Sve knjige Staroga zavjeta sažete u jednoj rečenici

Sve knjige Staroga zavjeta imaju svrhu u Božjem planu spasenja. Za svaku starozavjetnu knjigu donosimo sažetak od jedne rečenice. 

Stari i Novi zavjet, knjige koje se sastoje od 66 knjiga, pričaju jednu skladnu priču o otkupljenju, vrhuncu u osobi i djelu Isusa Krista, Spasitelja!

Postanak

Bog je stvorio svijet, čovječanstvo se pobunilo protiv njihovog Stvoritelja (poznatog kao “čovjekov pad“), no Bog je pokrenuo plan otkupljenja (spasenja) kojim je pozvao ljude za sebe i kako bi bili svjetlost narodima (poganima) te kako bi stupio u zavjetni odnos s njima (poznat kao Abrahamov savez).

Bog je vidio da je svjetlost dobra i razdvojio je svjetlost od tame.“ (Postanak 1,4).

VIDI OVO: Tko je napisao Postanak – prvu knjigu u Bibliji?

Izlazak

Bog je spasio Svoj narod, Izrael, iz ropstva, dao im zapovijedi (Mojsijev zakon) po kojima trebaju živjeti i obećao im zemlju.

Tako sam se spustio kako bih ih spasio iz ruku Egipćana i izveo ih iz te zemlje u dobru i prostranu zemlju, zemlju kojom teče mlijeko i med.“ (Izlazak 3, 8).

Levitski zakonik

Božji narod dobio je detaljne upute kako živjeti odvojene (svete) živote za Njega i kako štovati Boga.

Obratite se cijeloj izraelskoj skupštini i recite im: „Budite sveti, jer sam svet ja, Gospodin, Bog vaš.“ (Levitski zakonik 19,2). 

Brojevi

Bog je vodio svoj narod kroz pustinju i ostao vjeran svom savezu s njima čak i kad su odlutali od Njega.

Bog nije čovjek, da bi lagao, nije čovjek, da bi se predomislio. Govori li on, a zatim ne djeluje? Obećava li, a ne ispunjava?“ (Brojevi 23, 19).

Ponovljeni zakon

Bog je nastavio priopćavati svoje zapovijedi svom narodu, kako bi im zakon bio na srcu dok su ulazili u Obećanu zemlju.

Sad, Izraele, čuj uredbe i zakone o kojima ću te naučiti. Slijedite ih da biste mogli živjeti i ući u zemlju i zauzeti zemlju koju vam daje Gospodin, Bog vaših predaka.“ (Ponovljeni zakon 4, 1).

Jošua

Bog je ispunio svoj savez uvodeći svoj narod u Obećanu zemlju.

Budi jak i odvažan. Pazi da se pokoravaš svim zakonima koje ti je dao moj sluga Mojsije; nemoj skretati s njih ni udesno ni ulijevo, kako bi mogao biti uspješan kamo god krenuo. Drži ovu knjigu zakona uvijek na usnama; meditiraj nad njom danju i noću, kako bi bio siguran da radiš sve što je u njoj napisano. Tada ćeš biti uspješan. Nisam li ti zapovjedio? Budi jak i hrabar. Ne boj se; nemoj se obeshrabriti, jer Gospodin, Bog vaš, bit će s tobom kamo god krenuo.“ (Jošua 1, 7-9).

VIDI OVO: Kako je Isus gledao na Stari zavjet?

Suci

Bog je nastavio voditi i izbavljati svoj, često izgubljen i pobunjen narod, s podizanjem 14 sudaca.

Tada je Gospodin podigao suce koji su ih spasili iz ruku ovih pljačkaša.“ (Suci 2,16).

Ruta

Konačni Otkupitelj (Isus Krist) nagoviješten je kroz sliku Boaza, rođaka otkupitelja, u Davidovoj liniji predaka.

Hvaljen Gospodin, koji vas danas nije ostavio bez čuvara-otkupitelja.“ (Ruta 4, 14).

1. Samuelova

Sam Bog bio im je kralj, ali to nije bilo dovoljno za izraelski narod, što je rezultiralo time da oni zahtijevaju zemaljskog kralja poput “svih ostalih naroda”; što je, slično kao i kod ljudskih sudaca, brzo dovelo do razočaranja.

