Discipliniranje djece na biblijski način

Biblijska disciplina je način kako Bog pokazuje ljubav i milost prema svojoj djeci.

Kao što i nas Bog disciplinira u ljubavi, i milosti i mi kao roditelji trebamo sličnu disciplinu pokazati prema svojoj djeci.

Jako je važno da vi kao roditelj na disciplinu gledate kao na nešto pozitivno, a ne kazneno. Disciplina se ne zasniva na osvećivanju ili vraćanju ”milo za drago”.

Cilj discipline je stvaranje mira. Bez tog cilja disciplina postaje alat za manipulaciju kojim se roditelji odvajaju od svoje djece.

PROČITAJTE: Roditelji, nikada nemojte ovako odgajati svoju djecu

Jako je važno da se disciplina izgovara ljubaznim riječima, u ljubavi. To je važno iz razloga što ljubazne riječi, a ne ljutnja pokazuje naputke:

„Tko je mudra srca, slavi se kao razuman; i prijazna riječ promiče pouku“. (Mudre izreke 16, 21)

„Jer srdžba čovjekova ne čini pravde Božje“. (Jakovljeva 1, 20)

Roditelji ne bi smjeli koristiti disciplinu kako bi manipulirali svojom djecom da bi se ona ponašala bolje. Kršćanski roditelji bi trebali disciplinirati u vjeri, zbog ljubavi koju imaju prema Bogu i na način kako je to Bog odredio kako bi se on proslavio. Ugodne, izravne i ljubazne riječi su alati koje je Bog stvorio kako bi roditeljstvo preobrazio u umjetnički oblik milosti, ljepote i snage.

PROČITAJTE: 12 ključnih stvari za odgoj djece na kršćanski način

Bog je u kontroli, a ne dijete. I ono što je još važnije: iako ste roditelj, Bog bi trebao biti u najvećoj kontroli, a ne vi! Vrlo važna komponenta ovakve discipline je vjera. Vi disciplinirate iz razloga što se pouzdajete u nevidljivo, u istinitost Božje Riječi.

Vjerom Bog može donijeti željene promjene kod vašeg djeteta. Vjerom, On može donijeti i promjene koje želite vidjeti kod sebe. Možete s pouzdanjem vjerovati Bogu da će on poštovati vašu vjeru koju imate u Njega dok odgajate svoju djecu u miru!

Autor: Jay Younts; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Shepherdpress.com

NAJNOVIJE!