U Novom zavjetu postoji mnoštvo informacija i pojedinosti o drugom Kristovu dolasku. Nisam ih mogao pokriti sve u jednom kratkom postu. Stoga ću u ovom članku privući vašu pažnju samo na ono što nam je rečeno u Otkrivenju 19,11-21, jednom od grafičkih prikaza tko je Isus i što će drugi dolazak značiti, osobito za nevjernike.

(1) Prvo se moramo podsjetiti da je drugi Isusov dolazak naša izvjesna i sigurna, čvrsta i nepokolebljiva nada. Pavao govori o tome u Rimljanima 8,22-25, kad opisuje da uzdišemo iznutra „iščekujući posinjenje, otkupljenje tijela svojega. Ta nadom se spasismo!“ Također govori o našoj nadi u Kristov povratak usred žalosti u 1. Solunjanima 4,13-18. U Titu 2,13-14 drugi dolazak naziva „blaženom nadom“. Petar nas potiče da se „savršeno pouzdajemo u milost koja će nam se donositi o objavljenju Isusa Krista“ (1. Petrova 1,13).

Praktični učinci polaganja naše nade na susret s Isusom navodi Ivan u svojoj prvoj poslanici. Tamo piše:

Ljubljeni, sada smo djeca Božja i još se ne očitova što ćemo biti. A znamo: kad se očituje, bit ćemo njemu slični, jer ćemo ga vidjeti kao što jest. I svaki koji ima tu nadu u njemu, čisti se kao što je i on čist“ (1. Ivanova 3,2-3).

PROČITAJTE: Isus dolazi: Još malo vremena nam je ostalo!

Pomno razmišljanje o Kristovom povratku, i što će ono značiti u tom trenutku i za svu vječnost, ima čisti učinak na dušu. Čini grijeh gorkim u našim ustima i služi da nas sve više prilagodi Isusovom liku. Uostalom, tko može uistinu ostati u nepokajanom i prkosnom grijehu kad vidi Isusa licem u lice?

(2) U Otkrivenju 19, Isusa se prikazuje pri drugom dolasku kako jaši na bijelom konju (stih 11). Ipak drugdje otkrivamo da će se pojaviti na nebeskim oblacima. Pa što je onda: na konju ili na oblacima ili možda na konju koji je u oblacima? Vjerojatno ništa od toga. Nikad ne smijemo zaboraviti činjenicu da je to apokaliptički jezik. Vrlo simbolično. Njegov izgled ovdje na bijelom konju osmišljen je da nas upozori na činjenicu da dolazi kao osvajač i vladar. Prikazan je kao general koji vodi svoje trupe u pobjedu. Mislim da ne bismo trebali doslovno ili fiziološko tumačiti ovaj tekst.

(3) Naziva ga se Vjerni i Istiniti, i po pravednosti sudi i ratuje“ (stih 11). Oba su glagola sadašnje vrijeme, možda upućujući na bezvremenske ili uobičajene akcije jahača. Ovaj sud i vođenje rata nisu samo protiv nevjernika, nego i za njegov narod. Upravo „po pravednosti“ sudi. Za razliku od tiranina i vladara kroz povijest, koji su primali mito i iznuđivali od drugih, Isus upravlja mačem suda u savršenom skladu s onim što je ispravno. Za razliku od generala i vojski koji su vodili nepravedne ratove za financijsku ili teritorijalnu dobit, Isus se bori protiv takve nepravednosti.

(4) Njegove „oči mu kao plamen ognjeni i na glavi mu mnoge krune“ (stih 12). Ovo je u suprotnosti sa zmajem koji ima samo sedam kruna i zvijeri koja ima deset. „Neodređene mnoge krune pokazuju da je Krist jedini pravi kozmički kralj, na većoj razini od zmaja i zvijeri, čiji mali broj kruna podrazumijeva kraljevstvo ograničeno vremenom. Krist treba nositi više kruna od bilo kojeg zemaljskog kralja ili kraljeva, budući da je on ‘Kralj kraljeva i Gospodar gospodara’ (19,16)“ (Beale, 952). Krune ukazuju na njegov autoritet. Jedan poznati nizozemski teolog i državnik, Abraham Kuyper, s pravom je izjavio o Isusu: „Ne postoji kvadratni inč u čitavom svemiru nad kojim ne kaže: Moje!“

(5) Ima napisano ime „koje nitko ne zna osim on sam“ (stih 12), vjerojatno ukazujući na dubinu Kristova karaktera i bogatstva u njegovu beskonačnom biću koje jednostavno nismo sposobni shvatiti. Također, u drevnom svijetu znati nečije ime bio je temelj moći nad njime. Doista je neiscrpan!

(6) Obučen je u „haljinu krvlju natopljenu“ (stih 13; vidi Izaija 63,1-3), najvjerojatnije vlastitu, prolivenu na križu i nazvan je „Riječ Božja“ (s. 13). Ovo potonje sugerira da svojim riječima i djelima očituje i otkriva sam Božji karakter. Ne samo da obznanjuje Božju volju, nego je i onaj koji ju primjenjuje na svoj narod. Govori za Boga. Savršeno utjelovljuje sve što Bog jest. Izraz je Božjeg karaktera.