Ali Samuelu nije bilo drago što su rekli: “Daj nam kralja da nam vlada!” Zato se Samuel pomoli Jahvi. A Jahve reče Samuelu: “Poslušaj glas naroda u svemu što od tebe traži, jer nisu odbacili tebe, nego su odbacili mene, ne želeći da ja kraljujem nad njima.“

2. Samuelova

Bog je Davida odredio za kralja. On je bio drugi kralj Izraela i s njim je sklopio savez (poznat kao Davidov savez), što je značajan trenutak u pripovijesti iz Biblije, jer će Isus Krist (Kralj kraljeva) došao je iz loze kralja Davida.

Vaš će dom i vaše kraljevstvo vječno trajati preda mnom; tvoje će se prijestolje utvrditi zauvijek.“ (2. Samuelova 7,16).

Možemo li vjerovati Bibliji
Foto: Unsplash

1. Kraljevima

Bog je zahtijevao od izraelskih kraljeva poslušnost prema Njegovom zakonu, ali većina ih je “činila ono što je zlo u Gospodinovim očima”, potičući idolopoklonstvo (štovanje lažnih bogova), umjesto štovanja jedinoga Boga, što je rezultiralo Božjom osudom i podjelom izraelskog naroda na dva kraljevstva (Izrael i Juda).

Tada Jahve reče Salomonu: “Kada je tako s tobom te ne držiš moga Saveza i naredaba koje sam ti dao, ja ću sigurno oduzeti od tebe kraljevstvo i dat ću ga jednom od tvojih slugu. Ali neću to učiniti za tvoga života, zbog oca tvojega Davida; uzet ću ga iz ruke tvoga sina. Ipak neću od njega uzeti svega kraljevstva: ostavit ću jedno pleme tvome sinu, zbog sluge mojega Davida, zbog Jeruzalema koji izabrah.“ (1.Kraljevima 11, 11-13)

2. Kraljevima

Pobuna izraelskih i judejskih kraljeva rezultirala je time što je Bog dopustio da njegov narod bude zarobljen, otvorio put prorocima i nagovijestio kralja koji dolazi (Isus), koji će živjeti u potpunoj pokornosti volji Božjoj.

Izraelci su ustrajali u svim grijesima Jeroboama i nisu se od njih odvratili sve dok ih Gospodin nije uklonio iz svoje prisutnosti, na što je upozoravao sve svoje sluge i proroke. Tako je izraelski narod odveden iz domovine u progonstvo u Asiriju.” (2. Kraljevima 17, 22-23).

VIDI OVO: Zašto trebamo čitati Stari zavjet?

1. Ljetopisa

Dok su se Židovi vraćali u Obećanu zemlju nakon progonstva, Bog je želio da Njegov narod povijesno zna odakle dolazi i u to ih uvjerava podsjećajući ih na nepromjenjivu nadu nastalu iz saveza s Davidom.

Jer kad se ispune tvoji životni dani i dođe vrijeme da počineš kod otaca, podići ću tvoga potomka nakon tebe, koji će biti između tvojih sinova, i utvrdit ću njegovo kraljevstvo. On će mi sagraditi dom, a ja ću utvrditi njegovo prijestolje zauvijek. Ja ću njemu biti otac, a on će meni biti sin: svoje naklonosti neću odvratiti od njega, kao što sam je odvratio od tvoga prethodnika. Utvrdit ću ga u svojem domu i u svom kraljevstvu zauvijek, i prijestolje će mu čvrsto stajati zasvagda.“ (1. Ljetopisa 17, 11-14)

2. Ljetopisa

2. Ljetopisa se usredotočuje na kraljeve koji su živjeli u Jeruzalemu, posebno u Davidovoj liniji, ističući kraljeve koji su bili i vjerni i nevjerni Bogu u nadi da će kasniji naraštaji odabrati vjernost Bogu.

Ako će se moj narod, koji se zove mojim imenom, poniziti i moliti, tražiti moje lice i okrenuti se od svojih zlih puteva, tada ću ih čuti s neba, oprostit ću im grijeh i ozdravit ću zemlju njihovu.“ (2. Ljetopisa 7, 14).

Ezra

Otprilike 50 godina nakon što su se Izraelci vratili u Jeruzalem iz babilonskog ropstva, obnovili su grad, Hram i svoje živote, usredotočujući se na trojicu ključnih vođa koji su vodili obnovu.

