Sotona pristup umu
Foto: Pexels

Ima li Sotona ili njegovi demoni pristup našem umu? Mogu li Sotona ili njegovi demoni znati naše misli?

Sveznajući Bog

Znamo da je Bog svemoćan (jači od svega) i da je sveprisutan (da je svagdje). On je isto tako i sveznajući, što znači da Bog sve zna. Bog nikada ništa nije naučio jer On zna sve ono što se treba znati. To uključuje i budućnost koja još nije nastupila.

Pisac Poslanice Hebrejima piše: „I nema stvorenja nevidljiva pred njim, nego je golo i otkriveno očima onoga, kojemu treba da dadnemo račun“. (Hebrejima 4, 13) Drugim riječima, Bog može znati o čemu razmišljamo i može čak vidjeti naše namjere, misli i motive koji su skriveni od ostalih. Ništa nikada ne ostane skriveno pred Bogom.

Sotona je stvoreno biće. Zbog toga on ne može biti sveznajuć ili sveprisutan odnosno prisutan svagdje u isto vrijeme. Sotona je po mnogočemu sličan nama; on može biti samo na jednom mjestu odjednom. Kada ljudi kažu da ih Sotona napada sve u isto vrijeme, a oni se nalaze na različitim dijelovima zemlje, vrlo je vjerojatno za te duhovne napade nije odgovoran Sotona, već njegovi službujući demoni.

Osim toga, smatram da se Sotona više brine oko toga da utječe na vođe svijeta i da napada ljude koji imaju najmoćnije i najučinkovitije službe i da ne napada kršćane pojedince kao što smo vi i ja. On ne bi tratio svoje vrijeme na nekoga kao što sam ja zato što njega zanimaju ”veće” ribe.

Božji vrag

Martin Luther je jednom napisao da je vrag Božji vrag, što znači da on ne može učiniti ništa više od onoga što mu Božja suverenost dopušta. Sotona ima određene slobode, ali Bog ga drži na uzici na sličan način kako ga je ograničio u pogledu toga što može učiniti Jobu. Sotona je jednom prilikom došao do Boga i pitao Ga: „A Satan odgovori Jahvi: “Zar se Job uzalud Boga boji? Zar nisi ogradio njega, kuću mu i sav posjed njegov? Blagoslovio si djelo njegovih ruku, stoka mu se namnožila po zemlji. Ali pruži jednom ruku i dirni mu u dobra: u lice će te prokleti“! (Job 1, 9-11)

PROČITAJTE: 10 stvari koje nam sotona ne može učiniti

Na što je Bog odgovorio: „Neka ti bude! – reče Jahve Satanu. – Sa svime što ima radi što ti drago; samo ruku svoju na nj ne diži.” I Satan ode ispred lica Jahvina“. (Job 1, 12) Bog je zapovijedio Sotoni neka ne diže svoju ruku na Joba što znači da Sotona može nauditi Jobu, ali da mu ne smije uzeti život. To pokazuje da Sotona ne može učiniti više od onoga što mu Bog dopušta.

Je li Sotona čitač umova?

U Bibliji ne postoji dokaz da Sotona može čitati naše misli, ali može imati pristup našim umovima. On može utjecati na naše misli i može utjecati na to da činimo stvari za koje znamo da su pogrešne. Osobe koje nisu spašene Sotona čak može i zaposjesti (isto mogu i njegovi demoni). Na primjer, Juda je smišljao kako će izdati Isusa i u noći kada ga je trebao izdati piše: „A Sotona uđe u Judu zvanog Iškariotski koji bijaše iz broja dvanaestorice“. (Luka 22, 3) Za vrijeme posljednje večere prije nego što je Isus bio izdan, „za večerom je đavao već bio ubacio u srce Judi Šimuna Iškariotskoga da ga izda“. (Ivan 13, 2)

Tada umoči zalogaj, uze ga i dade Judi Šimuna Iškariotskoga. Nakon zalogaja uđe u nj Sotona. Nato mu Isus reče: “Što činiš, učini brzo“! (Ivan 13, 27)

Je li Sotona pročitao Judine misli? Nije trebao jer je znao koliko je Juda želio izdati Isusa. Sotona može vidjeti što radimo i čuti što govorimo, stoga on ne mora čitati naše misli. Ipak, on ima lak pristup onima koji nisu spašeni. Apostol Pavao je napisao: „I vas, koji ste bili mrtvi zbog prestupaka i grijeha svojih, u kojima ste nekad hodili po vijeku ovoga svijeta, po knezu, koji vlada u zraku, po duhu, koji sad radi u sinovima nepokornosti, u kojima smo i mi svi nekad živjeli po željama tijela svojega, čineći volju tijela i pomisli, i bili smo po naravi djeca srdžbe, kao i ostali“. (Efežanima 2, 1-3)

PROČITAJTE: Može li sotona čitati ljudske misli?

To pokazuje da nespašeni slijede vijek ovoga svijeta i da su pod utjecajem vladara zračnih prostora, odnosno Sotone. No to ne znači da Sotona može preuzeti umove kršćana i zaposjesti ih. Izgubljeni su pod njegovim utjecajem. Čak i unatoč tomu što vjernici mogu biti pod utjecajem Sotone i njegovih demona to ne znači da smo mi bespomoćne žrtve jer možemo na sebe staviti Božji oklop (Efežanima 6, 11-18).

Bog zna naše misli

Biblija jasno pokazuje da samo Bog može znati o čemu razmišljamo jer samo On zna sve. Sotona ne zna. Možda poznaje Bibliju bolje od nas i to mu može uzrokovati veliku tugu jer je njegova sudbina zapečaćena kao što je pisao i apostol Ivan: „A njihov zavodnik, Ðavao, bačen bi u jezero ognjeno i sumporno, gdje se nalaze i Zvijer i Lažni prorok: ondje će se mučiti danju i noću u vijeke vjekova“. (Otkrivenje 20, 10) No Sotona ne zna sve što se može znati jer je Bog sveznajući (sve o svemu zna). Pristup našim umovima ima i Duh Sveti, ali i demoni. No to im je daje pravo da nas kontroliraju kao što su imali prije nego što smo bili spašeni (Efežanima 2, 1-3).

Kada su Ananija i Safira pokušali prevariti učenike na način da su od prodane zemlje učenicima dali samo dio novca, a dio zadržali za sebe na što je Petar rekao: „Ananija, zašto ti Sotona ispuni srce te si slagao Duhu Svetomu i odvojio od utrška imanja“? (Djela 5, 3) Sotona je imao pristup umovima Ananije i Safire ali ih nije mogao zaposjesti.

Zaključak

Sotona i demoni mogu imati pristup našim umovima, ali nas apostol Ivan podsjeća na to tko je uistinu glavni kada piše: „Vi ste, dječice, od Boga i pobijedili ste ih jer je moćniji Onaj koji je u vama nego onaj koji je u svijetu“. (1. Ivanova 4, 4) Onaj koji je u svijetu je očigledno Sotona no on nema veću moć i nada mnom ni nad vama od one koju mu Bog da.

Autor: Jack Wellman; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Faithinthenews.com