Da imam priliku napisati nešto posljednji put, napisao bih …

Da imam priliku nešto napisati posljednji put, napisao bih ovo u nastavku.

Dvije najveće zapovijedi koje nam je Bog dao su da ga ljubimo svim svojim srcem, dušom, umom i snagom, te da ljubimo bližnjega svoga kao samoga sebe. Pokazati svoju ljubav Bogu i bližnjemu znači pokazati cijenjenje

Kako pokazujemo da cijenimo druge? Jedan od načina je da kažemo “hvala”, posebno kada su prema nama bili ljubazni. Dok pokazujemo zahvalnost jedni drugima, ispunjavamo Božju zapovijed da volimo jedni druge. Štoviše, trebamo reći “hvala” drugima, a ne pokazati svoju zahvalnost samo svojim djelima.

Nekima od nas možda nije ugodno reći “hvala” drugima, ali Biblija nam daje puno primjera da svojim riječima izrazimo svoju zahvalnost. Moramo činiti oboje. Ljudi žele vidjeti našu zahvalnost i koliko ih cijenimo kroz naše riječi i djela.

Toliko je stvari koje trebamo cijeniti i na kojima možemo zahvaliti

Želim nas potaknuti da zahvalimo onima koji su nas blagoslovili, pomogli nam i pobrinuli se za naše potrebe. Čineći to, doživjet ćemo radost i mir Božji u svojim srcima.

Postavite si ova pitanja: kako da drugima izrazim svoju zahvalnost? Koliko ih cijenim kao osobe?

Zapišite sve te stvari i uzdignite ih Bogu.

Jedan nepoznati autor je napisao:

“Da imam priliku nešto napisati posljednji put, napisao bih: ‘Cijeni ono što imaš!’ Nikad ne znaš koji će poljubac biti posljednji … razgovor koji se više nikada neće ponoviti …. posljednji pogled, osmijeh … Nikad ne znaš kako će sljedeća priča u tvom životu završiti, ali sve dok traje cijeni svaki njezin trenutak.”

U potpunosti se slažem s napisanim i molim Boga da mi da zahvalno srce koje cijeni i najmanju “sitnicu” u životu.

NAJNOVIJE!