Ovo što nam se dogodilo rezultat je naših zlih djela i naše velike krivnje, a opet, Bože naš, Ti si nas kaznio manje nego što smo zaslužili zbog naših grijeha ovo si nam dao.“ (Ezra 9,13).

Nehemija

Nehemija, Izraelac koji je služio kao peharnik za perzijskog kralja, čuo je za uništavanje jeruzalemskih zidova i dobio dopuštenje za povratak i obnovu zidina; u međuvremenu međutim, Izrael, duhovno govoreći, nije bio ništa bolji nego prije.

Ali ti si Bog koji oprašta, milostiv i suosjećajan, spor na bijes i bogat ljubavlju. Zato nas nisi napustio.“ (Nehemija 9, 17b).

Estera

100 godina nakon babilonskog progonstva, ova knjiga usredotočuje se na židovski narod koji još uvijek živi u Suzi (glavnom gradu drevnog perzijskog carstva), a iako se u knjizi nikada ne spominje izravno Bog, sve upućuje na to da je Bog spasio svoj narod koristeći prekrasnu mladu Židovka, a kasnije i kraljicu, po imenu Estera.

Jer budeš li u ovoj prilici šutjela, doći će Židovima pomoć i spas s druge strane, a ti ćeš s kućom svoga oca propasti. Tko zna nisi li se baš i popela do kraljevske časti zbog časa kao što je ovaj?“ (Estera 4, 14).

Job

Jedina starozavjetna knjiga koja ne govori o Izraelcima, ova nas knjiga uči o Bogu kroz priču o pravednom čovjeku Jobu, čovjeku kojem je Bog dopustio da ga Sotona pogodi kako bi pokazao da ovaj svijet pati od posljedica “pada,” Bog je još uvijek u kontroli, Njegove su oči uprte u svaki detalj cijelog svemira i može Mu se vjerovati čak i kad nevolje dođu.

Znam da moj Otkupitelj živi i da će na kraju stajati na zemlji.“ (Job 19, 25).

VIDI OVO: Emocionalno zdravlje i Psalmi: 3 lekcije koje nas oni uče

Psalmi

Psalmi su zbirka od 150 hebrejskih pjesama, himni i molitvi, od kojih je više od 70 napisao kralj David, sastavljena je kao molitvenik za Božji narod, ali također korištena kao pjesmarica zborovima, nakon povratka Izraela iz progonstvo u Babilon.

Slava Jahvi, Bogu Izraelovom, koji jedini čini čudesa.“ (Psalam 72,18).

Mudre izreke

Priručnik pun mudrosti, povezan s kraljem Salomonom (poznat kao najmudriji čovjek koji je ikad živio), kako bi pomogao Božjem narodu kako se ispravno bojati Gospodina i kako živjeti moralnim životom.

Strah Gospodnji početak je mudrosti, a znanje Svetoga je razumijevanje.“ (Mudre izreke 9,10).

Propovjednik

Još jedna knjiga mudrosti, Propovjednik, govori o učitelju koji želi ukazati na prolaznu, nepredvidljivu prirodu života i ključ za njegov dobar život: a to je strah od Boga koji će jednog dana otkriti svrhu ovog života na zemlji.

Sad kada je sve poznato; evo zaključka stvari: Bojte se Boga i držite se Njegovih zapovijedi, jer to je dužnost čitavog čovječanstva.“ (Propovjednik 12, 13).

Pjesma nad pjesmama

Zbirka hebrejskih ljubavnih pjesama, koja izražava intenzitet seksualne ljubavi izražene stalnim traženjem i pronalaženjem, upućuje čitatelja na čudo potpune spoznaje i što znači biti potpuno spoznat, možda čak i ukazuje na Božju ljubav.

Stavi me kao pečat na svoje srce, kao pečat na ruku; jer ljubav je snažna poput smrti, njezina ljubomora nepopustljiva je kao grob.“ (Pjesma nad pjesmama 8, 6).

VIDI OVO: 10 predivnih činjenica koje su starozavjetni proroci otkrili o Bogu

Izaija

Prvi od velikih proroka, Izaija, Judin prorok za vrijeme vladavine kraljeva Uzije, Jotama, Ahaza i Ezekije, otprilike 150 godina prije Judinog progonstva u Babilon, upozorio je naciju na posljedice njihove pobune i idolopoklonstva, ali također objavio i prorekao Božju milost u proročanstvima o dolazećem Mesiji.

