Živimo u posljednjim vremenima. Mnoga znamenja i čudesa se događaju po cijelome svijetu. Mnogo je navodnih mistika, vidioca, proroka, ljudi koje čine mnoga znamenja i tvrde kako dobivaju poruke od Boga. Ne smijemo isprva nikome vjerovati koji takvo što tvrde jer nas i sam Isus Krist na to upozorava: “Ustat će doista lažni kristi i lažni proroci i tvorit će znamenja i čudesa da, bude li moguće, zavedu izabrane.”-Marko 13,22

No kako onda razlikovati lažne od pravih mistika? Odgovor na to pitanje se nalazi u Galaćanima 1,8-9: “Ali kad bismo vam mi, ili kad bi vam anđeo s neba navješćivao neko evanđelje mimo onoga koje vam mi navijestismo, neka je proklet!”

Što smo već rekli, to sad i ponavljam: navješćuje li vam tko neko evanđelje mimo onoga koje primiste, neka je proklet. Dakle, sve ono što taj mistik tvrdi i naučava treba usporediti s onim što piše u Bibliji, Svetom Pismu. Jedino tako moguće je razlikovati prave od lažnih ili sotonskih mistika.

Potiče li mistik ljude na bilo kakve prakse protivne Božjoj riječi ili naučava nešto čega nema u Bibliji, njemu/njoj ne treba vjerovati. Jedan od najpoznatijih fenomena današnjice jesu međugorska gospina ukazanja, a takva slična ukazanja događala su se i u Fatimi, Lourdesu te nekim drugim mjestima kroz povijest.

Gospina ukazanja, koja u po brojnosti daleko nadmašila sva druga takva ukazanja na Zemlji su međugorska ukazanja (koja su, prema gospinim riječima, nastavak na ono što je započela u Fatimi). Dana 24. lipnja 1981. oko 18 sati šestoro mladih – Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, vidjeli su na brdu Crnica, nekoliko stotina metara iznad mjesta zvanog Podbrdo, duh žene koja im je rukom davala znak da joj se približe. Duh se predstavio kao Blažena Djevica Marija. Od tada pa do danas traju gospina ukazanja u kojima taj duh šalje poruke vjernicima i svijetu. U nastavku članka pročitajte neke razloge zašto ta ukazanja i mnoge pojave vezane uz njih vrlo vjerojatno ne dolaze od Boga te zašto su možda đavolskog podrijetla.

1. Bog je raskinuo vezu između živih i mrtvih, zabranio nam razgovor s pokojnima.

Postoje sotonisti spiritisti koji zazivaju mrtve i  razgovaraju s njihovim duhom, ali to zapravo nisu duhovi pokojnih, već demoni koji se tako pretvaraju. Gospa je omogućila Ivanki da vidi svoju pokojnu majku u raju i porazgovara s njom. Biblijski citati koji strogo zabranjuju spiritizam su Pnz 18,11; 1 Sam 28,1-25; 1 Ljet  10,13-14.

Netko će možda kao protuargument reći kako su se Ilija i Mojsije ukazali Isusu. Razlika je u tome što je Isus Bog, a za Boga ne vrijede ta pravila, Bog smije razgovarati s pokojnicima. Na kraju dana, i Marija je bez obzira na svoju ulogu na Zemlji sada pokojnica te s njenim duhom nije dozvoljeno komunicirati, što vidjelice, a i hodočasnici kroz molitvu Mariji uporno čine. Da se duh pokojnika ukaže u tjelesnom obličju nije neuobičajena pojava među ljudima koji se profesionalno bave spiritizmom. No oni jako dobro znaju kako to nisu duhovi tih osoba, već demoni koji ih vrhunski imitiraju. Roger Morneau, bivši sotonist i spiritist, svjedoči tome kako se na prvoj seansi kojoj je prisustvovao duh žene ukazao pred nazočnima kako bi s njim komunicirali.

2. Vicka je rekla dvoje ljudi da će ozdraviti, a oni su umrli.

3. U Vickinoj kući je navodno jednog dana Gospin kip odjednom počeo fluorescentno svijetliti.

Što Bog misli o kipovima i nabožnim predmetima saznajemo u Izlasku 20,4-6 “ Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi. Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Kažnjavam grijeh otaca – onih koji me mrze – na djeci do trećeg i četvrtog koljena,  a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.” Još ako uzmemo u obzir da Lucifer znači Svjetlonoša, sve nam je jasno.