PROČITAJTE: Zašto vjerujem u Kristov drugi dolazak?

(7) Slijede ga „vojske u nebu na bijelim konjima, odjevene u lan bijel i čist“ (stih 14). To može biti vojska anđela (Mt 13,40-42; 16,27; 25,31-32; Mk 8,38; Lk 9,26, 2. Sol 1,7; Judina 14-15), kao i vjernici, mučenici i drugi između koji ga prate (usp. Otk 17,14; 1. Sol 4,14-17).

(8) Oštar „mač“ iz njegovih usta koristi „da njime udara narode, i on će vladati nad njima štapom željeznim; i gazi on vinsko gnječilo gnjeva i srdžbe Boga Svemogućega“ (stih 15; vidi Izaija 63,2-6; Otk 14,19-20). Ime „Kralj kraljeva i Gospodar gospodara“ mu je na haljini i bedru (stih 16).

(9) Od pomoći je kratak sažetak redoslijeda događaja pri drugom Kristovom dolasku.

Prvo, suprotno onome što su vas mnoge, ako ne i većinu, čitav život učili u crkvi, kršćani neće biti uzneseni niti uklonjeni s ove zemlje kako ne bi morali trpjeti progon i kušnje koje će nametnuti Zvijer i nevjernici. Scenarij posljednjih vremena koji mnogi prikazuju na filmovima i knjigama jednostavno nije biblijski. U Svetom pismu se nigdje ne opisuje uznesenje ili prijenos svetaca u smislu izbjegavanja nevolja ili patnji.

Drugo, na kraju povijesti Krist će se vratiti u društvu svojih anđela i svih onih koji su umrli u vjeri. Na zvuk trube, oni koji su s Kristom odmah će primiti svoja uskrsnula i proslavljena tijela (vidi 1. Sol 4,13-18).

Treće, oni vjernici koji su živi na zemlji kad se Krist vrati, bit će uhvaćeni ili uzneseni i odmah preobraženi primanjem proslavljenih tijela. Vidi Fil 3,20-21 i 1. Kor 15,50-55.

Četvrto, nećemo uzaći u neka duhovna nebesa daleko izvan ovog svijeta, već se pridružiti Kristu dok nastavlja silazak na zemlju i sudjelovati u njegovom porazu svih njegovih neprijatelja.

(10) Sud nad Kristovim neprijateljima, opisan u stihovima 17-21, je brz i konačan. Anđeo najavljuje dolazak uništenja Zvijeri, Lažnog proroka i njihovih sljedbenika kroz iste slike iz Ezekiela 39,4; 17-20, gdje se opisuje poraz Goga i Magoga. Slika lešinara ili drugih ptica grabljivica koje se hrane mesom nepokopanih leševa poginulih u bitci (vidi također Otk 19,21b) bila je poznata ljudima u Starom zavjetu (usp. Pnz 28,26; 1. Sam 17,44-46; 1. Kraljevima 14,11; 16,4; 21,24; 2. Kraljevima 9,10; Jer 7,33; 15,3; 16,4; 19,7; 34,20; Ez 29,5).

PROČITAJTE: Kako će Sotona pokušati zavesti svijet kroz lažni Kristov dolazak?

Dakle, ne trebamo misliti da će ptice doslovno pojesti sva tijela svih nevjernika, nego da će neprijatelji Božji pretrpjeti potpuni poraz i uništenje te biti izloženi ponižavajućem sudu. Ova nas slika također podsjeća da sud vrijedi za sve jednako. Ni bogatstvo, ni utjecaj, ni politička moć, ni spol, ni etnička pripadnost, ni obrazovanje neće lišiti nikoga suda. Svi će odgovarati Bogu.

Izgleda da sud dolazi u dvije faze (zapazite da se nigdje ne opisuje stvarna „bitka“, samo njezin ishod). Prvo, Zvijer i Lažni prorok su živi bačeni u ognjeno jezero. Otkrivenje 20,10 ukazuje da je njihovo mučenje vječno.

Uvjeren sam da su Zvijer i Lažni prorok prvenstveno korporativni ili kolektivni prikazi, a ne dva posebna povijesna pojedinca (iako pojedinci u različitim vremenima u povijesti mogu poslužiti kao manifestacija bilo Zvijeri ili Lažnog proroka). Dakle, ako vam je čudan govor o bacanju neljudskih, korporativnih slika u ognjeno jezero, pogledajte Otkrivenje 20,14 gdje su također „Smrt i Podzemlje“ bačeni u ognjeno jezero. Drugo, svi ostali njihovi sljedbenici su ubijeni. A da će i oni, u konačnici, biti bačeni u ognjeno jezero, vidi se u Otkrivenju 20,15.

Kako god, dođi Gospodine Isuse!

Autor: Sam Storms; Prijevod: Vesna L.; Izvor: Samstorms.com