S koliko godina dijete može prihvatiti Krista?

Kao roditelj, svaku večer molim za spasenje svoje kćeri.

“Isuse, privuci je sebi što je prije moguće”. Tako završavam večernju molitvu s njom. Čeznem za tim. Molim za to. I iskreno, pomisao da ne slijedi Isusa me nekad preplaši, zbog čega se još vatrenije molim. Kada sam vidio ovaj video sa Southern Seminary, povikao sam: “Hvala ti!”

U videu govori dr Jarvis Williams, profesor Novog Zavjeta na Southern. Drugim riječima, on je čovjek koji zna više nego što ću ja ikada. I odgovara na pitanje: “Koliko mlado dijete može biti da bi bilo spašeno?”

Jarvis, i sam otac osmogodišnjaka, kaže da odgovor ovisi od toga kada dijete može najranije shvatiti koncept grijeha i otkupljenja, kao i kako izgleda djetetov život u cjelini.

“Nije uvijek lako odrediti je li dijete obraćeno”, kaže. “Ono što sam naučio kao roditelj je da dijete ponekad želi čitati Bibliju i moliti se, jer zna da to usrećuje mamu i tatu.”

Jarvis zato stalno razgovara sa svojim sinom o evanđelju.

“Dosta toga možete naučiti što vaše dijete misli o Bogu, ako ih pitate o Bogu”, kaže. On također uči svog sina da slijedi Krista znači poslušnost, Bogu i roditeljima.

“On slijedi Isusa tako što čini osnovne stvari, kao što je poslušnost roditeljima, ljubav prema bližnjima i prijateljima”, objašnjava.

“Ne radi se o tome je li vjera mog djeteta slična vjeri odrasle osobe od 25,39 ili 50 godina, već o tome da li postoji prava želja za Isusom i za tim da se ga slijedi, te događa li se to u dječjem životu?’’ kaže on.

On upozorava da se ne radi samo o tome da dijete izgovori jednostavnu molitvu. Već je to “stil života”.

“Moramo gledati dječji život u cijelosti, da se ne fokusiramo samo na to da naše dijete pozove Isusa u svoje srce”, zaključio je.

Autor: Jonathon M. Seidl; Prijevod: Ivana R.; Izvor: Thecourage.com