4. Gospa je rekla Vicki kako preporuča svakome da uvijek uza sebe ima blagoslovljeni pobožni predmet za obranu od Sotone.

Biblija tako nešto nigdje ne navodi. Štoviše, Bog mrzi nabožne predmete (već navedeni citat). Isus nas u Mateju 17:21 uči kako se demoni izgone isključivo postom i molitvom.

5. Vicka: “Boga se ne treba bojati, nego ga treba ljubiti”

Luka 12,4-5: “A kažem vama, prijateljima svojim: ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, a nakon toga nemaju više što učiniti. Pokazat ću vam koga vam se bojati: onoga se bojte koji pošto ubije, ima moć baciti u pakao. Da, velim vam, njega se bojte! ”

Još se na mnogo mjesta u Bibliji veliča strah Božji.

6. Vicka: “Zašto bismo se Boga bojali kad on ne poznaje mržnju, zavist, osvetu…, nego je čista ljubav.”

“Jakove tebe sam zavolio, Ezave tebe sam mrzio.” – Malahija 1,3
“Jer ja, Jahve, Bog tvoj, Bog sam ljubomoran.” -Ponovljeni zakon 5,9

Čitajući Stari zavjet uviđamo kako Bog itekako poznaje sve te emocije.

Gospa je Jakova i Vicku povela u raj pakao i čistilište.

7. Vicka: “(U raju)  Vidjeli smo ljude odjevene u sive, ružičaste i žute haljine koji hodaju, mole, pjevaju, a iznad njih kruže mali anđeli.”

Otkrivenje 7,9: “Nakon toga vidjeh: eno velikoga mnoštva, što ga nitko ne mogaše izbrojiti, iz svakoga naroda, i plemena, i puka, i jezika! Stoje pred prijestoljem i pred Jaganjcem odjeveni u bijele haljine; palme im u rukama.”

8. Vicka o ljudima u čistilištu: “Može se čuti njihovo zapomaganje, njihov plač, jer oni jako trpe. To je na nas jako djelovalo. Nikad neću zaboraviti to mjesto! Gospa nam je rekla: ‘Pogledajte, draga djeco, kako ovi ljudi pate! Oni čekaju vaše molitve da mogu otići u raj. Molim vas da svaki dan molite za duše u čistilištu.’“ A kad jednom dođu u raj, oni će moliti za nas…” 

Biblija apsolutno nigdje ne navodi potrebu molitve za pokojne ljude. O tako nečemu jedino govori Druga knjiga o Makabejcima koja je deuterokanonska knjiga i ne smije biti uvrštena u Sveto pismo. Ona se ne nalazi ni u židovskom kanonu. Osim toga, Juda Makabejac je prinio žrtvu za pokojne iz svog uvjerenja, a ne zbog Božje naredbe. Biblijski citati protiv molitve za pokojne i sličnih praksi bi mogli biti sljedeći: Matej 8,22 i 2. Samuelova 12,22-23.Također nigdje u Bibliji ne piše da su tuđe molitve bitne osobi za ulazak u raj. Prema Bibliji, svaka osoba odgovara za sebe. Isus je umro za sve naše grijehe, a ne za samo neke. Također nam Pismo u Luki 16,26 otkriva što se nalazi između raja i pakla: “K tome između nas (ljudi u raju) i vas (ljudi u paklu) zjapi provalija golema te koji bi i htjeli prijeći odavde k vama, ne mogu, a ni odatle k nama prijelaza nema.’ – Dakle, između se ne nalazi nikakvo čistilište, već provalija.

9. Vicka: “Gospa nam je objasnila da su osobe koje se nalaze u paklu otišle onamo same, svojom voljom, zato što su to željele.” 

Ovo je jako opasan nauk. Luka 13,24-28: “Borite se da uđete na uska vrata jer mnogi će, velim vam, tražiti da uđu, ali neće moći.

