Što god te snađe, Isus će sve izvesti na dobro

Nebeski mir i božansku utjehu imala sam u Njemu po vjeri, jer znala sam da što god me snađe, Isus će sve izvesti na dobro.

Kad smo jednog dana došli kući s pogreba, udovica je sjedila na svom stolcu s jednom rukom u drugoj te plakala. Gledala je troje male djece, a onda, kad me pogledala u lice, intuitivno sam znao što će mi reći.

Bio sam siguran da ova obitelj nije na svijetu imala stotinu dolara. Kuća je bila gotovo otplaćena, ali ne sasvim. Male nožice brzo će viriti iz cipela i odjeća će biti premala. Teško je ženi ostaviti troje male djece da obavlja poslove.

Rekao sam joj: ”Sestro moja, dvije su stvari koje možeš učiniti. Možeš se brinuti ili možeš baciti su svoju brigu na Boga. Dok prelaziš preko mostova svoje sutrašnjice, možeš se razboljeti, ali možeš staviti i svoju ruku u Njegovu te reći: ‘Vodi me, Spasitelju, čitavim putem.”’

Prije nego sam napustio taj maleni dom koji je pogodila žalost, kleknula je u molitvi i s jednostavnom vjerom stavila svoje pouzdanje u Gospodina. Mnogo je godina prošlo od toga dana, ali posljednji put kad sam je vidio, bila je sretna i pobjedonosna u Isusu.

”Čini se kao čudo”, rekla mi je. ”Mnogo, mnogo puta pitala sam se što će se dogoditi, ali Gospodin me uvijek proveo. Znate li da mi je pouzdanje u Njega postalo vrjednije nego da mi je bilo ostavljeno bogatstvo? Da, bila sam testirana, ali kad sam se pouzdala, Isus me nikada nije iznevjerio.”

I tako ona ide dalje svojim putem, ne sama, nego svakim korakom s Isusom. U njezinu srcu nema straha, jer je savršena ljubav istjerala sav strah. A ona ljubi Isusa! A kad će prijeći svoju posljednju milju, ljudi na zemlji će reći da je mrtva, no anđeli će zapjevati: ”Živa je zauvijek!”

Na ulicama slave ona će svjedočiti građanima vječnog grada: ”Moj me Spasitelj vodio čitavim putem. Što sam pored toga još trebala tražiti? Jesam li mogla sumnjati u milost i milosrđe Onoga koji mi je čitav život bio vođa? Nebeski mir i božansku utjehu imala sam u Njemu po vjeri, jer znala sam da što god me snađe, Isus će sve izvesti na dobro.”

Autor: Charles S. Price