekim čovjekom. Njihova odjeća je blistala. Pogledala je dolje i vidjela da i njena haljina blista. Tada je Isus pokazao na nju i rekao čovjeku: “Pogledaj ovu malu djevojčicu. Ja sam je ozdravio.” Tada je vizija bila završena i ona je ustala iz svog kreveta potpuno zdrava.

Sljedeće večeri je rekla svoje svjedočanstvo na sastanku i to je ohrabrilo mnoge da vjeruju u iscjeljenja. Danas kada se svijet protivi kršćanima i Bibliji, i stari i mladi vjernici moraju biti ohrabreni i otvoriti se za Božje snove i vizije. Sveti Duh ih želi koristiti da nas ohrabri kako bismo vjerovali Bogu i Njegovoj Riječi, te se se radujemo u nadi prema budućnosti koju Njegova Riječ obećava.

Autor: Stanley Horton; Izvor: Duhovno vrelo, 9/2007.