Isus na magarcu

Zbog čega je Isus ušao u Jeruzalem na magarcu? Koja je simbolika? Isusov ulazak na magarcu ima određenu svrhu.

Bog se često koristio moćnom simbolikom u Bibliji. Poznati Isusov ulazak na magarcu otkriva mnogo toga o Kristovom karakteru i svrsi.

Prije nego je ušao u Jeruzalem Krist je svojim učenicima naredio da mu nađu magarca (Matej 21, 1-5. U Matejevom evanđelju spominju se magarac i magarica, dvije poetske hebrejske fraze koje idu ruku pod ruku).

Zašto je Isus jahao na magarcu?

1. Krist je tvrdio da je obećani i prorokovani Mesija

Zaharija je napisao: „Tvoj kralj se evo tebi vraća: pravičan je i pobjedonosan, ponizan jaše na magarcu, na magaretu, mladetu magaričinu.“ (Zaharija 9, 9).

Svaki je Židov znao za Zaharijino mesijansko proročanstvo, zato je narod vikao Isusu i nazivao ga kraljem riječima: „Mnoštvo pak pred njim i za njim klicaše: »Hosana Sinu Davidovu! Blagoslovljen Onaj koji dolazi u ime Gospodnje! Hosana u visinama!«“ (Matej 21, 9). Isus je istinski mesija i kralj.

2. Isus je jahao magarca da navijesti mir

Zašto Isus nije jahao ratnog konja, kao u Otkrivenju? Mark Boda objašnjava: „U drevnom Bliskom istoku vođe su jahali konje ako su išli u rat, a magarce ako su dolazili u miru. U Kraljevima 1, 33 se spominje kako je Salomon jahao magarca na dan kada je priznat kao novi kralj Izraela. Drugi primjeri vođa koji jašu magarce nalaze se u Sucima 5, 10; 10, 4; 12, 14 i 2. Samuelova 16, 2.

Opis magarca u Zahariji 9, 9-10 odgovara opisu kralja koji „pravičan je i pobjedonosan,
ponizan“. Za razliku od kralja koji jaše da bi pokorio, ovaj kralj jaše u miru.

Zaharija 9, 10 naglašava taj mir: „On će istrijebit’ kola iz Efrajima i konje iz Jeruzalema; on će istrijebit’ lûk ubojni. On će navijestit’ mir narodima; vlast će mu se proširit’ od mora do mora i od Rijeke do rubova zemlje.“

VIDI OVO: Što je Cvjetnica i zašto se slavi?

Primijetite mnoge simbolične detalje koji u ovom proročanstvu opisuju mir:

„On će istrijebit’ kola“: kraj vozilima rata.

„I konje iz Jeruzalema“: u ratu neće biti potrebni konji.

„On će istrijebit’ lûk ubojni“: neće biti potrebe za lukom i strijelama u ratu.

„On će navijestit’ mir narodima“: njegova će poruka biti poruka mira.

„Vlast će mu se proširit’ od mora do mora“: Kralj će kontrolirati veliki teritorij i neće brinuti o neprijateljima.

Isus je ispunio sve ovo što je predvidio Zaharija. Svjetski mir kojeg će navijestiti ovaj ponizni Kralj biti će ispunjenje anđeoske pjesme iz Luke 2, 14: „Slava na visinama Bogu, a na zemlji mir ljudima, miljenicima njegovim!“

3. Kristovo putovanje na magarcu naviješta da će otac žrtvovati vlastitog sina

Izak, poput Krista, jaše magarca da bi ga na oltaru ubio vlastiti otac Abraham (Postanak 49, 10-12).

4. Isusovo putovanje na magarcu simbolizira Božji blagoslov Njegovog naroda

Jakovljev božanski blagoslov njegovog sina Jude uključuje i spomen magarca i magaričina mladunčeta (Postanak 49, 10-12).

„Od Jude žezlo se kraljevsko, ni palica vladalačka od nogu njegovih udaljiti neće dok ne dođe onaj kome pripada – kome će se narodi pokoriti. Svog magarca za lozu privezuje, mlado magarice svoje za čokot. U vinu on kupa svoju odjeću, svoju halju u krvi od grožđa. Oči su mu od vina mutne, zubi bjelji od mlijeka.“

VIDI OVO: Što se dogodilo između Cvjetnice i Velikog Petka?