 “Kada gospodar kuće ustane i zaključa vrata, a vi stojeći vani počnete kucati na vrata: ‘Gospodine, otvori nam!’, on će vam odgovoriti: ‘Ne znam vas odakle ste!’  Tada ćete početi govoriti: ‘Pa mi smo s tobom jeli i pili, po našim si trgovima naučavao!’  A on će vam reći: ‘Kažem vam: ne znam odakle ste. Odstupite od mene, svi zlotvori!’  Ondje će biti plač i škrgut zubi kad ugledate Abrahama i Izaka i Jakova i sve proroke u kraljevstvu Božjem, a sebe vani, izbačene.”

Iz ovih je stihova jasno da ljudi koji završe u paklu ne završe tamo svojom voljom, već zato što nisu ispunili neke preduvjete za ulazak u Nebo. Uostalom, zašto bi itko želio završiti u mjestu gdje je vječni plač i škrgut zubi?!?!

10. Gospa molitvu krunice uzdiže nad svim drugim molitvama.

Evo što biblija kaže repetativnom načinu molitve: “Ali kad molite, ne koristite isprazna ponavljanja kao pogani, jer oni misle da će zbog svojih mnogih riječi biti uslišani.” – Matej 6,7

11.Ja, Ivan, čuo sam i vidio sve ovo. I kad sam to vidio i čuo, padoh pred noge anđelu koji mi to pokaza da mu se poklonim. A on će mi: ‘Nipošto! Sluga sam kao i ti i braća tvoja proroci i svi koji čuvaju riječi ove knjige. Bogu se pokloni!’ “ – Otkrivenje 22,8-9

“Dok je on to govorio, povika neka žena iz mnoštva: ‘Blažena utroba koja te nosila i prsi koje si sisao!’  On odgovori: ‘Još blaženiji oni koji slušaju riječ Božju i čuvaju je!’ “ – Luka 11,27-28

Iz ovih stihova vidimo da štovanje anđela, svetaca, proroka, pa tako i Marije nije preporučljivo. Samo se Bogu treba klanjati i štovati ga. Također vidimo da Isus nije pohvalio ženu zbog slavljenja Marije, već On svoju majku ne uzdiže nad drugim ljudima. Prava Marija, koja je skromna i ponizna ne bi ni htjela da nju ljudi pretjerano štuju, kao što je i anđeo odbio da mu se Ivan pokloni. Hodočasnici iz Međugorja se, naprotiv, klanjaju pred Marijinim kipovima, mole joj se, pjevaju pjesme koje ju veličaju i slave, nazivaju ju svojom majkom, Kraljicom mira i slično. Gospa u svojim porukama to pozdravlja, govoreći kako ona osjeća ljubav među njima i slično. Traži od ljudi da joj posvete svoja srca, a čak ih poziva i na molitvu upućenu direktno njoj. Isječak iz gospine poruke Mirjani 2.2.2017.: “Vaše molitve upućene meni su najljepše ruže ljubavi za mene. Ne mogu ne biti ondje gdje osjetim miris ruža.”

12. Gospina poruka Mirjani 18.3.2012.:”Želim biti spona između vas i nebeskog Oca, vaša posrednica.”

Jer jedan je Bog, jedan je i posrednik između Boga i ljudi, čovjek – Krist Isus “- 1. Tiomoteju 2,5

“Odgovori mu Isus: “Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni. “- Ivan 14,6

13. I za kraj jedan detalj iz fatimskih gospinih ukazanja.

Prilikom posljednjeg ukazanja u Fatimi, dogodilo se Čudo Sunca koje je vidjelo od 50 000 do 70 000 ljudi. Poput velike vatrene kugle, Sunce se kretalo strelovitom brzinom, okretalo se oko svoje osi. Prelijevali su se svjetlucavi tonovi i mnogo raznih boja. Trajalo je oko 10 minuta, vidjelo se i s udaljenosti od 40 km. Sunce se nakon toga vratilo na isto mjesto i normalno sijalo.

Štovanje Sunca i klanjanje njemu teški je grijeh u Bibliji što saznajemo iz Ezekiela 8.15-16: “I reče mi: ‘Vidiš li, sine čovječji? A vidjet ćeš i gorih gnusoba od ovih!’ I povede me u unutrašnje predvorje Doma Jahvina. Ondje, na ulazu u Hekal Jahvin, između trijema i žrtvenika, bijaše oko dvadeset i pet ljudi, okrenutih leđima Hekalu Jahvinu, a licem prema istoku, i ondje se prema istoku klanjahu suncu.”

