Postoje li neke greške u Bibliji?

Biblija je Božja Riječ. Bog je vjeran i pouzdan. Sve što On kaže je istina. Stoga u Bibliji ne mogu postojati greške.

Isus kaže da možemo vjerovati Bibliji

Najvažnija stvar u kršćanskoj vjeri jest poznavati Gospodina Isusa. Kako Ga možemo upoznati? Čitanjem Biblije. Stoga, kako bismo mogli poznavati Isusa, trebamo biti sigurni da možemo vjerovati Bibliji. Isus kaže da možemo.

Na početku Biblije čitamo: „Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu i bit će njih dvoje jedno tijelo“. (Postanak 2, 24) Ovo je komentar pisca Postanka. No Isus kaže da je Bog rekao ove riječi. (Matej 19, 5) Stoga, biblijske riječi su prema Isusu Božje Riječi.

Biblija nije samo zbir priča i poezije napisanih od strane ljudi koji su imali iskustva s Bogom. Biblija je stvaralaštvo jednog uma: Božjeg. Biblija nam govori: vjeruj Isusu, a Isus nam govori: vjeruj Bibliji. Oni potvrđuju autoritet jedan drugoga.

Isus je to pokazao

Ne samo da nas je Isus naučio da je Biblija Božja Riječ. On je to i pokazao. On je Božji Sin, ima najviši autoritet. No kada je Sotona došao iskušati Isusa, Isus mu je rekao da će poslušati Božju Riječ. Rekao je: „Pisano je: ne živi čovjek samo od kruha već i od svake riječi koja izlazi iz Božjih usta“. (Matej 4,4)

Isus je isto tako dragovoljno otišao u smrt jer je znao da je u Bibliji napisano da je tako trebao umrijeti (vidi Matej 26, 24 i 53-56). Božji Sin je Bibliju uzeo kao autoritet jer je prihvatio Bibliju kao Božju Riječ. Ako je Isus to učinio onda možemo i mi.

Božja Riječ za mene i za vas

Isus potvrđuje da Bog govori u Bibliji. Nakon toga odlazi korak dalje. On uči da Bog govori nama u Bibliji. U Starome Zavjetu Bog je rekao Mojsiju: „Ja sam Bog tvoga oca, Bog Abrahama, Izaka i Jakova“. (Izlazak 3, 16) No Isus govori saducejima da Bog ovo govori vama. (Matej 22, 31) Stoga, Biblija nije samo Božja Riječ ljudi koji su Boga čuli u prošlosti.

Biblija je Božja Riječ za tebe i za mene sada. Velika je privilegija imati Bibliju i čitati je. Donosi takav blagoslov biti joj poslušan. Jer amo prihvatimo Bibliju kao Božju Riječ, ona će biti na djelu i mijenjat će nas. (1. Solunjanima 2, 13).

Što s Novim zavjetom?

Možda govorite: „Isus je govorio o Starom zavjetu. Kako mogu znati Božju Riječ Starog zavjeta“? Kada čitamo Novi zavjet sa srcem usmjerenim na Boga tada nam Duh Sveti potvrđuje da smo u Božjoj Riječi. Novi Zavjet sam objašnjava da Božje obraćanje nije ograničeno samo na Stari Zavjet. Isus je rekao da će nakon Njegovog vremena na zemlji Duh Sveti otkriti više istine Njegovim učenicima. Petar naziva Pavlove poslanice ”Pismima”, odnosno Riječju Božjom. (2. Petrova 3, 16)

Vjeruj Bogu

Ne brini se oko toga da nećeš moći vjerovati Bibliji zbog načina kako je pisana, generalizacija, načina citiranja ili drugih problema. Ako pustimo autoritet Biblije ulazimo u religiju vlastitih tumačenja. Vjerujmo da će nam Bog govoriti kroz Bibliju.

Njegova poruka glasi da postoji oproštenje grijeha i vječni život za svakog tko se pokaje i tko povjeruje u Isusa Krista kao Spasitelja.

Autor: Marten Visser; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Biblword.net