Je li ekumenski pokret ostvarenje jedinstva za koje je Isus molio?

Je li ekumenski pokret među kršćanima ostvarenje jedinstva za koje je Isus molio u svojoj velikosvećeničkoj molitvi u Ivanu 17?

“… da svi budu jedno. Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno, kako bi svijet uzvjerovao da si me ti poslao.” (Ivan 17,21)

Dvaput je u svojoj velikoj velesvećeničkoj molitvi naš Gospodin molio da njegov narod bude jedno (reci 21, 22 i 23).

Ova molitva za jedinstvo uzima se kao biblijska osnova za ekumenski pokret – veliko organizacijsko zajedništvo svih crkava koje tvrde da su kršćanske.

Nažalost, ovo ekumensko jedinstvo postignuto je odbacivanjem ili reinterpretacijom temeljnih kršćanskih učenja.

Kao što je Malcolm Muggeridge napisao: “Jedna je od većih ironija današnjice da ekumenizam trijumfira baš onda kad nema osnove za njegovo postojanje; raznim religijskim tijelima vjerojatno se lako združiti jer budući da malo toga vjeruju, sukladno tome, oko malo čega će se i razlikovati.”

Je li to vrsta jedinstva za koju se Gospodin Isus molio u Ivanu 17? Mislimo da nije. On je rekao da će jedinstvo na koje on misli rezultirati time što će svijet uzvjerovati da ga je Bog poslao. Krajnje je nevjerojatno da bi neki izvanjski savez to mogao imati za posljedicu.

PROČITAJTE: Je li EKUMENIZAM koristan ili opasan trend koji vodi u otpad?

Gospodin je definirao jedinstvo na koje je on mislio kad je rekao: “Kao što si ti, Oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu jedno…” Još je rekao: “… da budu jedno kao što smo mi jedno. Ja u njima i ti u meni, da budu savršeni u jednom.”

Kakvo je jedinstvo koje dijele Otac i Sin u kojem i mi možemo sudjelovati? Ne radi se o činjenici njihova božanskog zajedništva, u tome nikad ne možemo imati udjela. Rekao bih da je Gospodin Isus mislio na jedinstvo koje se temelji na zajedničkoj moralnoj sličnosti.

On je molio da vjernici budu jedno u iskazivanju Božjeg i Kristova karaktera prema svijetu. To podrazumijeva život u pravednosti, svetosti, milosti, ljubavi, čistoći, strpljivosti, uzdržljivosti, krotkosti, radosti i plemenitosti.

Ronald Sider u knjizi Rich Christians in an Age of Hunger (Bogati kršćani u doba gladi) kaže da se jedinstvo za koje je Krist molio očitovalo kad su prvi kršćani međusobno slobodno dijelili kad god je za to postojala potreba.

PROČITAJTE: Je li Krist molio za jedinstvo svih kršćana (katolika, pravoslavaca i protestanata)?

Oni su posjedovali pravi duh kojeg je obilježavala koinonia ili zajedništvo. “Isusova molitva da jedinstvo ljubavi njegovih sljedbenika bude tako izrazito da uvjeri svijet da je on došao od Oca, uslišana je – barem jednom! Bilo je to u jeruzalemskoj crkvi. Izvanredna kvaliteta zajedništva u njihovu životu davala je snagu propovijedanju apostola” (vidi Djela 2,45-47; 4,32-35).

Takvo jedinstvo imalo bi danas dubok utjecaj na svijet. Kad bi kršćani pokazali zajedničko svjedočanstvo u izražavanju života Gospodina Isusa, nevjernici bi bili presvjedočeni u svoju vlastitu grešnost i žeđali bi za živom vodom.

Tragično je što se mnogi kršćani danas jedva razlikuju od svojih svjetovnih susjeda. U takvim okolnostima za nevjernike ima malo poticaja na obraćenje.

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com