DODATNA OBJAŠNJENJA

1. Nije li video snimka nedavnog ukazanja sa sotonskim kricima dokaz da je to prava Marija i Božje djelovanje? Ne mora nužno biti. Moguća su dva objašnjenja ovog fenomena:

a) Demoni su se pretvarali da im smeta Marija, odnosno demon koji se ukazuje kao Marija. Time su povećali popularnost Međugorja i uspjeli uvjeriti ljude kako se tamo doista ukazuje prava Marija.

b) Demonima u opsjednutoj ženi su općenito smetale molitve ljudi a ne prisutnost Marije.

2. Poruke sadrže i dobre stvari. Zašto bi Sotona išta lijepo govorio? To što poruke ponekad spomenu Duha Svetog i potiču na molitvu ne mora ništa značiti. U sljedećoj video snimci imate prikazano oslobađanje u kojem su se demoni pretvarali da su Duh Sveti: https://www.youtube.com/watch?v=NjBI5aG_kfs&t=324s

Đavao nije glup i zna da poruke moraju sadržavati i djelomičnu istinu. No u konačnici, on ipak dobiva više. Posljedica Međugorja je da ljudi masovno čine idolopoklonstvo, spiritizam, skreće im se pažnja s Biblije, ulijeva im se lažna nada da postoji druga šansa (čistilište) te da ljudi idu u pakao isključivo svojom voljom. Također znamo iz svjedočanstva egzorcista, zatim Rogera Morneaua, a i iz Biblije (7 gorih zloduha) da postoje demoni koji iz dna duše mrze čovjeka te miroljubivi demoni koji su se čak i pomirili sa padom iz raja, a većina demona je nešto između tog dvoje. Tako je možda gospin duh zapravo neki relativno miroljubivi demon koji se skroz uživio u ulogu Djevice Marije.

3. Kako objasniti izlječenja i dobre stvari koja su se događala tamo? Izlječenja i čudesa ne moraju biti nikakva garancija. Postoje brojni iscjelitelji, bioenergičari i vračari (npr. Braco sa Srebrnjaka) kod kojih se također dešavaju izlječenja, no osobe koje su ih primile mogu imati trajne negativne duhovne posljedice. Samo ako netko liječi u Isusovo imemožemo biti sigurni kako Bog to čini preko njega.

4. Kada se Gospa počela ukazivati, vidioci su još bili djeca. Kako demoni mogu zavesti djecu? Zar njih Bog ne štiti? Postoje brojni primjeri djece koja su također bila opsjednuta. Bog štiti sve ljude jednako, ali nije nemoguće da netko baci prokletstvo na njih. Dovoljno je i da roditelj kaže djetetu “odi k vragu” i prokletstvo je bačeno. Zato je važno svaki dan moliti Boga da nas zaštiti Kristovom krvlju u Isusovo ime od bilo kakvih prokletstava i utjecaja Zloga.

ZAKLJUČAK

Trebamo biti oprezni kada god svoja vjerovanja temeljimo na vanbiblijskim izvorima. Moramo oštroumno prosuđivati i razmatrati svaku tvrdnju i mistične pojave. Međugorje je svakako jedan čudan fenomen, a pregršt je lažnih Kristova u današnjem svijetu. Jedino mjerilo je Biblija. Ona je cjelovita i savršena Božja riječ. Jasno nam je Bog rekao što smijemo, a što ne raditi, što otprilike možemo očekivati u zagrobnom životu te koji su preduvjeti ako želimo baštiniti Kraljevstvo Nebesko. Biblija sadrži i knjigu koja nam može poslužiti kao savršeni molitvenik-Knjiga psalama, a također možemo naći i mnogo utješnih i inspirativnih stihova. Ukratko rečeno, Biblija je savršena takva kakva je u cijelosti, a svako oduzimanje i dodavanje njoj, može samo sve pokvariti.

Oče Nebeski, daj nam snage da ne posrnemo na ovoj kratkoj životnoj utrci. Ti nas vodi pravim putem, pomogni nam da ostanemo u tvojoj riječi koja je jedina prava istina. Oče, hvala ti na Bibliji koja je iskaz tvoje bezgranične ljubavi i pravednosti. U Isusovo ime. Amen.

Autor: M.L.