Hoće li nam Bog suditi odmah nakon smrti ili kasnije?

Kao što smatram da to čini Biblija, moramo napraviti razliku između suda koji se događa odmah nakon naše smrti, pri čemu smo dovedeni pred Krista, i onog što Biblija naziva posljednjim sudom.

Postoji razlog zbog kojeg Biblija posljednji sud naziva posljednjim. To što je posljednji znači da je i prije njega postojala neka vrsta suda. Biblija kaže da je čovjeku dano jednom umrijeti, a potom slijedi sud. Smatram da ima mnogo toga u Novom zavjetu što ukazuje na to da ćemo nakon smrti iskusiti barem preliminaran sud.

Primjerice, Pavao je rekao da je on žudio za time da ode i bude s Kristom, a što je daleko bolje nego ostati ovdje u ovom životu i u službi koju je imao. Povijesno kršćanstvo je gotovo univerzalno, iako ne sasvim, priznavalo ideju da preminuli sveci idu odmah u Kristovu prisutnost, u ono što se zove ’uživanje prijelaznog stanja’; to jest, mi smo bestjelesni duhovi, i čekamo konačnu realizaciju Kristovog kraljevstva, pri čemu ćemo doživjeti uskrsnuće tijela.

Kada u Apostolskom vjerovanju ispovijedamo da „vjerujemo u uskrsnuće tijela“, mi ne govorimo o Kristovom tijelu, već o našim budućim uskrslim tijelima. Kao što sam rekao, povijesno kršćanstvo smatra da postoji neposredan prijenos iz ovog svijeta u prisutnost Krista, barem u našem bestjelesnom stanju duha. Kako bi se to dogodilo, neka vrsta suda se mora dogoditi. Na primjer, Pavao ne bi bio uveden u Kristovu prisutnost odmah nakon njegove smrti bez toga da Krist prvo ne da sud o tome je li Pavao doista jedan od njegovih, tj. da je opravdan i spašen. Mislim da će doći do preliminarne podjele ovaca od jaraca prije konačnog, posljednjeg suda o kojem Pismo govori. Isus stalno upozorava na taj posljednji sud.

Vrlo malo ljudi u našoj svjetovnoj kulturi smatra raspravu o sudu relevantnom; politički je nekorektno suditi drugima ili, u određenoj mjeri čak i samima sebi, ukazati na razliku između dobra i zla, istine i laži. Ipak, ti ​​isti ljudi će pohvaliti učenja Isusa kao mudra i divna. Ali ako je Isus iz Nazareta išta naučavao, onda je to učenje koje je nedvosmisleno ponovio više puta, a to je da će svatko od nas ustvari biti izveden pred prijestolje Božje radi konačnog i potpunog suda.

Autor: R. C. Sproul; Prijevod: Aleksandar J.; Izvor: Ligonier.org

NAJNOVIJE!