Postoji nekoliko stvari koje bismo trebali znati o kušnjama. U Jakovu 1,14 piše: ”Svaki je čovjek kušan…”

iskušenje ili grijeh

Trebamo dvije stvari naučiti iz Pisma.

  1. Svaki čovjek ima prirodne želje. Kad ne bi bilo želja ne bi bilo ni iskušenja. Isus je također imao prirodne želje.
  1. Svaki čovjek je kušan.Čak i Isus je bio kušan. Time hoćemo reći da nije grijeh biti kušan.

Jakov 1,14-15 dalje govori: ”…svakog napastuje njegova vlastita požuda. Ona ga izvlači i mami. Zatim, požuda, pošto začne, rađa grijeh, a grijeh, kad je gotov rađa smrt.” Iz ovoga proizlaze još neke istine:

  1. Svaki je čovjek u iskušenju kad je udaljen od onoga za čim žudi i što ga mami. Isus je bio kušan, no Njemu nije bila oduzeta Njegova poslušnost Božjoj volji.
  1. Biti ”udaljen od” znači biti daleko od mogućnost da se ostvare prirodne želje. Bog je dao prirodne potrebe i ako se koriste kako je On predvidio, dobre su i čiste. Bog je zadovoljan kada ih pravilno koristimo.
  1. Požudno korištenje prirodnih potreba je krivo. Kada dopustimo da nama prevladaju zle želje, to postaje grijehom.
  1. Požuda je početak grijeha. ”Požuda, koja je je još u mislima, brzo rađa grijehom.”
  1. Iskušenje NIJE grijeh, ako mu NE podlegnemo.

Iskušenje postaje grijehom ako mu podlegnemo.

Prirodne želje su uvijek prisutne u nama. Bog nam ih je dao i one nisu zlo. Ne trebamo ih se stidjeti. No, te dobre želje postaju zle, ako dopustimo da nas povede težnja da ih krivo koristimo. One postaju požudama, što je početak grijeha.

Isus je bio kušan, no, nije podlegao iskušenjima. Stvar je upravo u tome što nikada nije podlegao kušnji da bi zadovoljio svoje želje na krivi način.

Naše misli moraju biti čiste i naše prirodne želje pod kontrolom Duha Svetoga. Duh neće dozvoliti da prirodne želje postanu požude, koje bi nas moglo odvesti do grešnih misli i djela.

Neki kršćani misle da naše prirodne želje nestaju kada smo spašeni. To nije tako. Bog nam pokazuje da kontroliramo svoje želje i često ih upotrijebimo, no On nam ih ne oduzima. Kad ne bi bilo želja koje trebamo kontrolisati, ne bi bilo nikakvog napora ni truda da se sveto živi. Vrijeme iskušenja je prilika da Bog pokaže svoju moć. Iskoristimo dakle ono što nam je Bog dao.

Autor: Morris Williams; prema poglavlju iz knjige ”Molitva i obožavanje”