Je li Isus jedini put

Je li Isus jedini put prema Bogu? Odgovor na to pitanje Novi zavjet posebno naglašava: ”Da”. Sam je Isus rekao: ”Ja sam put, istina i život. Nitko ne dolazi k Ocu osim po meni” (Ivan 14,6).

On je tvrdio da je jedini stvarni put ka Bogu. Novinar Bernard Levin govorio o tome da je Isus nedvojbeno govorio:

Držim da religija koja tvrdi da posjeduje istinu, samu istinu i ništa drugo nego istinu, mora, pa čak i isključivanjem, smatrati druge religije sa svom njihovom svetošću i bogoštovljem u krivu. Ja, od svih ljudi, ne bih smio vezati Sveto pismo sa stručnjacima, međutim, ovih ekumenskih dana razumno je pitati ih što je njihov osnivač mislio kada je rekao: ”Nitko ne dolazi Ocu osim po meni.” Ovim riječima ne bih htio nikoga uvrijediti, ali su mnogi pobožni kršćani zabrinuti zbog njih i biskup koji je puno otvoreniji prema drugim religijama mora puno poraditi na odgovoru. Sumnjam da ćeš od ikoga dobiti primjereni odgovor, bio on biskup ili ne. (Bernard Levin, The Times, 27. siječnja 1992.)

Čim su Petar i Ivan iscijelili bogalja ispred hrama, okupilo se mnoštvo. Petar je o Isusu rekao da je ”životvorac”, kojega su razapeli, a sada je uskrsnuo i proslavljen. Petar i Ivan su uhićeni, dovedeni pred sud i pitani ”čijom su silom” iscijelili bogalja. Petar, ”pun Duha Svetoga” odgovori da je to bilo ”imenom Isusa Krista iz Nazareta” i da ”spasenja nema ni po kome drugome, jer nema drugoga imena na zemlji danog ljudima po kojem bi se mogli spasiti” (Djela 4,12).

Petar je nedvojbeno govorio nadahnut Duhom Svetim. Isus je jedino ime koje spašava. Njegov je odgovor dosljedan Novome zavjetu. Jednako tome apostol Pavao naglašava: ”Jer postoji samo jedan Bog i posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Krist” (1. Timoteju 2,5). Pisac Poslanice Hebrejima upozorava nas da ne postoji niti jedan drugi izlaz, osim po Isusu Kristu. ”Kako ćemo izbjeći sud ako smo zanemarili toliko spasenje?” (Hebrejima 2,3).

Jedinstven u svojim osobinama

Prvo, Isus je jedinstven u svojim osobinama. Petar je o Njemu govorio kao o ”svetome i pravednome” (Djela 3,14), ”životvorcu” (r. 15). On je onaj kojega su proroci predskazali (r. 18). On je ”Krist” (r. 20). Njega je prva Crkva štovala kao Boga.

To ga odvaja od vođa drugih religija. Muslimani ne vole kad ih se naziva muhamedancima, jer ne štuju Muhameda. ”Nitko iz islamskoga svijeta nikada mu nije pripisivao božanske osobine – jer bi on prvi odbio tako što kao bogohuljenje.” (Stephen Neill, The Supremacy of Jesus, str. 82.) Nije jasno je li Buda vjerovao u Božje postojanje kao takvo. Rani ili klasični budizam nije imao boga.

Je li Isus jedini put prema Bogu
Foto: Commons Wikimedia

Jedinstven u svom dostignuću

Drugo, Isus je jedinstven u svom dostignuću. Petar dokazuje: ”Spasenja nema ni po jednom drugom, jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima pod kojim se mogu spasiti.” (Djela 4,12). Svi potrebujemo Spasitelja, jer smo svi sagriješili i jer ne možemo spasiti sami sebe od posljedica naših grijeha. Niti jedna druga velika religija nije ponudila spasitelja. Engleski budist, Maurice Wals rekao je kako budisti vide Budu drukčije od kršćanskog gledanja na Krista. Istaknuo je da je Buda veliki učitelj – ne spasitelj. U islamu su grešnici bili suočeni na sudu bez oproštenja.

Suprotno tome, Isus je onaj koji spašava. Spašava nas od naše krivice. Spašava nas od ovisne sile grijeha i od osude koji svi zaslužujemo.

Jedinstven u svom uskrsnuću

Treće, Isus je jedinstven po svom uskrsnuću. Petar Ga je opisao kao onoga ”kojega je Bog uskrsnuo iz mrtvih” (Djela 4,10). Uskrsnuće je jedinstveni događaj u povijesti svijeta.

Budistički Pali Canon bilježi veliki Budin ulazak… u nirvanu (više stanje)… ali nije sigurno hoće li Buda nastaviti boraviti sa svojim sljedbenicima nakon smrti; dhama, učenje koje je ostavio zauzet će njegovo mjesto i bit će njihov vodič… poznat je točan dan Muhamedove smrti. Nitko nikada nije pretpostavio da je preživio fizičku smrt. (Stephen Neill, The Supremacy of Jesus, str. 82.)

Nasuprot tome, Kristovo je uskrsnuće sama bit kršćanstva. Isus Krist je danas živ.

Možemo ga poznavati. Muhameda i Budu ne možemo poznavati. Isus, jedini Sin Božji, jedini Spasitelj, jedini koji je uskrsnuo iz mrtvih, jedini je put Bogu.

Autor: Nicky Gumbel; iz knjige ”Odgovori na pitanja” (KC Dobroga Pastira Osijek)