Dobre stvari se ne događaju slučajno

Previše ljudi ‘čeka’ Boga, kupuje loto listiće i čeka dobitak. Previše ljudi čeka da se nešto dogodi. Ako prestanemo čekati i krenemo u akciju, stvari će se odmah početi događati – možda to neće biti one koje smo očekivali, ali će sigurno za nas biti bolje od onih koje možda uzaludno čekamo. Naš bi narod rekao: „bolje vrabac u ruci, nego golub na grani!“

Biblija je puna naputaka u kojima nas se potiče da budemo aktivni. Iako je u biti jednostavno odlučiti se i biti aktivan umjesto pasivan, milijuni ljudi to potpuno ignorira. Možda misle da će se stvari riješiti same od sebe. E, pa, neće! Ništa se dobro ne događa slučajno, samo od sebe.

Samo željeti nešto neće proizvesti rezultate koje želimo; moramo agresivno učiniti ono što treba biti učinjeno da bismo postigli ono što želimo. Nikada nećemo pronaći uspješnog čovjeka koji provodi život samo u čežnji za uspjehom. Niti ćemo pronaći čovjeka koji ništa ne radi, a nekako je postao uspješan. Isti se principi primjenjuju i na revoluciji ljubavi. Ako želimo voljeti ljude kao što nas je Isus poučio, morat ćemo to činiti sa svrhom. Neće se dogoditi samo od sebe.

Biblija kaže da trebamo nastojati promicati dobro (vidi 1. Solunjanima 5,15). „Nastojati“ je snažna riječ koja znači „žudjeti za nečim, težiti određenom cilju, ići za nečim“. Ako tražimo prilike u kojima ćemo moći nastojati promicati dobro, sigurno ćemo ih naći, a to će nam pomoći da ne budemo lijeni, besplodni. Moramo sami sebe pitati bdijemo li i jesmo li aktivni ili smo pasivni i nezainteresirani. Bog bdije i aktivan je. Drago mi je da je tako jer bi, u suprotnome, naš život bio daleko teži. Bog nije samo stvorio svijet. On ga aktivno uzdržava, jer zna da se dobre stvari neće pojaviti same od sebe, nego kao rezultat ispravnog djelovanja (vidi Hebrejima 1,3).

Uravnotežene i od Boga nadahnute aktivnosti čuvaju nas od lijenosti i besplodnosti, tako da su nam zapravo zaštita. Čini se da se ne trebamo puno truditi da bismo učinili nešto što je pogrešno. Ako ne odlučimo učiniti ono što je ispravno, naša nas narav vuče u pravcu grijeha.

Autorica: Joyce Meyer

NAJNOVIJE!