Henok Biblija

Henok je u Bibliji spomenut dva puta: u Postanku 5, 18-24 i u Hebrejima 11, 5. Henok je živio vrlo blizu početka vremena. Tko je on bio i zašto ga je Bog uzeo?

Njegov otac je bio Jared (5, 18). Henok je bio otac Metušalaha koji je bio najstariji čovjek koji je ikada živio- 969 godina (5, 21).

Izgleda da nakon što je Metušalah bio rođen da je Henok počeo ”hodati s Bogom”, odnosno da je počeo tražiti Boga, poznavati Boga, služiti Bogu i moliti Mu se. Tako je živio 300 godina. Kada je navršio 365 godina nestao je. Biblija kaže: „Henok poživje u svemu trista šezdeset i pet godina. Henok je hodio s Bogom, potom iščeznu; Bog ga uze“. (Postanak 5, 23-24)

Ovo je vjerojatno slično onome što se dogodili Iliji jer niti on nije umro već ga je Bog uzeo izravno na nebesa (vidi 2. Kraljevima stihovi 10 i 11). Hebrejima 11, 5 kaže: „Vjerom Henok bi prenesen da ne vidi smrti te iščeznu jer ga je prenio Bog. Doista, prije prijenosa primio je svjedočanstvo da omilje Bogu“.

Primjer

Ništa se više ne može dodati u pogledu toga što se dogodilo Henoku, ali on je primjer nama kao jedan koji je ugodio Bogu. Prvo je imao vjere – vjerovao je Bogu, bio poslušan u svemu za što je znao da Bog želi od njega (tada nije postojao pisani zakon, sve što je Henok znao o Bogu bilo je ono što su mu prenijeli Adam i Eva) i Henok je bio vjeran u činjenju ovih stvari dugo vremena, čak 300 godina.

Bog je gledao Henoka i bio je zadovoljan s njime. Na isti način Bog gleda naše živote. Oni od nas koji su kršćani, tražimo li načine kako ugoditi Bogu kao odgovor na Božju milost koja nam je dana po Kristu (Rimljanima 12, 1-2)?

Henok je ugodio Bogu

Nevjerojatno je da će Bog nekoga od nas uzeti k sebi na način kako je uzeo Iliju i Henoka, ali On želi da Mu ugodimo, da hodamo s Njime i da budemo poslušni u onome što znamo od Njegovih zapovjedi te da poželi sve više Ga poznavati kako bi nam Bog mogao govoriti, voditi nas, biti nam vodič i koristiti nas na načine kako On to želi.

U Hebrejima 11 stih koji je nakon onoga o Henoku govori: „A bez vjere nije moguće ugoditi Bogu; jer onaj, koji hoće da dođe k Bogu, valja da vjeruje, da ima Bog i da plaća onima, koji ga traže“. (Hebrejima 11, 6)

Tako možemo živjeti poput Henoka – da ugodimo Bogu, imamo vjeru – vjerujemo da On postoji bez obzira što Ga ne možemo vidjeti, da otkrivamo sve više o Njemu jer On će nagraditi svakoga tko zaista želi živjeti za Njega.

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Ivan H.

PROČITAJTE JOŠ: