Istinska ljubav je rijetka
Foto: Unsplash

Istinska ljubav je tako rijetka u današnjem svijetu. Bog nas poziva da izražavamo ljubav, ne samo prema onima koji su nam dragi, nego prema svima.

Neobično je kako u našoj popularnoj kulturi riječ ”ljubav” može biti upotrebljavana na tako trivijalne načine, no da se u isto vrijeme može upotrijebiti za najdublje vrste odnosa.

”Volim svoju ženu!”

”Volim hamburgere!”

”Volim svoga muža!”

”Volim gledati filmove!”

Nije stoga neobično što vrlo lako možemo propustiti ljubav, na koju nas Bog poziva da ju izražavamo, ne samo prema ljudima koji su nam dragi, nego prema svim ljudima. Priznajmo: istinska ljubav je rijetka.

Tako je radikalna ljubav, na koju nas Bog poziva da je iskazujemo prema drugima, da ta ljubav uključuje ljubav i prema našim neprijateljima i onima koji nas progone (Matej 5, 43-48) i da volimo druge, a da ne očekujemo da ćemo dobiti ljubav od njih zauzvrat. (Luka 6, 27-36) No najveća zapovijed i izazov u vezi ljubavi jest da trebamo voljeti Boga, svim svojim srcem, umom i dušom i da trebamo voljeti naše bližnje kao što volimo sami sebe. (Matej 22, 34-40)

VIDI OVO: 12 stvari koje trebamo znati o pravoj ljubavi

Voljeti Boga, voljeti druge

Kako bismo zaista mogli voljeti, najprije trebamo upoznati Boga. Ljubav započinje i završava s Bogom, jer sam Bog je ljubav. O ovome čitamo u 1. Ivanovoj 4, 7-8, gdje Ivan piše: „Ljubljeni, ljubimo jedni druge jer ljubav je od Boga; i svaki koji ljubi, od Boga je rođen i poznaje Boga. Tko ne ljubi, ne upozna Boga jer Bog je ljubav.“ Bog nije tjelesna ljubav, ali je ljubav jedna od Njegovih osobina. Sve što Bog čini, čini iz ljubavi. Bog ne griješi i ne može pogriješiti. Njegov prikaz ljubavi je najčišći i najiskreniji prikaz ljubavi koji postoji. Bog voli savršeno. Zbog toga što smo mi stvoreni na Božju sliku i mi možemo voljeti.

Ljubav nije nešto što potječe od nas samih. Ona je radikalna. Ljubav je natprirodna. Ljubav na koju nas Bog poziva, iskazivanja ljubavi prema našim bližnjima onako kako je iskazujemo prema nama samima, je nešto što treba doći od Boga. Takav je život ne moguć, ako nismo prije toga bili nanovo rođeni. Božje milosrđe omogućuje svima nama, koji smo stvoreni na Njegovu sliku da volimo, no postoji vrsta ljubavi koja je odvojena samo za kršćane. Božji Duh je Taj koji nam omogućuje da volimo Boga. Mi volimo Boga, jer je Bog najprije volio nas. (1. Ivanova 4, 19)

Zbog ovoga bismo trebali zastati i razmisliti. Ako nam Duh Sveti omogućuje da volimo i ako je ova ljubav drugačija od ostalih, trebali bismo tražiti načine kako je možemo izraziti i trebamo znati kako izraziti takvu ljubav. Naša ljubav, koju iskazujemo jedni prema drugima, ima velike implikacije. Krist nas uči sljedeće: „Po ovom će svi znati da ste moji učenici: ako budete imali ljubavi jedni za druge.“ (Ivan 13, 35) Ova zapovijed u vezi ljubavi je važna. Ne smijemo je uzeti zdravo za gotovo. Bog nikada ne kaže: „Ako ti se da, onda voli tu osobu.“ Vjerojatno je ovo vrlo veliki izazov, jer bi prikazivanje takve ljubavi na praktične načine čak i za ne kršćane značila da bi oni trebali priznati da je natprirodna i da ona znači umiranje samome sebi.

VIDI OVO: 5 karakteristika po kojima se prepoznaje prava ljubav

S Bogom možemo voljeti na radikalan način

Ne, ne možemo ovako voljeti sami po sebi. No s Bogom, možemo voljeti na radikalan način: „Jer ljubav Kristova nagoni nas, kad ovako sudimo: ako je jedan za sve umro, to su svi umrli; I za sve je umro, da i oni, koji žive, ne žive više sebi, nego onome, koji je za njih umro i uskrsnuo.“ (2. Korinćanima 5, 14-15) Krist je umro i uskrsnuo kako bismo mi mogli živjeti za Njega. Mi umiremo sami sebi, kako učimo kako voljeti druge, na praktične i ne praktične načine. Trebamo se izdignuti iznad situacije ili naših osjećaja vezanih za osobu i trebamo zamoliti Boga neka nam da istinsku ljubav za druge.

Motivirani ljubavlju prema Bogu, koja je nastala prvo, jer je On prvi volio nas, možemo aktivno pokazivati ljubav prema drugima, na praktične načine i kroz iskazivanje. Praktično govoreći, to znači da trebamo druge staviti iznad nas samih, naših želja i naših potreba. To će izgledati drugačije za svaku osobu, zbog čega popis stvari koje ”moramo” obaviti neće funkcionirati. No znat ćemo volimo li druge požrtvovnom ljubavlju po tome što će to biti malo bolno. Možda ćemo zbog te ljubavi izgubiti vrijeme, san, novac, energiju, odnosno ono što uložimo u tu osobu. Ta osoba koja dobiva ljubav, također će to znati.

Kroz Bibliju, Duh Sveti svome narodu pokazuje kako mogu voljeti ljude i kako mogu biti sigurni da znaju da su voljeni. Sami ne uspijevamo u ovome, ako pokušavamo voljeti ljude u svojoj snazi. Ja osobno ne uspijevam u ovome, jer moje tijelo želi da volim samo sebe i da se usredotočim na sebe samu. Poput Pavla, kada želim činiti dobro, grijeh je tu odmah pored mene. (Rimljanima 7, 21) Ne želim uvijek voljeti, ali mogu odabrati to činiti. Zahvaljujem Kristu, koji je umro za mene na križu i uskrsnuo. Krist je volio savršeno prije mene. Po Božjem milosrđu, rast ću u učenju kako voljeti druge.

Autorica: Trillia Newbell; Prijevod: Ivan H.; Izvor: Christianity.com