Proboden bijaše zbog naših prijestupa, bio je slomljen zbog naših bezakonja; na njemu je bila kazna koja nam je donijela mir i mi smo izliječeni njegovim ranama.“ (Izaija 53, 5).

Jeremija

Drugi veliki prorok, Jeremija, nastavio je nakon Izaijine poruke, pozivajući narod na pokajanje i povratak Bogu do i nakon pada Jeruzalema pod Babilon 586. prije Krista.

Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Jahvina – naume mira, a ne nesreće: da vam dadnem budućnost i nadu. Tada ćete me zazivati, dolaziti k meni, moliti mi se i ja ću vas uslišati. Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete – riječ je Jahvina. Izmijenit ću udes vaš i sabrati vas iz svih naroda i sa svih mjesta kamo vas odagnah – riječ je Jahvina. I vratit ću vas na mjesto odakle vas u izgnanstvo odvedoh.“ (Jeremija 29, 11-14)

Tužaljke

Smatra se da je Tužaljke napisao Jeremija, “tugujući prorok”. Ova knjiga  opravdava svoje ime time što je u cijelosti napisana u obliku tužaljku; o tragediji babilonskog zauzimanja i razaranja Jeruzalema i hrama; premda je u svim tim razdobljima Bog ostao vjeran.

Zbog Gospodinove velike ljubavi nismo uništeni, jer njegovo suosjećanje nikad ne prestaje. Svakog je jutra nova; velika je tvoja vjernost.“ (Tužaljke 3, 22-23)

Ezekiel

Ezekiel, čija se poruka usredotočila na Gospodinovu slavu i završila obećanjem buduće obnove Izraela, bio je i prorok i svećenik, suvremenik Jeremije i Daniela i jedan od 10.000 Židova koje su Babilonci zarobili.

Tada će znati da sam Gospodin, njihov Bog, jer iako sam ih poslao u progonstvo među narode, sakupit ću ih u njihovu zemlju, ne ostavljajući nikoga iza sebe.“ (Ezekiel 39,28).

Daniel

Daniel, prorok tijekom 70 godina babilonskog ropstva, prognan je u Babilon kao tinejdžer i indoktriniran u načine življenja Babilonaca. No Bog je bio s Danielom i koristio je njega i njegovu vjeru kako bi ohrabrio prognane Židove.

Hvaljeno ime Božje u vijeke vjekova; mudrost i snaga su Njegove. Mijenja vremena i godišnja doba; svrgava kraljeve i podiže druge. Mudrima daje mudrost, a pronicljivima znanje. Otkriva duboke i skrivene stvari; On zna što leži u tami i svjetlost obitava s njim.“ (Danijel 2, 20-22).

VIDI OVO: Tko su ”mali proroci” i zbog čega su oni važni?

Svaka knjiga Starog zavjeta
Foto: Unsplash

Hošea

Hošea, prvi od dvanaest maloljetnih proroka, dobro je poznat po tome što mu je Gospodin naložio da se oženi bludnicom, kako bi na primjeru pokazao Gospodinovu vjernost usprkos nevjernosti Njegovog naroda.

Kad je Gospodin počeo govoriti preko Hošee, Gospodin mu je rekao:„ Idi, oženi se raspusnom ženom i imaj s njom djecu, jer poput preljubničke žene i ova je zemlja kriva za nevjeru prema Gospodinu.“ (Hošea 1,2 )

Joel

Poput Hošee, Joel je upotrijebio nešto fizičko, u ovom slučaju sušu i pošast skakavaca, da prikaže Božji sud u “dan Gospodnji.”

Razderite svoje srce, a ne odjeću. Vratite se Gospodinu, Bogu svom, jer je milostiv i suosjećajan, spor na bijes i obiluje ljubavlju, no On odustaje od slanja nesreće.“ (Joel 2, 13).

Amos

U vrijeme nacionalne sigurnosti, prosperiteta i mira pod vladavinom Jeroboama II, Bog je Amosa upozorio na zanemarivanje iskrenog štovanja i pravde, obećavajući Božju šutnju ako narod ne bude slušao proroke.

Dolaze dani “, objavljuje Suvereni Gospodin „kad ću zemljom poslati glad – ne glad za hranom ili žeđ za vodom, već glad za slušanjem Gospodinovih riječi.“ (Amos 8,11).

