Što je duhovni dar razlučivanja duhova?

Biblija govori o daru razlučivanja ili razlikovanja duhova. Što podrazumijeva taj dar?

Pavao je crkvi u Korintu napisao sljedeće:

Doista, jednomu se po Duhu daje riječ mudrosti, drugomu riječ spoznanja po tom istom Duhu; drugomu vjera u tom istom Duhu, drugomu dari liječenja u tom jednom Duhu; drugomu čudotvorstva, drugomu prorokovanje, drugomu razlučivanje duhova, drugomu različiti jezici, drugomu tumačenje jezika … (1. Korinćanima 12, 8-10)

Dar razlučivanja duhova je dan crkvi Isusa Krista kao jedan od darova Duha Svetoga, koji razdjeljuje ove darove vjernicima za služenje u Kristovu tijelu. Svaki vjernik je duhovno osposobljen za određenu službu. On daje svoje darove “kako hoće” (1. Korinćanima 12, 11).

Dar razlučivanja duhova

Kada je riječ o daru razlučivanja duhova, svaki nanovorođeni vjernik ima određenu količinu razlučivanja, koja raste kako vjernik sazrijeva u Duhu. U Hebrejima 5, 13-14 čitamo da vjernik koji je sazrio nije više dijete u Kristu na mlijeku Božje Riječi, može raspoznavati i dobro i zlo.

Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet. Po ovom prepoznajete Duha Božjega: svaki duh koji ispovijeda da je Isus Krist došao u tijelu, od Boga je. A nijedan duh koji ne ispovijeda takva Isusa, nije od Boga: on je Antikristov, a za nj ste čuli da dolazi i sad je već na svijetu. (1. Ivanova 4, 1-3)

Prva stvar koju trebamo primijetiti u vezi s ovim odlomkom je da on ne opisuje duhovni dar koji neki imaju, a drugi nemaju. Umjesto toga, ovo je naredba za svakog vjernika. Svatko od nas je pozvan razlučivati duhove.

Ivan se poziva na osnove evanđelja koje svaki vjernik zna kada iskušava duhove.
Zatim objašnjava kako ih testiramo. On ne daje upute o osjećajima ili tajnom znanju. Umjesto toga, Ivan se poziva na osnove evanđelja koje poznaje svaki vjernik: Isusa Krista. Ako ne priznaju istinu o Isusu, ako iskrivljuju evanđeosku poruku, ne treba im vjerovati.

PROČITAJTE: Kako prepoznati lažne učitelje i pastore?

Sljedeći kriterij koji Ivan daje za razlikovanje duhova je slušaju li Duhom nadahnuta, apostolska učenja. Imamo Bibliju u kojoj su sve Božje savršene, nepogrešive riječi sadržane u jednoj knjizi. Poznajući i slušajući ove riječi, Ivan kaže da ćemo moći prepoznati kada osoba govori istinu.

Moramo odvagnuti ono što je rečeno, testirajući to u odnosu na Božju Riječ

U 1. Korinćanima 14, 29 Pavao kaže: “Od proroka pak neka govore dvojica ili trojica, drugi neka rasuđuju.” Kako važemo ono što je rečeno? Kroz prizmu Božje Riječi. Ako netko tvrdi da je učitelj Biblije, njegove riječi trebaju biti u skladu s Božjom Riječi.

Razlučivanje zahtijeva redovito otvaranje Božje Riječ i njeno proučavanje. Razlučivanje je težak posao. To nije poseban dar koji je Bog samo nekim ljudima dao. Nemojmo ga omalovažavati. Umjesto toga, potaknimo jedni druge da rastemo u spoznaji Božje Riječi i izvršavanju iste.