Hoće li biti molitve na nebu?

Svakako znamo da postoji molitva na nebu. Rimljanima 8,34 nam pokazuje da Isus na nebu moli se za nas. „Krist umrije, štoviše i uskrsnu, on je i zdesna Bogu, on se i zauzima za nas.“ Duh Sveti, koji je Bog i koji je na nebesima, isto moli za nas. „Ne znamo naime što da molimo kako valja, ali se sam Duh zauzima za nas neizrecivim uzdisajima“ (Rimljanima 8,26).

A osim Gospodina Isusa, mole li ljudi isto na nebu? Biblija ukazuje na to.

Molitva je vjernicima prirodna

Anđeli na nebu znaju što se događa na zemlji, budući da se raduju kad se grešnik pokaje i povjeruje u Isusa (Luka 15,10). Po svemu sudeći, sveci na nebu ne znaju što se događa na zemlji, dok anđeli znaju. Hebrejima 12,1 kaže da smo okruženi „tolikim oblakom svjedoka“, starozavjetnim vjernicima. Mogla bi postojati neka indikacija da su ti vjernici svjesni onoga što se događa na zemlji. Jedan stih jasno govori o tome. U Otkrivenju 6,10 mučenici se mole da Bog osudi zemlju. To potvrđuje da postoji neko znanje o tome što se događa na zemlji među svetima na nebu. Iako ne znamo u kojoj mjeri. I oni se mole za to. To je logično, jer je molitva vjernicima prirodna. Zašto bi prestali moliti kada dođu u Božju prisutnost?

Ipak, moramo priznati da iz Biblije vrlo malo možemo reći koliko su sveci na nebu svjesni onoga što se događa na zemlji, pa ne možemo biti dogmatski o tome koliko se mole za ono što se ovdje događa.

Molitve koje sada molimo neće biti potrebne

Hoće li se molitva na nebu nastaviti nakon što se Isus vrati i dođu nova zemlja i novo nebo? Većina molitava koje sada molimo više neće biti potrebna. Molitve za zdravlje i molitve za obraćenje neće postojati. Ali bit će slavljenje, štovanje i zahvaljivanje Bogu. To se već događa, potvrđuje kad uzvikujemo Amen, i nastavit će se u cijeloj vječnosti (Otkrivenje 5,13 i 14).

Čak će se i molitve za vodstvo i mudrost vjerojatno nastaviti. Život će na novoj zemlji biti aktivan, kao što možemo pročitati u Otkrivenju 21,24, gdje se navodi da će kraljevi zemlje donijeti svoju slavu u novi Jeruzalem. Samo Bog zna sve i moguće mu je sve, čak i na novoj zemlji. Zato ćemo i dalje trebati Njegovu pomoć i vodstvo za sve što radimo. Budući da ćemo živjeti u potpunom zajedništvu s Njime, nedvojbeno ćemo se više moliti na novoj zemlji, a ne na manje. No, kako ne možemo zamisliti život na novoj zemlji, vrlo je vjerojatno da će se priroda molitve dramatično promijeniti od onoga što je sada. Sada se molimo Bogu kojeg ne možemo vidjeti, a ponekad ni iskusiti. Tada ćemo se moliti Bogu s kojim smo u neprestanom odnosu.

Saznajte kako se moliti sada. Vaša je škola da učite rasti u iskustvu Gospodnjem. I znajte da kad dođe punina vremena, kad se Isus vrati, vaše će molitve rasti sve dublje, kao i vaše iskustvo s Bogom. Imat ćete čitavu vječnost za to!

Izvor: Biblword.net; Prijevod: Vesna L.

NAJNOVIJE!