Obadija

Prorok Obadija, u najkraćoj knjizi Starog zavjeta (samo 21 stih), proriče osudu i izbavljenje od izraelskih neprijatelja i obećava da će Izrael jednog dana u potpunosti zaposjednuti svoje nasljedstvo i da će pravi kralj vladati na zemlji.

Ali na gori Sion bit će izbavljenje; bit će sveto i Jakov će dobiti svoje nasljedstvo.“ (Obadija 1,17).

Jona

Vrlo poznata knjiga o neposlušnom proroku kojega proguta velika riba, podučava nas o velikim stvarima vezanim za našeg strpljivog i suosjećajnog Boga, koji duboko brine čak i o pobunjenim i zlim ljudima.

Znao sam da si milostiv i suosjećajan Bog, spor na bijes i bogat ljubavlju, Bog koji je spor na slanju nesreće.“ (Jona 4, 2b)

Mihej

Mihej je prorekao kaznu za Judu, za razmetanje njezinim bogatstvom i ugnjetavanje siromašnih, za lažne proroke koji su cijeli Božji narod odveli od Boga, cijelo vrijeme prorokujući da će budući Mesija i Izbavitelj doći iz grada Betlehema, kako bi dokazao svoju vjernost prema svome narodu.

Ali ti, Betleheme, premda si mali među judejskim rodovima, iz tebe će doći Onaj koji će vladati Izraelom, čije podrijetlo potječe iz davnina.“ (Mihej 5, 2).

Nahum

Otprilike 125 godina nakon što se Niniva pokajala slijedeći upozorenje Jone, Nahum je propovijedao da će Bog ponovno suditi Ninivi, “gradu krvi”, ako se ne pokaju; iako je Bog strpljiv i milosrdan, također je ljubomoran i pravedan.

Gospodin je spor na bijes, ali velik u snazi; Gospodin neće ostaviti krivce nekažnjenima. Put mu je u vihoru i oluji, a oblaci su prašina njegovih nogu.“ (Nahum 1,3).

Habakuk

Habakuk je ispitivao Gospodina u vezi s Njegovim izborom da Judi, iako pobunjenoj i nevjernoj, sudi Babilon; iako je bio zbunjen u vezi s Božjim odlukama, Habakuk i dalje vjerovao Gospodinu.

Gospodine, čuo sam za Tvoju slavu; U strahu sam od Tvojih djela, Gospodine. Ponovi ih u naše doba, u naše vrijeme učini ih znanima; u srdžbi se sjeti milosti.“ (Habakuk 3, 2).

Sefanija

Sefanija je ponovio proročko obećanje o sudu i uništenju koje će doći ako se Juda ne bude pokajala i okrenula natrag Gospodinu. No ovdje se također predviđa ostatak koji će vidjeti Božje izbavljenje.

Ali unutar vas ću ostaviti krotke i skromne. Ostatak Izraelov uzdat će se u ime Gospodnje.“ (Sefanija 3,12).

Hagaj

Babilonci su uništili hram, a po Judinom povratku iz sužanjstva, Hagaj je potaknuo Božji narod neka se sjeti svog saveza s Gospodinom, stavi Ga na prvo mjesto i obnovi Njegov hram.

Slava ovog sadašnjeg doma bit će veća od slave prijašnjeg,“ kaže Gospodin svemogući. ‘I na ovom ću mjestu dati mir’, objavljuje Gospodin svemogući.“ (Hagaj 2, 9).

Zaharija

Hagaj i Zaharija prorokovali su zajedno, i dok je Hagaj motivirao Božji narod na obnovu hrama, Zaharija ih je izazivao neka dovrše djelo, s obzirom na dolazećeg Mesiju.

Veseli se, kćeri Siona! Viči, kćeri Jeruzalem! Vidite, dolazi vam vaš Kralj, pravedan i pobjednik, ponizan i jašući na magarcu.“ (Zaharija 9,9)

Malahija

Kronološka posljednja knjiga Starog zavjeta sadrži Malahijino upozorenje protiv nevjernosti i duhovne apatije te proročku poruku u vezi s dolazećim Mesijom.

Ali za vas koji poštujete moje ime, sunce će se pravde izaći i obasjati svojim zrakama iscjeljenja.“ (Malahija 4, 2a).

Autorica: Kristi Walker; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Crosswalk.com

NAJNOVIJE!