NaslovnicaDuhovnost7 biblijskih poglavlja o posljednjim vremenima o kojima se rijetko propovijeda

7 biblijskih poglavlja o posljednjim vremenima o kojima se rijetko propovijeda

Kada ste posljednji puta čuli propovijed o posljednjim vremenima iz Starog zavjeta? O nekim biblijskim poglavljima o posljednjim danima se rijetko propovijeda.

Kada većina propovjednika započne propovijed o kraju doba oni obično započnu dijelovima iz Mateja 24, Marka 13 ili Luke 21 ili pak iz Knjige Otkrivenja. Godinama je fokus na posljednja vremena bio na Novome zavjetu.

To rezultira time da nam naši učitelji samo daju kraj priče. Kada čitamo neku priču, puno više ima smisla početi čitati od početka nego od kraja. Ipak u većini crkava radi se baš to. I sam sam to radio godinama dok konačno nisam odlučio početi otpočetka.

Evo sedam dijelova iz Staroga zavjeta na koje sam naišao tijekom svojih proučavanja za koje smatram da su važni za razumijevanje ”posljednjih vremena” o kojima ćete rijetko čuti da će propovjednici danas propovijedati:

1. Jakovovo predviđanje posljednjih vremena

Biste li povjerovali da se posljednji dani prvi puta spominju u Knjizi Postanka 49? „Jakov zatim sazva svoje sinove te reče: “Skupite se da vam kažem što će vas snaći u kasnije vrijeme“. (Prijevod New King James Bible sadrži ”last days” što se prevodi kao ”posljednje dane”) (Postanak 49, 1).

Ironično, prvi stih u Bibliji u kojemu piše o posljednjim vremenima je prva, a ne posljednja knjiga Biblije. U ovome dijelu piše o posljednjim vremenima dvanaest izraelovih plemena.

2. Mojsije upozorava Izraelce

U Ponovljenom zakonu Mojsije govori Izraelcima: „Jer znam, da ćete po smrti mojoj posve naopako raditi i zaći s puta, što vam ga pokazah. Zato će vas zadesiti nesreća u buduće vrijeme, jer činite, što se ne dopada Gospodu, jer ga potičete na srdžbu djelom ruku svojih“. (Ponovljeni zakon 31, 29)

Ovi stihovi se slažu s onime što piše u Ponovljenom zakonu 28, 32 i Levitskom zakoniku 26. Bog je utemeljio savez sa svojim narodom. Bog je svome narodu obećao i blagoslove za poslušnost, ali i prokletstva za neposluh. Proučavajte povezanost različitih dijelova Biblije i vidjeti ćete jako puno fascinantnih povezanosti – na primjer Rimljane 9, 11 i Knjigu Otkrivenja. U tim stihovima ćete vidjeti da se u Ponovljenom zakonu 31, 29 govori o posljednjim danima Staroga Saveza, a ne o posljednjim danima svijeta.

biblijska poglavlja posljednja vremena
Foto: Pixabay

3. Jeremijino predviđanje posljednjeg vremena

U Jeremiji 30, 24 piše: „Gnjev se Gospodnji ne povraća, dok on to nije izvršio, dol nije ispunio osnovu srca svojega. Na svršetku dana to ćete spoznati jasno“. U ovim stihovima Jeremija govori o sudu koji se sprema njegovom narodu i ovo je isto tako povezano s onime što piše u Jeremiji 31 gdje pipe nekoliko već ispunjenih proroštava koja su se odnosila na prvi Kristov dolazak. Na primjer, Jeremija 31, 15 je proroštvo koje je ispunjeno u Mateju 2, 16-18. Isus je rođen pod Zakonom (Galaćanima 4,4) i na kraju Staroga Saveza. Stari savez završava Kristovim rođenjem, a Novi Savez započinje Njegovom službom. U pismu Židovima, autor Poslanice Hebrejima piše ovako u poglavlju 1, 1-2: „Bog, koji je negda mnogo puta i različnim načinom govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu, kojega postavi baštinikom svemu, po kojemu stvori i svijet“.

Stihovi „govorio ocima po prorocima, progovori nama u posljednje ove dane po Sinu“ su oni koji su nama ovdje posebno važni. Ako pažljivo proučite ove stihove možemo primijetiti da se u njima govori o posljednjim danima Židova i o njihovom Savezu. Ti stihovi se počinju poklapati s posljednjim danima Staroga Saveza, ali ne i o posljednjim danima svijeta.

4. Predviđanja Novog Saveza koji tek treba doći

 Još jedan dio u značenju onoga što piše u Jeremiji 30, 24 je Jeremija 31, 31-34 – proroštvo koje predviđa da će Novi Savez nastati nakon završetka Starog Saveza. Pisac knjige o Hebrejima potvrđuje ovo u Poslanici Hebrejima, 8. poglavlje. Novi Savez za Njegov narod je nešto o čemu se govorilo u Jeremiji 31, a ispunjeno je u prvome stoljeću, tako da Stari Savez postaje zastarjeo u Hebrejima 8, 13. Opet, vidimo da su posljednji dani Staroga Saveza bili nad njima i u prvome stoljeću. Cijelo značenje Hebreja 8 je opet navedeno u značenju Hebreja 1, 1-2.

