Dok je još bio malen dječak, majka ga je posjela za kuhinjski stol i rekla mu: ”Sine, jednoga dana bit ćeš mučenik za Alaha i islam. A ako ubiješ Židova, čitava će te nebeska vojska slaviti.” Sa sedam godinama bio je poslan u kamp za obuku terorista.

Mislio je da je jedinstven, pomazan i izabran te je otišao na Zapad. Počeo je okupljati ljude i poučavati ih u islam. Ali jednoga je dana doživio prometnu nesreću i slomio vrat na dva mjesta. Dok je ležao pred autom, pritrčao mu je jedan čovjek i rekao: ”Ništa se ne brini, ja ću se pobrinuti za tebe!” Pozvao mu je hitnu i ubrzo se našao u bolnici. Kad je došao kirurg, rekao mu je: ”Ništa se ne brini, mi ćemo se pobrinuti za tebe!” Kasnije mu je iste riječi uputio i fizioterapeut. Uplašio se jer su svi ti ljudi bili kršćani. Naime, kad među teroristima netko kaže da će se pobrinuti za tebe, najbolje ti je da bježiš što brže možeš.

Operacija je uspjela, ali nije imao kamo da ga netko njeguje. A onda mu je sam kirurg otvorio vrata svoga doma stavivši ga u najljepšu sobu. Postao je član obitelji. Na kraju su skupili i novac da plate njegove bolničke troškove. A onda jednoga dana, posjetio ih je prijatelj iz Izraela te ga je sad zagrlio i jedan Židov.

Kad je došlo vrijeme da se vrati u svoj stan, liječnik mu je pružio ključeve svoje kuće i ključeve novog auta, rekavši mu da ga time želi blagosloviti i da slobodno dođe kad god želi. Kad se vratio u svoj stan, otišao je ravno do prozora koji je gledao na istok. Pao je na koljena, podigao ruke i zavapio svome bogu: ”Alahu, moj gospodine i moj kralju, zašto si mi to učinio? Ne prigovaram nesreći niti slomljenom vratu, ali zašto si me stavio među kršćane? I ti kršćani i onaj Židov su dobri ljudi. Ne žele nas ubiti. Ti ljudi u vezi su sa svojim Bogom, odlaze k njemu i on im odgovara. I ja želim čuti tvoj glas da me voliš. Ako si stvaran, govori mi. Želim čuti tvoj glas.”

Ali Alah nije rekao ništa. Tad je zaključio da je najbolje da si oduzme život te je uzeo pištolj i prislonio si ga na glavu, a onda je čuo glas koji ga je zazvao imenom: ”Kamal! Kamal! Kamal! Zašto ne zazoveš Boga, Oca Abrahamova, Izakova i Jakovljeva?” Pao je na koljena i zavapio svom snagom: ”Bože, Oče Abrahamov, ako si stvaran, govori mi! Želim te upoznati!” U onu prostoriju osobno je došao Isus i ispunio je svojom slavom. Na svojim rukama i nogama imao je ožiljke od rana.

”Tko si ti, Gospodine? Tko si?”, pitao ga je. ”Ja sam /Ja Jesam/”, odgovorio mu je. ”Ja sam Alfa i Omega, ja sam Prvi i Posljednji, a i sve između. Poznavao sam te prije stvaranja svijeta i ljubio te prije nego sam te oblikovao u majčinoj utrobi. Digni se! Ti si moj borac, a ne njihov!” Uzviknuo je: ”Moj Gospodine, moj Gospodine, i umrijet ću i živjeti za tebe.” A on mu je odgovorio: ”Ne moraš umrijeti za mene, jer ja sam umro da živiš!”

Onoga dana umjesto da si je oduzeo život, dao ga je Isusu. Iako doživljava prijetnje i progonstva, sad ima novo poslanje: svoju muslimansku braću i sestre dovesti k jedinom Bogu.

Autorica: Estera Üllen