Hoćemo li u nebu prepoznati naše pokojnike?

Hoćemo li u nebu moći vidjeti i prepoznati naše pokojnike – članove obitelji i prijatelje koji su preminuli? Što o tome govori Biblija?

Puno ljudi kaže da će, kada dođu na nebo, najprije ugledati sve svoje prijatelje i voljene koji su umrli prije njih. No, mislim da neće biti tako. Istina, vjerujem da ćemo na nebu moći vidjeti, prepoznati i provoditi vrijeme s našim prijateljima i članovima obitelji. U vječnosti ćemo za to imati vremena napretek.

Međutim, mislim da to neće biti naš glavni cilj na nebu. Vjerujem da ćemo biti puno više preokupirani štovanjem Boga i uživanjem u čudima neba da bismo odmah razmišljali o ponovnu susretu s našim voljenima.

VIDI OVO: Kako izgledaju pokojni vjernici u nebu?

Što Biblija kaže o tome hoćemo li na nebu moći vidjeti i prepoznati naše voljene? Kada je Davidov novorođeni sin umro zbog Davidova grijeha s Batšebom, nakon što je prošlo vrijeme žalosti David je rekao: »A sada, kad je umrlo, čemu da postim? Mogu li ga vratiti? Ja ću otići k njemu, ali se ono neće vratiti k meni« (2. Samuelova 12,23).

David je pretpostavio da će svoga sina moći prepoznati na nebu, unatoč činjenici što je umro kao beba. U Bibliji piše da, kada dođemo na nebo, »bit ćemo mu slični, jer ćemo ga vidjeti onakva kakav jest« (1. Ivanova 3,2). 1. Korinćanima 15,42-44 opisuje naša uskrsla tijela: »Tako je i s uskrsnućem mrtvih: sije se u raspadljivosti, uskršava u neraspadljivosti; sije se u sramoti, uskršava u slavi; sije se u slabosti, uskršava sa silom; sije se tijelo zemaljsko, uskršava tijelo duhovno.«

Kao što smo naša zemaljska tijela naslijedili od prvoga čovjeka, Adama (1. Korinćanima 15,47a), tako će i naša uskrsla tijela biti posve poput Kristova (1. Korinćanima 15,47b). »I kako smo nosili sliku onoga zemljanoga, nosit ćemo i sliku ovoga nebeskoga. … jer treba da se ovo raspadljivo tijelo obuče neraspadljivošću i da se ovo smrtno tijelo obuče besmrtnošću« (1. Korinćanima 15,49. 53).

VIDI OVO: Hoćemo li prepoznati jedni druge u nebu?

Mnogi ljudi su prepoznali Isusa nakon njegova uskrsnuća (Ivan 20,16. 20; 21,12; 1. Korinćanima 15,4-7). Prema tome, ako su Isusa ljudi mogli prepoznati u njegovu uskrslom tijelu, ne vidim zašto bi s nama bilo išta drukčije. To što ćemo moći vidjeti naše voljene predivan je aspekt neba. Ipak, nebo se puno više tiče Boga, a puno manje naših želja. Kakve li radosti što ćemo se moći ponovno sjediniti s našim voljenima i s njima svu vječnost štovati Boga.

Izvor: Gotquestions.org