Isus se rodio u Judinom plemenu i postavljen je da zauvijek vlada. Jakovljevo proročanstvo opisuje kralja koji se kupa vinom (svojom krvlju) i ima bijele zube (čistoća). Usput, pročitajte i stihove 14-16 o magarcu Jisakaru koji se sagnuo u pokornosti!

5. Isusovo nas putovanje na magarcu uči da nakon svih žrtava za grijehe mi možemo uživati kao vjernici ostatka zbog Njegove konačne žrtve (Hebrejima 10,12).

Izlazak 23,12 govori:

„Šest dana obavljaj svoj posao, ali sedmoga dana od posala odustani, da ti otpočine vol i magarac i da odahne sin tvoje sluškinje i pridošlica“.

6. Izaslanici su slali magarce koji su nosili mnoštvo darova kako bi ublažili srdžbu neprijatelja i tako spriječili pokolj.

Jakov je poslao magarce pune blaga kako bi izbjegao srdžbu svog brata Ezava (Postanak 33,8). Abigajla je donijela magarce pune hrane kako bi spriječila Davida da joj ubije obitelj. Nabal, njezin suprug, je razljutio budućeg kralja. Mudra je žena kleknula pred Davidom i rekla (1. Samuelova 25,26):

„Zato sada, gospodaru, živoga mi Jahve, i tako živ bio ti, i tako ti Jahve koji te očuvao da ne svališ na se krvnu krivicu i da ne pribaviš sebi pravdu svojom rukom: neka prođu kao Nabal tvoji neprijatelji i oni koji snuju zlo mome gospodaru“.

7. Bog je upotrijebio magarca kako bi izrekao osudu

Da, Bileama je njegov magarac zapravo upozorio na neposluh. Mojsije piše (Brojevi 22):

„Tada Jahve otvori usta magarici te ona progovori Bileamu: »Što sam ti učinila da si me tukao tri puta?« Bileam odgovori magarici: »Što sa mnom zbijaš šalu? Da mi je mač u ruci, sad bih te ubio!« A magarica uzvrati Bileamu: »Zar ja nisam tvoja magarica na kojoj si jahao svega svoga vijeka do danas? Jesam li ti običavala ovako?« – »Nisi!« – odgovori on.
Tada Jahve otvori oči Bileamu i on opazi anđela Jahvina kako stoji na putu s golim mačem u ruci. Pognu on glavu i pade ničice. Onda će mu anđeo Jahvin: »Zašto si tukao svoju magaricu već tri puta? Ta ja sam istupio da te spriječim, jer te put meni naočigled vodi u propast“.

Samson je porazio Filistejce s kosti od magarca (Suci 15,15).

Bog je poslao lava da proždre lažnog proroka (1. Kraljevima 13,27-31) dok je njegov magarac mirno stajao i gledao. Magarac je na Božju naredbu vratio kući tijelo ubijenog proroka.

Kralj Jehu je na magarcu ušao u Samariju koje je bila lažni Jeruzalem kako bi uništio hram lažnog boga Bala (2. Kraljevima 9,11; 10,28).

Krist je ušao u jeruzalemski hram i izrekao osudu te je prevrnuo stol mjenjača magaraca (Matej 21,12):

Dom će se moj zvati Dom molitve, a vi od njega činite pećinu razbojničku“.

8. Isus je demonstrirao da je On onaj koji nosi teret i koji nas je došao spasiti.

Isus je rođen u poniznosti. Sjetite se da je magarac nosio jadnu i trudnu Mariju iz Nazareta u Betlehem (Luka 2,4-7). Ta je nježna zvijer nosila Spasitelja Svijeta. Isus je iskoristio lik Marijina magarca kako bi se povezao s ljudima. On je došao za njih.

VIDI OVO: Što znače Isusove riječi: ”Neće u kraljevstvo nebesko ući svaki koji mi govori: ‘Gospodine, Gospodine!”

On je primio siromašne, slabe i potlačene tijekom svog boravka na zemlji. Kristova divna i jednostavna priča o dobrom Samarijancu je savršen simbol njegove ljubavi i suosjećanja (Luka 10,33-34):

„Neki Samarijanac putujući dođe do njega, vidje ga, sažali se pa mu pristupi i povije rane zalivši ih uljem i vinom. Zatim ga posadi na svoje živinče, odvede ga u gostinjac i pobrinu se za nj“.

Biblija je puna simbola. Ove godine uživajte u pobjedonosnom ulasku na dublji i potpuniji način.

Autor: Dr. Roger Barrier; Prijevod: Mislav U. Izvor: Crosswalk.com