Kao muškarac koji je bez oca gotovo cijeli svoj život, smatram da je definicija muškosti varljivo teška. Nisam imao nikoga u svojoj blizini da mi pokaže pravu i zdravu muškost. Odsutnost moga oca postao je izvor moje tuge i žaljenja, ali taj me osjećaj čežnje privukao Bogu po odgovore, ispunjenje i odnos prema sinu. On je moj jedini vjeran, nebeski Otac.

Pronalaženje jasne i precizne definicije muškosti posebno je teško ako se okrećemo svijetu, a ne Bibliji. Samo razmislite na trenutak što učimo o muškosti iz našeg društva. Općenito ne treba puno da dječak naiđe na erotsku sliku, eksplicitnu priču ili neprikladan prostački vic. Čak i ako ga roditelji uspješno zaštite od neprimjerenog sadržaja na televiziji i internetu, njegovi prijatelji mu mogu prenijeti ono što su vidjeli i čuli. Dječačko razumijevanje seksualnosti često je iskrivljeno od najranije dobi, a taj iskrivljen pogled na seks duboko utječe na dječakov pogled na muškost.

U međuvremenu, industrija zabave nam nudi manjkav prikaz muškosti jedan za drugim, slaveći ženskarske aktivnosti Jamesa Bonda, čvrstinu i emocionalnu odsutnost Jasona Bournea i opsesiju za pohlepom, moći i kontrolom Gordona Gekkoa. Kako starimo, farmaceutske tvrtke nam prodaju svoje proizvode i sugeriraju da ukoliko imamo problem s djelotvornom muškošću, znači da smo „izgubili“ svoju muškost i trebamo lijek da ju povratimo.

Kako da razumijemo što je muškost kada je toliko uvrnuta gdje god pogledamo?

Bog stvara muškarce

Trebamo bolju definiciju muškosti, a tko može bolje definirati muškost od samog Stvoritelja? Kada je Bog stvorio život, ispružio se do zemlje i oblikovao čovjeka. S mnogo pažnje i bliskosti, stvorio je čovjeka na osobit način. Na kraju, saznajemo da je Bog ugradio svoju vlastitu sliku u čovjeka.

„I Gospod, Bog, načini čovjeka od praha zemaljskoga, i u nosnice mu udahnu dah života; i čovjek posta duša živa“ (Postanak 2,7).

U ostalim stihovima iz Postanka 2, vidimo kako Bog definira svrhu ovog jedinog čovjeka, koja je prethodila stvaranju žene: svrhu njegova rada, širinu njegova autoriteta, parametre njegove poslušnosti, pa čak i njegovu potrebu i želju za ženom.

Definiciju muškosti pronalazimo samo u Bogu – a ne u svijetu, ni kulturi, ni na radnom mjestu. U konačnici, Bog koji stvara muškarce jest taj koji u potpunosti definira muškost.

Bogočovjek

No, stvar se komplicira.

Čitajući veličanstvenu priču u Bibliji, i tražeći idealan opis muškaraca među kraljevima, svećenicima, prorocima, ratnicima i vođama na koje nailazimo, osjećamo kako nešto nikad nije potpuno ispravno. Grijeh je narušio sliku idealne muškosti. Jedan za drugim, biblijski heroji prikazuju se ranjivi, slomljeni, grešni, skloni neposluhu, pa čak i potpuno zli. Pa ipak, u tim istim muškarcima vidimo mala naziranja slavne muškosti: ustrajnu vjeru, čvrsto uvjerenje, ponizno služenje i žrtvu. No, samo naziranja.

Sve dok sam Bog nije ušao u vrijeme i prostor kako bi nam dao pravi uzor čovjeka. Njegov Sin, Isus, savršeni je božanski prikaz muškosti. On definira pravu muškost.

Gledajući Isusov život, nalazimo na brojne atribute i predanosti koji nam pokazuju kako živjeti kao muškarac koji je vjeran Očevom pozivu. Ako ste muškarac u potrazi za pravom muškošću, razmotrite bi li ovih devet obveza (među mnogima) imali značajan utjecaj na vašu muškost kad biste ih aktivno koristili u vašoj ulozi kao vođe, zaposlenika, muža, oca i sina.

  1. Muškarac se obvezuje da će slijediti viši autoritet.

„[Isus] reče: ‘Slijedi me!’ A [muškarac] reče: ‘Gospodine, dopusti mi da najprije odem i pokopam svojega oca.’ A Isus mu reče: ‘Pusti mrtve neka pokopaju svoje mrtve! A ti idi i navješćuj kraljevstvo Božje!’ A reče i drugi: ‘Slijedit ću te, Gospodine! No dopusti mi da se najprije oprostim sa svojim ukućanima.’ A Isus mu reče: ‘Nijedan koji svoju ruku stavi na plug pa se obazire natrag nije prikladan za kraljevstvo Božje’“ (Luka 9,59-62).

  1. Obvezuje se da će sve žrtvovati zbog učeništva.

„Dolazi li tko k meni, a ne mrzi svoga oca i majku i ženu i djecu i braću i sestre, pa čak i svoj život, ne može biti moj učenik!“ (Luka 14,26).

  1. Obvezuje se na odlučnu, radosnu poslušnost.

„Od toga vremena mnogi od njegovih učenika odstupiše te više nisu išli s njim. Stoga Isus reče Dvanaestorici: ‘Zar i vi hoćete otići?’ Odgovori mu nato Šimun Petar: ‘Gospodine, komu ćemo otići? Ti imaš riječi života vječnoga. I mi vjerujemo i znamo: ti si Krist, Sin Boga živoga’“ (Ivan 6,66-69).

  1. Obvezuje se na duhovnu disciplinu.

„I rano ujutro, još za mraka, ustade, izađe i ode na samotno mjesto. I ondje se [Isus] molio“ (Marko 1,35).

  1. Obvezuje se da će se pridržavati riječi istine.

„Stoga je Isus govorio Židovima koji su mu povjerovali: ‘Ako vi ostanete u riječi mojoj, uistinu ste moji učenici; i upoznat ćete istinu, i istina će vas osloboditi’“ (Ivan 8,31-32).

  1. Obvezuje se na rast, naročito donošenje duhovnog ploda.

„U ovome se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo ploda; tako ćete biti moji učenici“ (Ivan 15,8).

  1. Obvezuje se da će provoditi Božju misiju.

„Idite, dakle, i učinite učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći ih držati sve što sam vama zapovjedio. I evo, ja sam s vama u sve dane do svršetka svijeta“ (Matej 28,19-20).

  1. Obvezuje se da će vjerno ljubiti druge.

„Zapovijed vam novu dajem: da ljubite jedni druge; kao što ja uzljubih vas, da i vi ljubite jedni druge. Po ovome će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge“ (Ivan 13,34-35).

  1. Obvezuje se na bratstvo i zajedništvo.

„I pazimo jedni na druge da se potičemo na ljubav i dobra djela, da ne propuštamo svojega sastanka, kako je nekima običaj, nego se hrabrimo, i toliko više koliko vidite da se bliži Dan“ (Hebrejima 10,24-25).

Autor: Vince Miller; Prijevod: Vesna L.; Izvor: DesiringGod.org