gdje pronaći pravu ljubav
Foto: Pixabay

Ako se pitate: ”Gdje mogu naći pravu ljubav?, dozvolite mi da s vama podijelim radosnu vijest.

Već ste voljeni. U najpoznatijem retku u Bibliji rečeno nam je: ”Jer Bog je tako ljubio svijet da je predao svojega jedinorođenog Sina da svaki koji vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3,16)

Za one koji vjeruju, Isus je opisao doseg Božje ljubavi. Svojim je učenicima rekao: ”Ne budite dakle tjeskobni ni zabrinuti i ne pitajte: Što ćemo jesti, što ćemo pitit, čim ćemo se odjenuti? Za sve se to brinu neznabošci. A vaš nebeski Otac zna da vam sve to treba. Tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, i sve će vam se dodati.” (Matej 6,31-33). Samo onda kada vjerujemo da smo tako voljeni imat ćemo sigurnost koju trebam da bismo preuzeli rizik i ljubili druge.

Jeste li učinili prvi korak u pronalaženju ljubavi u Osobi i djelovanju Isusa Krista? Jeste li se pouzdali u Njega? Vjerujete li Bibliji kada kaže da je Krist umro za vaše grijehe?

To je početak. Priznajte svoj grijeh i potrebu za Isusom Kristom koji je došao ”… potražiti i spasiti što je bilo izgubljeno” (Luka 19,10). U Kristu nalazimo ljubav Božju i u Njemu vidimo što znači živjeti u ljubavi o kojoj govori Pavao. On nas pozva ne samo da težimo višim uzorima već da Mu dozvolimo da živi Svoj život kroz nas.

Autor: Bill Prowder; iz ”Što je prava ljubav?”