Bolnica objavila šokantan plan o eutanaziji djece, a o tome neće obavijestiti roditelje

Živimo u groznom vremenu kada se nudi „potpomognuto samoubojstvo“ umjesto „prevencije samoubojstva“.

Skupina liječnika iz bolnice za djecu u Torontu je objavila vrlo šokantan članak koji se bavi njihovim kontroverznim stavom o eutanaziji djece.

U članku, koji je objavljen u British Medical Journal, Bolnica za djecu u Torontu otkriva da u nekim slučajevima, roditelji pacijenta neće biti obaviješteni o njihovim odlukama za eutanaziju do trenutka kada se potvrdi smrt, prenosi Faithwire.

„Većinom je obitelj intimno upletena u ovaj proces obustavljanja života“, rekao je pedijatar, etičar i administrator, „No, ako sposoban pacijent jasno naznači da ne želi da njegova obitelj bude upletena u proces donošenja te odluke, iako će liječnici možda ohrabrivati pacijenta da podijeli svoju odluku s roditeljima, njegove se želje moraju u potpunosti poštivati – kakve god one bile.“

PROČITAJTE: ŠOKANTAN TREND: Slučajevi eutanazije se udvostručili u samo pet godina

U Ontariju, Kanada, od roditelja se ne traži da budu dio odluke o okončavanju života svoga djeteta, ako je to dijete sposobno samo donijeti tu odluku.

To je vrlo zabrinjavajuća ideja – da dijete može samo odlučivati o medicinski induciranom samoubojstvu bez uključivanja svojih roditelja. Ta je ideja postala vrlo zabrinjavajuća u krugovima mnogih etičara i istraživača.

„Nije teško zamisliti kako taj protokol može uništiti društvo“, komentirala je Monica Burke, asistentica u DeVos Centru za religiju i društvo, „Kada kultura počne stavljati razliku između života koje treba obustaviti i života koje treba nastaviti živjeti, posljedice za osjetljivu populaciju – mlade, stare, invalide i bolesne – su zastrašujuće.“

Burke je dodala da, kao rezultat izopačenog i mračnog pomaka u legalizaciji eutanazije „oni koji najviše trebaju naše suosjećanje i zaštitu su oni koji će biti pod najvećim pritiskom da prekinu svoj život“. Možemo biti sigurni da je stiglo zaista grozno vrijeme za naše društvo kada se nudi „potpomognuto samoubojstvo“ umjesto „prevencije samoubojstva“.

Naglasila je da navedena Kanadska bolnica ima neetičke stavove koji su jasan znak da sada više „nema prirodnih, logičkih granica koje određuju tko je kvalificiran za medicinski potpomognuto samoubojstvo“.

Potpomognuto samoubojstvo polako postaje ne diskriminirajuća sila, na koju gotovo da i ne djeluju zakoni, a koja polako uništava svetost života.

No unatoč kanadskom pokretu za liberaliziranje zakona o eutanaziji, istraživanje objavljeno na kanadskom Institutu za zdravlje je otkrilo da samo 15% posto umirućih Kanađana ima pristup posebnoj njezi tijekom zadnje godine njihovih života. Zaista, jasno je da je naglasak stavljen na ukidanje života, a ne na održavanje.

„Svi mi znamo da kada stara osoba (koja je glavni kandidat za poseban tip njege) posjeti hitnu pomoć, ona mora ležati satima na krevetu u hodniku“, napisao je Andre Picard, „To je zadnje mjesto na kojem umiruća osoba – koja je često zbunjena i u bolovima – treba biti. Takav oblik poniženja je užasan te trebamo biti posramljeni učestalošću takvog odnosa prema bolesnima i umirućima.“

Ranije ove godine, vodeći američki bio-etičar je podupro Danski zakon koji uklanja dobnu granicu za eutanaziju – to znači da djeca mogu biti medicinski, ali i pravno, pogubljena. U Norveškoj je donja granica za eutanaziju 12 godina. Očekivali biste da će američki stručnjaci biti užasnuti takvim zakonom, ali to nije slučaj. Etičarka Matgaret P. Battin aktivno podržava taj zakon te je 2004. godine zagovarala zakon o eutanaziji novorođenčadi koji se naziva „Groningen protokol“.

Protokol se sastoji od direktiva i kriterija pod kojim liječnici mogu izvesti „aktivno prekidanje života novorođenčadi“ bez straha od sudskog progona.

 „Generalno podržavam promjenu u zakonu koji određuje dobnu granicu za eutanaziju. Uzevši u obzir da je eutanazija trenutno legalna za novorođenčad (ispod 1 godine), te djecu i odrasle (iznad 12 godina), smatram da bi protivnici ovog zakona trebali pokazati dokaze da je najmanje 1 ili više narednih prijedloga istinito ako vas (ministre), namjeravaju uvjeriti da ne podržite promjenu u zakonu“, rekla je Battin za vrijeme rasprave o eutanaziji.

Battin je navela nekoliko šokantnih prijedloga koje se mora opovrgnuti, a jedan od njih je da „roditeljima nije teško vidjeti svoju djecu kako pate“. Tako da, ako roditelj smatra da im je bolno gledati svoje dijete kako pati, tada je u redu „eutanazirati ga“.