Je li vjernicima zajamčen dug život na zemlji?

Nema ništa što vjernici mogu učiniti kako bi im bio zajamčen dug život na ovoj zemlji. Razlog za to je što mi ne upravljamo u potpunosti duljinom svojih života, nego to čini Bog. 

Jakovljeva 4,13-15 kaže: „De sada, vi što govorite: »Danas ili sutra otići ćemo u taj i taj grad, provesti ondje godinu, trgovati i zaraditi«, a ne znate što će sutra biti. Ta što je vaš život? Dašak ste što se načas pojavi i zatim nestane!“ 

Poštivanje roditelja i dug život

No, Bog nam je dao neke upute koje nam pomažu da imamo više šanse za dugim životom. Na primjer, Pavao nas podsjeća na obećanje koje je Bog dao Izraelcima u Izlasku 20,12, a koje možemo primijeniti i danas.

U Efežanima 6,1-3 je napisao: „Djeco, slušajte svoje roditelje u Gospodinu jer to je pravedno. Poštuj oca svoga i majku – to je prva zapovijed s obećanjem: da ti dobro bude i da dugo živiš na zemlji.“ Iako poštivanje naših roditelja nije nužno garancija dugog života, Pismo to povezuje s dugim životom. Poštivati nečije roditelje je mudro te Bog nagrađuje takvu poniznost. 

Dug život
Foto: Unsplash

Mudrost i dug život

Općenito, mudrost se isto povezuje s dugim životom. Izreke 3,13-16 kažu: „Blago čovjeku koji je stekao mudrost i čovjeku koji je zadobio razboritost. Jer bolje je steći nju nego steći srebro, i veći je dobitak ona i od zlata. Skupocjenija je od bisera, i što je god tvojih dragocjenosti, s njome se porediti ne mogu; dug joj je život u desnoj ruci, a u lijevoj bogatstvo i čast.“ 

Mudrost je primijenjeno znanje, a početak znanja je strah Božji (Izreke 1,7). Oni koji se boje Boga će željeti poštivati Njegove zapovijedi. To je put mudrosti, a mudrost nosi dug život u svojoj desnoj ruci. Ako želite imati dug život, onda morate biti mudri. Ako želite biti mudri, morate poznavati Božju Riječ. Izreke su odlično mjesto za početak. 

Izreke 1,1-7 kažu: „Mudre izreke Salomona, sina Davidova, kralja izraelskog: da se spozna mudrost i pouka, da se shvate razumne riječi; da se primi umna pouka,
pravda i pravica i nepristranost  da se dade pamet neiskusnima, mladiću znanje i umijeće; kad mudar čuje, da umnoži znanje, a razuman steče mudrije misli; da razumije izreke i prispodobe, riječi mudraca i njihove zagonetke. Strah je Gospodnji početak spoznaje, ali ludi preziru mudrost i pouku.“

Neki grijesi skraćuju naš život

Knjiga Izreka ispunjena je mudrim izrekama koje nas upozoravaju da izbjegavamo grijehe kao što su nasilje, ubojstvo, krađa, ljutnja, svađa, požuda, preljub, pijanstvo, prejedanje, lijenost, laganje, prevara, ogovaranje i mnoga druga zla. Ti grijesi su očiti krivci za skraćivanje naših života. Nasuprot tome nam je zapovjeđeno da se bojimo, da vjerujemo i da budemo ponizni Bogu i da izvršavamo Njegove zapovijedi koje se većinom povezuju s dugim životom. 

Izreke 3,1-2 kažu: „Sine moj, ne zaboravljaj moje pouke, i tvoje srce neka čuva moje zapovijedi, jer će ti produljiti dane i životne godine i podariti spokojstvo.“ Slično tome, Izreke 9,10-11 kažu: „Gospodnji strah početak je mudrosti a razboritost je spoznaja Presvetog. »Po meni ti se umnožavaju dani i množe ti se godine života(…)“ 

S time na umu, čak i dug život na zemlji od sedamdeset ili osamdeset godina je relativno kratak spram vječnosti (Psalmi 90,10). Naši životi su kao magla koja se javlja na kratko vrijeme i onda nestane (Jakov 4,14). Cvijet koji brzo uvene (1 Petrova 1,24). 

Vječni život je važniji

Na svu sreću, Bog nam nije dao samo mudrost za ovaj život, nego i mudrost koja vodi u vječni život u Osobi Njegovog jedinog Sina, Isusa Krista „ u kojem su sva bogatstva mudrosti i spoznaje skrivena“ (Kološanima 2,3). Oni koji vjeruju u, i prime Isusa Krista kao Gospodina i Spasitelja baštinit će vječni život (Ivan 3,16; 17,3; Rimljanima 6,23; 1 Ivanova 5,13). 

Čujte Isusove riječi u Ivanu: „Kradljivac dolazi samo da ukrade, zakolje i pogubi. Ja dođoh da život imaju, u izobilju da ga imaju. Ja sam pastir dobri. Pastir dobri život svoj polaže za ovce…  Ovce moje slušaju glas moj; ja ih poznajem i one idu za mnom. Ja im dajem život vječni te neće propasti nikada i nitko ih neće ugrabiti iz moje ruke“ (Ivan 10,10-11; 27-28).  

Ako želite imati dug život, morate poznavati mudrost, no ako želite imati vječni život morate poznavati Njega, utjelovljenje mudrosti, Isusa Krista, našeg Gospodina i Spasitelja. 

Izvor: Compellingtruth.org; Prijevod: Ida U.

PROČITAJTE JOŠ: