Čuvajte se onih koji vam OVO govore

Unazad stotinu godina imamo sve veću količinu kršćana koji tvrde da imaju izravna otkrivenja od Boga. Tvrde da čuju glas od Boga i da im Bog osobno govori. To najviše vidimo u karizmatskom pokretu.

Propovijedi se svode na motivacijske govore, a ne na radikalni poziv na pokajanje i posvećenje. Baza su im emocije i motivacija, a ne Božja Riječ. Kršćanska okupljanja se svode na emotivni zanos, a Božja prisutnost zamjenjuje kontemplacijom kroz glazbu, ili tzv. počivanjima u Duhu.

Popularno kršćanstvo prožimaju ekstra objave, znaci i čudesa, iskustvena vjera („Ako ne osjetim, ne vjerujem“) – jednom riječju, hodanje po viđenju, a ne po vjeri. Ide se dalje od onoga što je zapisano u Riječi.

PROČITAJTE: Pet načina kako vas evanđelje prosperiteta čini siromašnima

Čuvajte se svih onih učitelja koji vam donose neka nova otkrivenja od Boga izvan Božje Riječi. Puni su ugodnih riječi koje vam škakljaju uši. Jer to je upravo ono što želite čuti.

Takvi kršćani uvijek trebaju neka nova iskustva, novi poticaj, nove nauke, nove ljude, nove vođe, nove učitelje, nove knjige. Vječito nešto svježe jer im Božja Riječ nije dovoljno svježa. Ne uče od Boga, već od raznih učitelja. Indoktrinirani raznim karizmatskim knjigama i učenjima. Ne traže Boga u Njegovoj Riječi da im govori osobno, već traže druge kojima navodno Bog govori. Ne čitaju Bibliju za sebe, već traže da im drugi tumače Bibliju.

Tko danas želi slušati da se morate pokajati i vjerovati u Isusa Krista, inače ćete zauvijek propasti? Nitko više ne želi slušati čistu i zdravu Božju Riječ, koja radikalno i duboko reže i odstranjuje svaku, pa i najmanju laž. Takvi zavodnici su zapravo osuda svima onima koji ne ljube istinu da bi se spasili. Bog će vam poslati lažne proroke kako bi testirao vašu vjeru i vaše motive za Njega. Nije samo Bog taj koji čini čuda. Božja Riječ kaže da Sotona djeluje sa svom silom i znacima i lažnim čudesima, dolazi s raznim prijevarama kako biste primili pravednu osudu (2. Solunjanima 2,9-12).

PROČITAJTE: CILJ IM JE PREVARITI KRŠĆANE: Nemojte nasjesti na učenja lažnih proroka!

Čuvajte se osobito onih koji vam kažu: „Bog mi je rekao…“ Bog nam govori kroz svoju Riječ. Ako nam Bog govori izvan svoje Riječi, onda nam ne govori Bog, već onaj drugi.

U tu skupinu lažnih proroka spadaju T. D. Jakes, Todd Bentley, Paula White, Joyce Meyer, Joel Osteen, Joseph Prince, Heidi Baker, Steven Furtick, Todd White, Kenneth Copeland, Benny Hinn, Jesse Duplantis, Sid Roth, i brojni drugi. Neki od njih se izjednačuju s Bogom, a neki se pojavljuju u Isusovo ime i tvrde da su sam Isus Mesija. A onda imate i neke koji tvrde da su sami posrednici između Boga i čovjeka, poput Ellen G. White ili Williama Branhama. Mnogim lažnim prorocima se navodno objavio anđeo i donio im neka nova otkrivenja.

Pročitajte cijeli članak >