Govori li nam Bog samo kroz Bibliju?

Što je ono što Bibliju razlikuje od ljudskih riječi? Bibliju su napisali ljudski pisci koje je nadahnuo Bog (2. Petrova 1, 20-21; 2. Timoteju 3, 16; Hebrejima 1, 1-2). Ona je od početka bila smatrana jedinstvenom (Ponovljeni Zakon 12, 32; Matej 5, 18).

Autoritet Biblije jest ono što Bibliju čini standardom na temelju kojeg se procjenjuju sve riječi i djela (Ponovljeni Zakon 32, 1-5; Izreke 30, 5-6; Hebrejima 4, 12; 2. Petrova 3, 14-16).

Biblija je cjelovita

Kršćani vjeruju da je Božje napisano otkrivenje – Biblija cjelovita. Kada je Mojsije prvi puta upoznao narod sa Zakonom i kada je Ivan završio Knjigu Otkrivenja, svaka od njih je upozoravala na štetnost oduzimanja ili dodavanja Riječi Božjoj (Ponovljeni Zakon 4, 2; Otkrivenje 22, 18-19).

Učenje iz Biblije

Danas kada kršćani govore u Božje ime njihova naučavanja se trebaju temeljiti na onome što je Bog ljudima otkrio u Bibliji. Stoljećima su ljudi tvrdili da govore u ime Božje, no ako ono što oni govore nije u skladu s Pismom (pogotovo dio o proglašavanju Isusa kao Boga i Spasitelja) onda znamo da oni nisu od Boga (Ponovljeni Zakon 18, 20; Galaćanima 1, 8-9; 1. Timoteju 6, 3-5).

PROČITAJTE: BIBLIJA NIJE OBIČNA KNJIGA: Gdje treba početi sa čitanjem Biblije?

Božja učenja ili dijeljenja se zasnivaju na pažljivim razmatranjima Božje Riječi, bilo da se radi o meditaciji (Psalam 1, 1-3) ili kroz proučavanja (Djela 17, 10-11; 2. Timoteju 2, 15).

Bog od nas traži da dijelimo Njegovu Riječ

Bog želi da mi dijelimo Njegovu Riječ jedni s drugima. U Ponovljenom Zakonu Mojsije je napisao: „Riječi ove što ti ih danas naređujem neka ti se urežu u srce. Napominji ih svojim sinovima. Govori im o njima kad sjediš u svojoj kući i kad ideš putem; kad liježeš i kad ustaješ. Priveži ih na svoju ruku za znak i neka ti budu kao zapis među očima! Ispiši ih na dovratnicima kuće svoje i na vratima svojim! (Ponovljeni Zakon 6, 6-9)

Kološanima 3, 16 nam zapovijeda: „Riječ Kristova neka u svem bogatstvu prebiva u vama! U svakoj se mudrosti poučavajte i urazumljujte! Psalmima, hvalospjevima, pjesmama duhovnim od srca pjevajte hvalu Bogu“!

PROČITAJTE: BLAGOSLOVI SVAKODNEVNOG ČITANJA BIBLIJE: gledajte što će Gospodin početi raditi!

U 1. Timoteju 4, 13 Pavao nas potiče: „Dok ne dođem, posveti se čitanju, poticanju, poučavanju“.

Isusove posljednje riječi ovdje na zemlji jasno nam pokazuju da Božju Riječ trebamo širiti svijetom: „Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!” “I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta“. (Matej 28, 19-20)

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.