Isus je došao kako bi pomogao ljudima koji pate

Čitajući Evanđelja nemoguće je ne vidjeti koliko je Isusu stalo do ljudi koji pate.

Pogledajte samo kako je propovijedao, uvijek je navodio neku patnju – siromaštvo, sljepoća, slomljenost, zatočeništvo. O propovjedniku možete dosta saznati o načinu na koji tematizira patnju.

Isus ju je stalo spominjao. Zašto? Zato što je došao podijeliti Radosnu vijest s ljudima koji pate.

Kada su ljudi prilazili Isusu uvijek bi dolazili radi jednog od 3 razloga: potreba, patnja, ili pitanje. Isus ih nije tjerao od sebe. Nikada im nije rekao da da su trebali doći iz primjerenijih razloga. Samo je zadovoljavao njihove potrebe.

PROČITAJTE: Isus je s nama u svakoj našoj patnji i nevolji

Zapravo, već u prvoj svojoj propovijedi, dok je započinjao svoju javnu službu je rekao da je to razlog zašto je došao na Zemlju.

„Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sužnjima oslobođenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje.“ (Luka 4, 18-19)

Primijetite zadnju rečenicu: „proglasiti godinu milosti Gospodnje“. Lako ju je previdjeti, ali ključna je za razumijevanje Božjeg srca naspram ljudi koji pate.

Kada je Bog stvorio izraelski narod, utemeljio je „godinu Božje milosti“, koja se zove i „Veliki jubilej“.

To je godina u kojoj se svi dugovi opraštaju, svaki zatvorenik pušta, svaki rob oslobađa, a sva zemlja koja je kupljena unazad 50 godina vraća se prijašnjem vlasniku.

No zanimljivo je o Godini jubileja da ju, u čitavoj povijesti Izraela, djeca Izraela nikada nisu provodila – niti jednom.

PROČITAJTE: Što najviše pomaže ljudima u patnji?

To je ljutilo Gospodina. U Jeremiji, Bog je rekao Izraelu da šalje cijeli narod u ropstvo jer nisu poštivali ovo. Dok su bili u zatočeništvu Izaija je napisao ranije spomenute riječi, koje je Isus izgovorio u svojoj prvoj propovijedi.

Dok je Isus čitao Izaijine riječi u sinagogi u svome rodnom gradu, hrabro je navješćivao: „Ja sam Veliki jubilej, kada se brišu svi grijesi i dugovi.“

Isus je došao pomoći ljudima koji pate, bilo da su u dugu, u ropstvu grijeha, u zatočeništvu, ili svo troje.

Isti oni patnici koje je Bog došao izliječiti prije 2000 godina su ovdje i danas. Isus želi da im služimo.

Isus je rekao: „Primjer sam vam dao da i vi činite kao što ja vama učinih.“ (Ivanovo 13, 15)

Slijedite li Isusov primjer tako što pomažete onima koji pate?

Autor: Rick Warren; Prijevod: Mislav U.; Izvor: Pastorrick.com