Istine o Crkvi koje svi trebaju znati
Foto: Unsplash

Crkva zauzima mjesto iznimne važnosti u Kristovoj misli te bi i u našem mišljenju trebala zauzimati vrlo visoko mjesto.

Njenu važnost naslućujemo istaknutim mjestom koje ona zauzima u Novome zavjetu. Isto tako zauzima značajno mjesto u službi apostola. Pavao je, na primjer, govorio o svojoj dvostrukoj službi: da propovijeda evanđelje i da obznani istinu o crkvi (Efežanima 3,8-9).

Apostoli su o crkvi govorili s ushićenjem koje danas začudo nedostaje. Kamo god pošli, osnivali su crkve, dok danas prevladava sklonost da se osnivaju kršćanske organizacije.

VIDI OVO: Koja je prava crkva: Rimokatolička, Pravoslavna ili neka protestantska?

Istina o Crkvi bila je ugaoni kamen duhovne objave

Istina o crkvi bila je ugaoni kamen duhovne objave (Kološanima 1,25-26). To je bio zadnji značajan nauk koji je trebalo objaviti.

Crkva je školski primjer za anđeoska bića (Efežanima 3,10). Iz nje uče pouke o mnogolikoj Božjoj mudrosti.

Kroz crkvu je Bog na zemlji odabrao širiti i braniti vjeru (1. Timoteju 3,15). O njoj govori kao o stupu i temelju istine. Zahvalni smo za paracrkvene organizacije koje su odane širenju evanđelja i podučavanju vjernika, ali pogrešno je kad one zauzmu mjesto lokalne crkve u životima svojih članova. Bog je obećao da vrata pakla neće nadvladati crkvu (Matej 16,18), ali nikad nije ovakvo obećanje dao kršćanskim organizacijama.

Crkva nije samo Kristovo Tijelo, već i Njegova Zaručnica

Pavao o crkvi govori kao o punini onoga koji sve u svima ispunjava (Efežanima 1,20-23). U čudesnoj milosti, Glava ne smatra sebe potpunom bez svojih udova.

VIDI OVO: Najbrže rastuća crkva na svijetu širi se poput ”divljeg požara”

Crkva nije samo Kristovo tijelo (1. Korinćanima 12,12.13); ona je također njegova zaručnica (Efežanima 5,25-27.31.32). Kao tijelo ona je sredstvo kroz koje je on odabrao pokazati sebe svijetu u ovom razdoblju. Kao zaručnica ona je poseban predmet njegove ljubavi i on je priprema da sudjeluje u njegovoj vladavini i slavi.

Crkva (zajednica vjernika) je važnija Kristu od najvećeg zemaljskog carstva

Iz svega što je gore rečeno zaključujemo da najslabija zajednica vjernika više Kristu znači od najvećeg zemaljskog carstva. On o crkvi govori izrazima nježne naklonosti i jedinstvene uzvišenosti.

VIDI OVO: Trebamo li ići u crkvu? Što Biblija kaže o tome?

Isto tako zaključujemo da starješina u lokalnoj crkvi Bogu više znači od predsjednika ili kralja. U Novome zavjetu ima malo uputa o tome kako biti dobar vladar, ali je znatan prostor posvećen radu starješina.

Kad bismo vidjeli crkvu onakvom kakvu je Gospodin vidi, to bi iz temelja promijenilo naš život i službu.

Autor: William MacDonald; Izvor: Biblija365.com