Hoćemo li vidjeti Trojstvo u nebu?

Apologetičar Matt Slick s portala CARM.org tvrdi da nećemo vidjeti cijelo Trojstvo u nebu. Evo čime potkrepljuje svoje uvjerenje:

Trojstvo je biblijsko učenje da Bog postoji u tri različite i istovremene osobe: Otac, Sin i Duh Sveti. Ne postoje tri Boga, već samo jedan. Nećemo moći vidjeti Trojstvo u potpunosti. Biblija nam govori da se Bog Otac ne može nikad vidjeti.

1. Timoteju 6,13-16: “Zapovijedam pred Bogom koji svemu život daje i pred Kristom Isusom, koji pred Poncijem Pilatom posvjedoči lijepo svjedočanstvo: čuvaj Zapovijed, neokaljano i besprijekorno, do Pojavka Gospodina našega Isusa Krista. Njega će u svoje vrijeme pokazati On, Blaženi i jedini Vladar, Kralj Kraljeva i Gospodar gospodarima, koji jedini ima besmrtnost, prebiva u svjetlu nedostupnu, koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može. Njemu čast i vlast vjekovječnom! Amen.”

1. stih je ključan. Stavio sam ga u kontekstu tako da možete vidjeti da se govori i o Ocu i o Sinu. Primijetit ćete u 16 stihu da kaže: “koga nitko od ljudi ne vidje niti ga vidjeti može”. S obzirom da su Isusa vidjeli ljudi dok je bio na zemlji, možemo zaključiti da se ovdje ne govori o Isusu. Stoga, u kontekstu govora o Bogu, u ovom slučaju Oca, mora biti Otac taj kojeg ljudi nisu vidjeli niti će ga vidjeti. Zaključujemo da potpuna manifestacija Trojstva se neće vidjeti u nebu jer Biblija govori da se Otac ne može vidjeti u 16. stihu.

Međutim, neki ljudi govore da se Bog Otac objavio u Starom zavjetu u stihovima poput: Postanak 17,1; 18,1; Izlazak 6,2-3; 24,9-11; Brojevi 12,6-8, itd. Ali možemo jasno i neporecivo tvrditi da nije bio Otac taj koji se ukazao zbog stiha u 1. Timotejevoj 6,16 kao i drugog stiha izgovorenog od strane Isusa.

Ivan 6,46: “Ne da bi tko vidio Oca, doli onaj koji je kod Boga; on je vidio Oca. ”

Isus govori da nitko nije vidio Oca osim Onoga koji je kod Boga. Naravno, jedini koji je vidio Oca je sam Isus jer je on druga Osoba Trojstva. Zato je sukladno Pismu reći da se Bog Otac nije ukazao u Starom zavjetu. Vidjeli su Isusa prije utjelovljenja. Dakle, da sumiramo, nećemo vidjeti Trojstvo u nebu. Ali koga ćemo onda vidjeti?

Dakle, koga ćemo onda vidjeti u nebu ako ne Oca? Mislim da je sigurno reći da ćemo vidjeti Isusa koji je predstavnik Boga Oca.

Hebrejima 1,3: “On, koji je odsjaj Slave i otisak Bića njegova te sve nosi snagom riječi svoje, pošto očisti grijehe, sjede zdesna Veličanstvu u visinama.”

Drugi bitan stih se nalazi u 1.Korinćanima.

1. Korinćanima 1,9: “Vjeran je Bog koji vas pozva u zajedništvo Sina svojega Isusa Krista, Gospodina našega.”

Želim istaknuti, da smo upućeni od strane Boga (Oca) da imamo zajedništvo s Isusom. Tako mora biti, jer je Bog neizrecivo veličanstven, svet, čist i beskonačan da ne postoji način da mi, biološki ograničena bića prebivamo u Njegovoj prisutnosti. On je preveliki da bi ga mogli razumjeti. Zato nam je data privilegija da iskusimo Božju prisutnost kroz osobu i djelo Isusa. Zato je sigurno da kažemo da ćemo u nebu iskusiti prisutnost Boga Oca kroz naš odnos s Bogom Sinom.

Hoćemo li vidjeti Svetog Duha u raju?

Biblija nam govori da se samo Otac ne može vidjeti. To nije zapisano i za Svetog Duha. Štoviše, znamo u Novom zavjetu da se Sveti Duh pojavio na Isusovom krštenju (Matej 3,16) u obliku “razdijeljenih jezika”. Dakle, to je vrsta manifestacije koju ljudi zapažaju kada je u pitanju Sveti Duh. Zato je moguće da ćemo u nebu vidjeti Svetog Duha u nekom obliku. Međutim želim pojasniti da je ovo samo pretpostavka. Biblija ne govori jasno da ćemo vidjeti Svetog Duha u nebu, ali s obzirom da je viđen na zemlji, sigurno je moguće da ćemo ga vidjeti i u nebu.

Izvor: Carm.org; Prijevod: Ivana R.

NAJNOVIJE!