duhovni savjet
Foto: Pixabay

Budite uvijek na strani Krista; ne sjedite na ogradi. Ako ste jednom zauvijek odlučili svugdje slijediti Isusa, učinite to daleko lakšim za sebe i za sve druge. Zauzmite stav protiv svega sumnjivog.

Ne činite ništa i ne idite nikamo kamo Isus ne može ići s vama i smiješiti se na vas. Neka vaš život bude Kristov život. Činite kako on želi; u svemu tražite njegovu slavu, a ne ispunjenje želja onih oko sebe. Neka Bog bude prvi u svemu.

Znam da nećete svima ugoditi budete li ono što on hoće, ali to je važno (1 Iv 3,1). Kao što ga svijet ne pozna, tako neće poznati ni vas budete li poput njega. Vrući sveti sigurno će razjariti mlake.

Upamtite, spašeni ste da služite. Sâm je Krist došao ne da služe njemu, već da on služi i da dâ život kao otkup za svijet. I vi morate služiti nekome ako želite ući u radost Gospodnju.

Pokušajte svakoga dana svoga života učiniti neko dobro djelo za Krista i čovjeka. U tom radu mogu biti suze i bol, ali upamtite, Kristov život služio je i vama. Ako ste njegovi, morate služiti.

Sve što je on činio, činio je iz ljubavi. “Moram raditi”, rekao je Isus. Ako imate njegov Duh, hoćete li biti sebični i lijeni? “Svi su oni koje vodi Božji Duh sinovi Božji” (Rim 8,14).

Možda ćete reći: “Što ja mogu učiniti?” Činite male stvari. Započnite kod kuće, govorite blago, ponašajte se prijazno. Služite onima koji su oko vas – ocu, majci, sestri, bratu, ženi, mužu, djetetu. Ostavite svoju vlastitu volju i prava zbog njihova dobra, ne tražite sve samo za sebe.

Uvijek budite spremni za one oko sebe da dijelite s njima i uvijek budite spremni odreći se sama sebe. Srce ispunjeno ljubavlju koja nikada “ne traži svoje” na kraju će zadobiti velike pobjede. Posjedujemo najviše kad dajemo najviše; sebe spašavamo jedino kada sebe gubimo zbog dragog Krista. Neka vam to bude na pameti.

Autor: Charles S. Price

IZVORPut života