Foto: salvationist.ca

Postoji jedna divna priča iz života Lady Huntingdon. Za posjeta nekoj engleskoj kaznionici, ušla je u ćeliju jednog duboko potištenog čovjeka. Tada nije znala da je to brat Georgea Whitefielda, velikog propovjednika. Lady Huntingdon ga nikako nije uspijevala raspoložiti.

”Lady”, rekao je, ”ja sam u strahovitom grijehu.”

”Hvala Bogu”, rekla je ona.

”Ja sam najgori grešnik na svijetu”, izjecao je čovjek.

”Hvala Bogu”, odgovorila je ona još jednom.

Čovjek je zapanjeno gledao u nju: ”Mislio sam da ste vi kršćanka”, rekao je, ”kako mi se možete rugati zahvaljujući Bogu kad vam kažem da sam najgori grešnik na svijetu?”

Lady Huntington je otvorila tekst u Bibliji i tiho pročitala: ”Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja.” (1 Tim 1,15)

”Evo zašto zahvaljujem Bogu. Isus je došao da spasi najgore grešnike. Za tebe postoji obilje nade”, rekla je Lady.

Upravo tada, tamo u onoj bijednoj zatvorskoj ćeliji, onaj je krivičan čovjek predao svoj život Gospodinu Isusu Kristu, primivši u zamjenu za svoje žalosne grijehe vječno spasenje koje je bilo njegovo u Kristu.

I vi možete imati to isto spasenje. I vi možete znati da su vam grijesi oprošteni. I vi možete osjetiti silu Svetoga Duha u sebi. I vi možete imati sigurnost vječnoga života, vječnoga doma na nebu. Ako ste svjesni da ste grešnik, ako znate da je Krist Isus došao na svijet da spasi grešnike i ako ste se upravo ovaj trenutak voljni podrediti Njegovoj sili, predajući svoju dušu i samog sebe Njegovom vječnom milosrđu, ruke milosti širom su otvorene. Dođite, dobrodošli ste. Zakoračite u tu slavnu sigurnost. Nakon toga, i vi ćete zauvijek moći reći: ”Sigurna je riječ i zaslužuje punu vjeru: Krist Isus dođe na svijet da spasi grešnike. Od njih sam prvi ja.”

Autor: Hyman J. Appelman