Dva načina na koja možemo živjeti

Dva su načina na koja možemo živjeti. Možemo pustiti da se nered nagomila u veći problem ili možemo neprestano biti svjesni svoje potrebe da budemo očišćeni.

Po prirodi sam neuredna osoba. No ironija je da ne volim kada je nešto neuredno iako sam jako neuredan. Ja puštam da se stvari nakupe te u konačnici počnem čistiti iz frustracije. U usporedbi, moja supruga, Cathe, je jako uredna i čista. Ona ne dopušta da se stvari nakupe jer uvijek čisti. 

Tako mi imamo dva pristupa čišćenju: Gregov način i Cathein način. Gregov način je nikada ne napraviti nešto danas ako se to može napraviti sutra. Ako vidim prašinu, pometem ju ispod tepiha. Ako se želite riješiti nečega, stavite to u ladicu. 

Cathe način je počistiti tepih i ispod tepiha. Cathe način je organizirati ladicu u koju nešto ubacite. 

VIDI OVO: Može li čovjek živjeti bez Boga?

Isto je i u životu. Dva su načina na koja možemo živjeti. Možemo pustiti da se nered nagomila u veći problem ili možemo neprestano biti svjesni svoje potrebe da budemo očišćeni. Svi mi griješimo. Možda neki griješe više nego drugi, no samo jedan je grijeh dovoljan da nas odvoji od Boga. 

Biblija kaže: „Reknemo li da grijeha nemamo, sami sebe varamo i istine nema u nama“ (1 Ivan 1,8). Ako kažete: „Ja sam dobra osoba. Ja ne griješim“, onda se zavaravate. Svi smo mi grešnici jer smo prekršili Božje zakone te nismo udovoljili Njegovim standardima. 

No, sljedeći redak nudi ovo obećanje: „Ako priznamo grijehe svoje, vjeran je on i pravedan: otpustit će nam grijehe i očistiti nas od svake nepravde“ (redak 9). 

Ne morate očistiti svoj život kako biste došli Bogu. Nego, dođite Bogu i On će očistiti vaš život. 

Autor: Greg Laurie; Prijevod: Ida U.; Izvor: Harvest.org