5. Isus je rođen u posljednjim danima

Mihej 4 nam govori da je Isus bio rođen u posljednjim danima Staroga Saveza: „Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom navrh gora, uzvišena nad visinama. Tada će se k njoj stjecati narodi“. U istome značenju Mihej 5, 2 govori: „A ti, Betleheme-Efrato, među krajevima Judinim najmanji, iz tebe će mi izaći onaj, koji će biti vladalac u Izraelu. Njegov je početak iz davne davnine, iz dana vječnosti“. Ovo proroštvo je ispunjeno u posljednjim danima Staroga Saveza sudeći prema Mateju 2, 1-6:

„Kad se je Isus u dane kralja Heroda bio rodio u Betlehemu u Judeji, dođoše mudraci od istoka u Jerusalem i upitaše: “Gdje je novorođeni kralj židovski? Vidjesmo njegovu zvijezdu na istoku i dođosmo da mu se poklonimo.” Kad je to čuo kralj Herod, uplaši se on i s njim sav Jerusalem. On skupi sve glavare svećeničke i književnike narodne i upita ih, gdje bi se imao roditi Krist. Oni mu odgovoriše: “U Betlehemu u Judeji; jer ovako stoji pisano kod proroka: Ti, Betleheme, u zemlji Judinoj, nipošto nijesi najmanji među kneževskim gradovima Judinim, jer iz tebe ima izaći knez, koji će vladati narodom mojim Izraelom“.

6. Predviđanje suda Starog Saveza Izraela u posljednjim vremenima prema proroku Izaiji

U Jeremiji 30, 24; 4,8; 23, 20 i Izaiji 2, 1-2 vidimo podudaranje riječima iz Miheja 4, 1 o posljednjim danima saveza:

„Objava, koju je primio Izaija, sin Amosov, o Judi i Jeruzalemu. Na svršetku dana dogodit će se, da bude utvrđena gora s kućom Gospodnjom kao glavica gorama, uzvišena iznad visina“. (Izaija 2, 1-2)

Ovaj dio Pisma je prepun opisa posljednjih dana i o njemu možemo čitati u Novome Zavjetu u Knjizi Otkrivenja. Slično značenje kakvo nalazimo u Izaiji 2 nalazimo usporedbu s vinogradom u Izaiji 5, 1-7. Vinograd je kuća izraelova. Radi se o vingradu u kojem raste beskorisno grožđe. Istu usporedbu Isus citira u Mateju 21, 33-46. U stihovima 40-45 Isus opisuje što se sve bliži Židovima u posljednjim danima. Farizeji, kojima su itekako bile poznate riječi proroka Izaije, su znali točno o čemu Isus govori i znali su da se to odnosi na njih. Završetak sustava Staroga Saveza je obilježen na križu, dok je posljednje uništenje hrama nastupilo u 70. godini.

7. Proroštvo prorok Joela da će Duh Sveti biti izliven u posljednje dane

Joel 2, 28-32 su stihovi koje je citirao apostol Petar za vrijeme svoje službe na Pentekost koja je opisana u Djelima 2, 14-21:

„Tada Petar stade s jedanaestoricom i podiže glas svoj, i progovori im: “Ljudi Židovi i vi svi, koji stanujete u Jeruzalemu! Ovo neka vam je na znanje, i poslušajte riječi moje! Nisu ovi pijani, kao što vi mislite, jer je istom treća ura dana; Nego je ovo, što reče prorok Joel: I bit će u posljednje dane, govori Bog: “izlit ću od Duha svojega na svako tijelo, i prorokovat će sinovi vaši i kćeri vaše, i mladići vaši vidjet će viđenja, i starci vaši sanjat će sve. I na sluge svoje i na sluškinje svoje u one dare izlit ću od Duha svojega, i prorokovat će“. (Djela 2, 14-18)

Prema proroku Joelu Duh Sveti će biti izliven u posljednje dane. Ovo proroštvo je, prema apostolu Petru, bilo ispunjeno u Djelima 2. poglavlje. Ljudi kojima je on služio u Djelima 2 su Židovi „iz svakog naroda pod nebom“.

Je li istina da sve ovo što čitamo u Starome zavjetu i što je nadahnulo pisce Novoga Zavjeta zapravo govori o posljednjim danima Staroga Saveza, a ne o posljednjim danima svijeta? To je svakako vrijedno vašega vremena i proučavanja Pisma.

Svi proroci o kojima sam pisao su pisali Židovima o dolasku suda nakon prekida saveza iz Ponovljenog zakona 28, 32. Događaji iz posljednjeg dana opisani u Starome zavjetu su uključivali rođenje Spasitelja, nastanak Novoga Saveza, izliće Duha Svetoga i nadolazeći sud nad sustavom Staroga Saveza. Isus jasno govori o sudu koji dolazi nad generacijom kojoj je on došao u prvome stoljeću (Matej 23, 36; Matej 24, 34; Marko 13, 30; Luka 21, 32).

Što to sve znači? Navodi iz Staroga zavjeta govore o onome što u Novome zavjetu piše o ”posljednjim vremenima”. Ipak to je nešto o čemu ćete danas rijetko čuti u crkvama, pogotovo u kulturi koja je više oduševljena znakovima svijeta nego onome što piše u Pismu.

Kod trgovine nekretninama, zlatno pravilo glasi: ”mjesto, mjesto, mjesto”. U eshatologiji, jednoj od grana teologije, ono glasi: ”znakovi, znakovi, znakovi”. A kako bi bilo da se vratimo na ”Pismo, Pismo, Pismo”?

Danas bih želio izazvati propovjednike i učitelje u crkvi da počnu razmatrati o ovim stihovima iz Staroga zavjeta koji govore o posljednjim vremenima. Oni nam govore o sadržaju stihova iz Novoga zavjeta u kojima piše o posljednjim danima zbog kojih će u današnjim crkvama nastati zdrava rasprava.

Autor: Paul R. Lopez; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

PROČITAJTE JOŠ: