Govorio je o hramu svoga tijela

Evanđelje dana za četvrtak, 9. studenoga 2023. godine: Govorio je o hramu svoga tijela. (Ivan 2, 13-22)

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Blizu bijaše židovska Pasha. Stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U Hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede. I načini bič od užetâ te ih sve istjera iz Hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove isprevrta, a prodavačima golubova reče: »Nosite to odavde i ne činite od kuće Oca mojega kuću trgovačku!« Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: Izjeda me revnost za Dom tvoj. Nato se umiješaju Židovi i upitaju ga: »Koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti?« Odgovori im Isus: »Razvalite ovaj hram i ja ću ga u tri dana podići.« Rekoše mu nato Židovi: »Četrdeset i šest godina gradio se ovaj Hram, a ti da ćeš ga u tri dana podići?« No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći te povjerovaše Pismu i besjedi koju Isus reče. (Ivan 2, 13-22)

Evanđelje dana – komentar

Što nas može zadržati od Božje prisutnosti? Isusovo dramatično čišćenje hrama njegovi su učenici vidjeli kao proročki znak Božjeg djelovanja. Hram je shvaćen kao prebivalište Boga među njegovim narodom. Kada je Bog izbavio svoj narod iz ropstva u Egiptu, proveo ga je kroz more, i konačno do planine Sinaj gdje je s njima sklopio savez i dao im novi način života utjelovljen u Deset zapovijedi (Izlazak 20, 1-17). Bog je Mojsiju dao upute za bogoslužje i izradu Prebivališta ili Šatora sastanka, koji je kasnije zamijenjen Hramom u Jeruzalemu. Novi zavjet nam govori da oni “služe slici i sjeni onoga nebeskoga, kako je upućen Mojsije kad se spremao praviti šator” – Božjeg Hrama na nebu (Hebrejima 8, 5). Isusovo čišćenje hrama također je proročki znak onoga što on želi učiniti sa svakim od nas. On nas uvijek nastoji očistiti od grijeha i učiniti nas živim hramovima svoga Svetoga Duha (1. Korinćanima 3, 16 i 6, 19). Želiš li biti svet kao što je Bog svet?

Evanđelje dana – komentar
Foto: freebibleimages.org

Isus gori od revnosti za kuću svoga Oca

Isus je o hramu govorio kao o kući svoga Oca koja je pretvorena u “kuću trgovačku” (Ivan 2, 16). Zbog toga je upotrijebio fizičku snagu kako bi istjerao mjenjače novca. Malahijino proročanstvo je proreklo neočekivani dolazak Gospodina u njegov Hram: “I zasjest će kao onaj što topi srebro i pročišćava. Očistit će sinove Levijeve i pročistit će ih kao zlato i srebro, da prinose Jahvi žrtvu u pravednosti.” (Malahija 3, 1-4). Isusovi su se učenici prisjetili proročanskih riječi iz psalma 69: “Revnost za dom Tvoj izjeda me” (Psalam 69, 9). To je shvaćeno kao proročanstvo koje opisuje Mesiju.

PROČITAJTE: Što znači da je naše tijelo hram Duha Svetoga?

Međutim, židovske su vlasti željele dokaz da je Isus imao božanski autoritet da postupi onako kako je postupio. Tražili su znak od Boga da dokažu da je Isus bio u pravu, inače bi ga tretirali kao varalicu i uzurpatora njihove vlasti. Isus je odgovorio da će znak koji će Bog dati biti Isusova smrt na križu i uskrsnuće iz groba: “Razvalite ovaj hram i ja ću ga za tri dana podići.” Židovi nisu razumjeli da je hram o kojem je Isus govorio njegovo vlastito tijelo. “Šator njegova tijela” morao je biti uništen da bi nam se otvorio put u Božju prisutnost.

Gospodin Isus nas čini hramovima Duha Svetoga

Svojom smrću i uskrsnućem Isus nas ne samo pomiruje s Bogom, on nas ispunjava svojim Duhom Svetim i čini nas hramovima Boga živoga (1. Korinćanima 6, 19-20). Božja riječ prosvjetljuje naše umove i pročišćava naša srca kako bismo Bogu mogli ponuditi prikladno štovanje i uživati ​​u njegovoj prisutnosti sada i zauvijek. Goriš li revnošću za dom Gospodnji?

Kratka molitva uz današnje Evanđelje

Gospodine Isuse Kriste, ti širom otvaraš vrata neba i pozivaš svakog grešnika da se spasi od vječne kazne. Hvala što si jedini posrednik između nas i Oca nebeskoga i hvala što nas zagovaraš kod Oca. Pomozi da svaki dan dolazimo u Tvoju prisutnost i napijemo se sa izvora Tvoje Riječi. A pomozi i da nas izjeda revnost za dom Božji. Amen!

NAJNOVIJE!