djeluje li sotona kroz pokret New agea
Foto: Pixabay

Oprečno najgorim snovima mnogih uspaničenih kršćana, ne postoji nikakva zavjera New agea ili Novoga svjetskog poretka (New World Order). Sljedbenici New agea ne organiziraju se tajno da bi preuzeli svijet i objavili Antikrista.

Čini se da pokret New age gubi popularnost koju je imao u 1980-ima. Sve veći broj sekularista misli da su sljedbenici New agea neobični, pa čak i ekscentrici ili čudaci. Tragedija u San Diegu (Rancho Santa Fe) s kultom Nebeska vrata (Heaven’s Gate) potaknula je dio ljudi na mišljenje da određena vjerovanja u sklopu Novog doba mogu biti opasna.

Sljedbenici New agea sada se usredotočuju na javnosti prihvatljive načine prenošenja svoje poruke, poput pisanja romana (na primjer Celestinsko proročanstvo Jamesa Redfielda), raspravljanja o holističkom zdravlju (Deepak Chopra), angažmana oko putanja okoliša i ekologije, oblikovanja stranica o paranormalnome na internetu i, dakako, govorenja o anđelima.

Ako je Sotonin plan bio cijeli svijet učiniti sljedbenikom New agea, mislim da je doživio neuspjeh. No okultna filozofija koja stoji iza pokreta New age je sveprožimajuća. Ta filozofija je antagonistička prema autentičnom kršćanstvu ili ga nanovo tumači. Tradicionalno kršćansko shvaćanje Biblije oprečno je idejama New agea. Također je to bio i biblijski Krist.

Sljedbenici New age općenito vjeruju da sam Isus nije bio Krist, već da je bio ljudski medij u kojem je prebivao ”kozmički Krist”. Isus je ljudska posuda, a Krist je kozmička neosobna sila. U terminima New agea Krist je bio jedan od mnogih avatara koji su zadobili ”Kristovu svjesnost” (drugi avatari su, među ostalim, Muhamed, Budha, Krišna, Gandhi). Krajnji cilj nekih sljedbenika New agea je postignuće vlastite ”Kristove svjesnosti” ili samospoznanje da su oni sami Krist. Isus je bio jedan od pokazatelja puta da bi nam pomogao stići do vlastite ”kristosti”. I mi možemo postati kakav je bio Isus.

Prihvatiti Krista kakvog propovijeda New age znači zanijekati autentičnog biblijskog Krista (1 Iv 2,2-23). Povijesni život Isusa Krista opisuje se u četirima povijesnim spisima koji se nazivaju evanđeljima. Iako naši bibličari dovode u pitanje pojedinosti u tim zapisima, većina potvrđuje da evanđelja doista prikazuju Kristovu povijesnu službu.

U tim zapisima Isus potvrđuje da je Mesija, Sin Božji i Spasitelj židovskog naroda. Svoju mesijansku moć dokazuje uskrsnućem od mrtvih. Njegovo zbiljno, povijesno uskrsnuće odvaja Ga od svih drugih religijskih vođa. Jer je Krist živio savršenim moralnim životom i jedina je osoba u povijesti koja je nadvladala smrt, trebali bismo vjerovati i onome što kaže. On tvrdi da je Krist, Sin Božji; Bog utjelovljen u ljudskom tijelu, i jedini put Bogu Ocu (Iv 14,6; Mt 11,27; 16,16-17; 26,63-64; Iv 4,25-26; 5,18; 10,3.36; usp. Mt 1,23; Dj 4,12; 1 Tim 2,5; Otk 2,18). Nije bio jedan od mnogih avatara; samo On od cijelog čovječanstva je Bog. Umro je za grijehe svih i uskrsnuo (Iv 1,1-14; 8,24-58; 1 Kor 15,1-3; usp. Izl 3,14 s Iz 43,10-11; Pnz 6,4; Post 1,1).

Autor: B. J. Oropeza; iz knjige ”99 odgovora na pitanja o anđelima, demonima i duhovnom ratovanju” (Stepress Zagreb)