Božja namjera u patnji

Koja je Božja namjera dok prolazimo kroz patnju? U našim dubokim mračnim trenucima kušnje Pavao nam pokazuje Božju specifičnu namjeru.

On piše: „Neka je hvaljen Bog i Otac Gospodina našega Isusa Krista, Otac milosrđa i Bog svakovrsne utjehe, koji nas tješi u svoj našoj nevolji tako da mi možemo svakovrsnom utjehom, kojom nas same tješi Bog, tješiti one koji se nalaze ma u kakvoj nevolji.

Zaista, kao što se patnje Kristove preobilno izlijevaju na nas, tako preobilna biva i naša utjeha po Kristu. Ako podnosimo nevolje, to je za vašu utjehu i spasenje. Ako primamo utjehu, to je za vašu utjehu koja vam omogućuje da strpljivo podnosite iste patnje koje i mi podnosimo.

Naša je nada za vas čvrsta, jer znamo da ćete, kao što dijelite s nama patnje, tako dijeliti i utjehu“ (2 Kor 1,3-7).

Vidite li ovdje Božju namjeru? Usred naših nevolja, Duh nas tješi. A za uzvrat, mi smo u stanju donositi utjehu drugima koji podnose duboke nevolje. Ovo je djelo Duha: donijeti utjehu svome narodu kroz glas onih koji su bili iskušani.

VIDI OVO: 10 razloga zašto vjerovati u Boga koji dopušta patnju

Što je patnja žešća, utjeha Gospodnja je silnija

Zbog toga možemo znati da što je naše trpljenje žešće, utjeha Gospodnja u nama postaje sve silnija.

Jednostavno nikada nećemo upoznati mir Božji u našoj nevolji dok Njegova svrha za nju ne postane čvrsta istina u našoj duši. Mi moramo razumjeti da je naš mračan čas, naše bolno testiranje, dozvolio Gospodin zbog neke svoje vlastite slavne svrhe. Koja je to svrha? Jednostavno to da ćemo postati središte nevjerojatne utjehe Duha Svetoga.

Iz našega ćemo ognja izaći očišćeni i snažniji. I dobit ćemo službu koja je veća čak i od one koju imaju najpoznatiji svjetski propovjednici. Koja je to služba? To je služba dokazane utjehe i pobjede za povrijeđene ljude. Rezultat te službe bit će kao što je Daniel opisao: “Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a umnici će razumjeti“ (Dn 12,10).

Kakav nevjerojatan poziv imamo! Mi prolazimo kroz velike kušnje da bismo postali Božje ruke utjehe drugima.

Autor: David Wilkerson