Isuse, želim Ti reći ...
Foto: churchofjesuschrist.org

Bog voli uzimati najgore među izgubljenima i pretvoriti ih u najveličanstvenije spomenike svoje spasonosne ljubavi i snage.

On voli uzimati žrtve sotonine mržnje i najužasnije primjere njegove snage uništenja te ih upotrijebiti da ilustrira i osvijetli mogućnosti božanskog milosrđa i kreativnost Duha Svetog.

On voli uzimati stvari u našem vlastitom životu koje su najgore, najtvrđe i najagresivnije te ih tako preobraziti da postajemo upravo suprotno onome što smo prije bili.

Najljepši duh stvoren je od najburnijih i najsamovoljnijih; najsilnija vjera stvorena je iz pustinje sumnji i strahova; najbožanskija ljubav dolazi iz kamenih srca mržnje i sebičnosti.

Milost Božja dorasla je najneprijatnijim ćudima i najnepovoljnijim prilikama. Njezina veličina i ljepota je promijeniti prokletstvo u blagoslov te pokazati i ljudima i anđelima svih vjekova da “gdje je grijeh postade većim, tu se milost izli u preizobilju” (Rim 5,20).

“Zato što si bio ostavljan, omražen … učinit ću te … radošću” (Iz 60,15).

Autor: A. B. Simpson

IZVORPut života