Kako je Bog vječan?

‘Vječan’ znači bez početka i kraja. Govoreći o Bogu, smatra se da je vječan zato što postoji kao jedno biće koje nema početak ni kraj, koje nema stvoritelja i koje neće umrijeti. Bog je stoga iznad svih drugih bića (Knjiga Postanka 1, 1).

Bog je vječan – biblijski citati

Mnogi biblijski citati Boga opisuju kao vječnog. Primjerice, Psalam 90, 2 glasi: „Prije nego se rodiše bregovi, prije nego postade kopno i krug zemaljski, od vijeka do vijeka, Bože, ti jesi!“. Ponovljeni zakon 33, 27 Gospodina opisuje kao „vječnog Boga“.

Poslanica Rimljanima 1, 20 o Bogu govori kao o „vječnoj sili.“ Poslanica Efežanima 3, 11 govori o „vječnom naumu“. Prva poslanica Timoteju 6, 16 progovara o „besmrtnosti“ i „vječnoj slavi“ Boga. Izaija 9, 6 o Bogu govori kao o „vječnom ocu“. U Izaiji 26, 4 Boga se naziva „vječnom stijenom“.

Isus Krist je također vječan

Isus Krist je također vječan jer pripada Trojstvu. On je postojao od početka s Bogom (Ivan 1, 1). Isus je naučavao da je on „ja jesam“ (Ivan 8, 58), što je opis Boga kojeg nalazimo u Knjizi izlaska 3, 14.

U Poslanici Kološanima 1, 16 nalazimo opis: „Ta u njemu je sve stvoreno na nebesima i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Vrhovništva, bilo Vlasti – sve je po njemu i za njega stvoreno.“

Sveto pismo često progovara o vječnom životu (Evanđelje po Ivanu 3, 16) i vječnom uništenju (Matejevo 25, 46; Druga poslanica Solunjanima 1, 9). Božji će narod vječno prebivati u Gospodinu, što razotkriva biblijski nauk glede vječnosti u budućnosti (Lukino evanđelje 16, 9; Druga poslanica Korinćanima 5, 1).

Bog Postanka je vječni Bog

U Knjizi Postanka 21, 33 saznajemo da se Bog naziva i vječni Bog: „Abraham zasadi kod Beer Šebe tamarisku i ondje zazove ime Jahve – Boga vječnoga“. Psalam 145, 13 potvrđuje da je Božje kraljevstvo vječno: „Kraljevstvo tvoje kraljevstvo je vječno, tvoja vladavina za sva pokoljenja“. 

Jasno je da Onaj koji je stvorio sve postoji prije prostora, vremena, materije i energije. Biblija također opisuje i vječnu ljubav Boga prema svom narodu, kao i vječnu svrhu i vječno odredište koji će dovesti do besmrtnosti po Njegovoj prisutnosti za one koji u Njega vjeruju.

Izvor: Thecompellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: