Ova nas fotografija sve može naučiti jako vrijednu lekciju o vjeri

Ovu posebnu fotografiju podijelila je Atty Jb Battiancila. Na njoj je stara siromašna žena koja se jako zadubila u čitanje Biblije ispred svoje kolibice bez struje. 

Ženina kuća izgleda jako staro i mračno iznutra, tako da je ona odlučila izaći vam i čitati svoju Bibliju. Ona izgleda kao žena koja je potpuno zaljubljena u Riječ Božju. 

U Psalmu 119,105 piše: „Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka i svjetlo mojoj stazi“. Kao vjernici, mi možemo koristiti riječ Božju da nas vodi kroz život. Jedina stvar koja ostaje na kraju ovog života jest Božja Riječ. „Sahne trava, vene cvijet, ali riječ Boga našeg ostaje dovijeka“ (Izaija 40,8). 

Svi mi možemo biti poučeni njezinim primjerom i naučiti staviti Božju Riječ na prvo mjesto u našim životima. Božja riječ naša je vodilja, zaštita i utjeha. Ona nam daje život dok nam Bog kroz nju govori. 

VIDI OVO: Kako čitati Bibliju?

Abby je napisala da ju ta žena podsjeća na njezinu baku koja je bila „siromašna u materijalnom, ali bogata u duhovnom“. 

 „U početku bijaše Riječ i Riječ bijaše u Boga i Riječ bijaše Bog“ (Ivan 1,1). 

Ako ova žena može biti tako predana i vjerna Gospodinu bez i onih osnova kao što je struja i s gotovo ništa materijalnog, koliko onda mi trebamo biti zahvalni za sve što imamo u životu.

NAJNOVIJE!